Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 113-10: Osnovna škola

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.90
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.96)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................0
b)od kolega..............4
v) od ustanove u kojoj radim....25
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 8 (26.97%)
đ) 80-99% ........ 15 (50%)
e) 100% ........... 7 (23.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je odličan i vrlo realističan. Pomaže nam da objektivno sagledamo šta možemo i kako da tražimo pomoć.
• Vrlo konkretan seminar sa praktičnim uputstvima.
• Divni predavači, primenljiv seminar, uvek aktuelne teme.
• Veoma konkretni odgovori predavača.
• Odlično vođen seminar!
• Primenljivo i praktično znanje smo stekli.
• Veoma poučan, interesantan, dinamičan seminar, upotpunjen primerima.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Otvorenost i zainteresovanost učesnika da što veći broj konkretnih primera, pripremljenih za grupni rad i proveru usvojenosti informacija, znanja i veština, budu upravo one njihove aktuelne situacije koje im predstavljaju problem u svakodnevnom radu.
Prepoznavanje i zahvalnost učesnika za ostvarenost verovatno najvažnije misije programa i voditelja seminara – konkretna i najneposrednija podrška nastavnicima da odgovore svojim obavezama i uspostave efikasnu unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške u svakoj situaciji kada su u problemu, a uradili su sve ono za šta su oni odgovorni.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Način rada, primeri iz prakse,saznanje da ako nisam deo rešenja, onda sam deo problema.
• Osvestili ste nam bitnu činjenicu da se ne pecamo i sudimo, osuđujemo pretpostavqeno.
• Poštovanje satnice, pristup predavača prema učesnicima, način predavanja.
• Dostupnost povratnih informacija. Interesantni primeri.
• Celokupno predavanje jer se oslanja na praksu.
• Korisne informacije!!!
• Komunikacija sa učesnicima seminar; Način izlaganja i umereno korišćenje tehnologije – „živa“ reč i primeri najviše koriste.
• Način komunkacije. tema.
• Puno primera iz prakse.
• Konkretni primeri.
• Redosled uvođenja u temu i primeri
• Grupni rad.
• Veoma -
• Rad sa primerima iz prakse povezanim sa zakonskim ......(nečitka reč!).
• Primeri iz svakodnevice nas u školi i naravno rešenja.
• Generalno sve, od načina prezentacije i samog ophođenja prema nama kao nastavnicima.
• Prvi put sam na vašem seminaru. Sve mi se svidelo i predavanje i predavači.
• Zanimljivo, korisno, efikasno u praksi.
• Konkretni primeri.
• Zanimljivi primeri iz prakse, konkretna rešenja i precizna uputstva za rešavanje problema.
• Poštovanje satnice.
• Primeri iz svakodnevne prakse.
• 6 priča.
• Veoma.
• Konkretni primeri.
• 
• 
• Jako mi se svidelo. Seminar čista uživancija.
• Ma, sve mi se dopada! Uživam!
• Celokupno predavanje i primeri iz svakodnevne prakse.
• Sve mi se svidelo.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Malo duži uvodni deo.
• Seminar liči na prethodni „Autoritet, ta teška strana reč“.
• Nejednako učešće OBE psihološkinje, Bilja nam je interesantnija.
• Naglašavanje porodičnih odnosa u timu.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Samo nastavite!
• Samo tako nastavite!
• Više radionica.
• Da traje kraće.
• Efikasnost, pa da sve uradimo do 13 ili 14 časova. Hvala.
• Nastavite sa konkretnim savetima, veoma su nam dragoceni.
• Još više konkretnih primera iz prakse.
• Još konkretnih situacija i rešenja.
• Pridržavanje dogovorenog.
• Ništa ne bih menjala.
• Ništa ja tu ne bih menjala.
• Prepustiću se!
Više radionica i razmena iskustva.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 5.00
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 5.00
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.97
• Planiranje..... 4.93
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.87
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 5.00

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.87
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Nastavite ovako da radite!
• Hvala na detaljnim informacijama koje su nam u našem radu potrebne.
• Veoma poučan, interesantan, dinamičan seminar, upotpunjen primerima. Hvala!
• Hvala na konkretnim uputstvima za rad!!!
• Samo napred! Seminar koji vredi odslušati bar jednom u školskoj godini.
• Ne treba menjati ništa!
• Samo tako nastavite!
• Lep osećaj da nisi sam.
• Hvala Vam! Radujem se novom seminaru!
• Može još neki seminar.