Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.93
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.90
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.96)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................0
b)od kolega..............0
v) od ustanove u kojoj radim....25
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................3
đ) na neki drugi način ................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(6.67%)
d) 60-79% ........ 6(20.00%)
đ) 80-99% ....... 10 (33.33%)
e) 100% ...........12 (40.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Precizno, jasno, puno primera iz prakse.
• Obuka interesantna, aktivno učešće polaznika obuke, interesantni primeri iz prakse i vaše i naše.
• Veoma interesantno, konkretni primeri značajni za konkretnu primenu.
• Predavači su uspeli da nam daju praktičan "alat" kojim kvalitetnije i sigurnije obavljamo svoj posao.
• Bilo je odlično. Najveći utisak je što mi je koleginica posle 3 godine prišla i rekla - "Izvini, za sve si bila u pravu". Odličan seminar i nadam se da će manje biti «nojeva»! (Ne slažem se za Radu iz BH).
• Sjajna prezentacija celokupnog rada.
• Dobiće jasne, sažete smernice za svoj rad i rešavanje problema sa kojima se srećemo u radu.
• Korisno, svrsishodno!
• Sve je bilo OK.
• Konkretno rešavanje problema.
• Korisne informacije koje su neophodne u ekstremnim, izuzetnim situacijama u školi. Najkorisnije na koji način da pomognemo detetu, a sačuvamo sebe.
• Efikasna, poučna, primenljiva.
• Vrlo dinamično, svrsishodno, najbitnije puno primera iz prakse.
• Iskustvena predavanja.
• Interesantno, konkretno, životno.
• Uspešno organizovan i interesantan seminar (potreban).
• Ovim seminarom zaposleni u školi su dobili ono što im je neophodno u svom radu - razjašnjenje nekih nedoumica.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Specifičan, suštinski pristup zaposlenih iz ove škole učešću u realizaciji programa obuke stručnog usavršavanja, nepromenjen u odnosu na stanje konstatovano na početku školske 2013/2014. godine kada je realizovan program o autoritetu.
Učesnici su imali jasno definisana (i vrlo konkretna) očekivanja, koja su, po njihovoj proceni, kroz zajednički rad sa voditeljima, ostvarena u potpunosti.
Preostaje samo potvrda rečenog kroz primenu i ostvarene efekte u periodu koji sledi.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Način izlaganja, tema mi se dopala, konkretnost situacija.
• Tema o kojoj se govorilo; Način prezentacija; Radna atmosfera.
• Tema seminara; Način vođenja; Atmosfera; Navikli ste nas na dobro.
• Sve mi se svidelo.
• Svideli su mi e konkretni primeri, sve je bilo veoma dobro.
• Efikasnost, preciznost, životnost.
• Rešavanje konkretnih situacija; informisanje vezano za prava, mrežu, sistem.
• Konkretni primeri iz prakse i predlozi za rešavanje problema.
• Upoznavanje sa tim kako da zaštitim sebe u radu.
• Čula sam konkretne stvari koje mi mogu pomoći u radu.
• Sve mi se svidelo.
• Sve.
• Sve!!! 
• Sve, nastavite tako.
• Konkretnost.
• Dinamičnost, primena prakse, ručak. 
• Korisno, praktično, životno... Zaista, SVE mi je bilo u funkciji teme seminara.
• Kao i uvek, poučne priče iz iskustva.
• Način prezentacije, komunikacije. Tema, kao i način vođenja seminara.
• Sve što je urađeno vrlo je svrsishodno i praktično primenljivo u radu !!!
• Apsolutno sve.
• Celokupan seminar je odličan – primeri, relevantne informacije, samo predavanje...
• Izbor teme i primeri.
• Sve.
• Konkretne priče, vrlo životnr, realne. Način prezentacije.
• Sve.
• Način prezentacije, primeri, timski rad, konkretni saveti.
• Način izlaganja, tema, vrlo je primenljivo – šta je naš domen, kako da rešimo problem.
• Način izlaganja, tema, izlagači.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Mnogo pauza.
• Mnogo pauza.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više primera- konkretnih situacija.
• Više realnih situacija i pristup njihovom rešavanju.
• Ne sumnjam da će biti isto uspešno.
• Situacije iz prakse.
• Još aktuelnih primera.
• Praktični deo.
• Da ostane isto kao što je bilo.
• Da rad teče kao i danas – vrlo stručno, profesionalno, primenljivo u radu.
• Nastavite ovako. Divni ste.
• Isti ritam kao danas
• Samo nastavite ovako!
• Neka bude na nivou današnjeg dana.
• Neka i sutra bude ovako.
• Ako bude kao danas nemam predlog. 
• Da traje kao i danas.
• Još primera iz prakse.
• Još više primera iz prakse.
• Što više ovakvih primera iz Vaše prakse.
• Da bude kao i danas.
• Da se pozabavimo konkretnim problemima koje mi imamo.
• Istim Tempom.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.97
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.93
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.97
• Planiranje..... 4.93
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.90
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.97

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Odličan i dobro isplaniran i realizovan seminar. Mnogo će nam značiti.
• Nadamo se i sledećem sastanku ubrzo.
• Veoma interesantno, puno konkretnih primera koje mogu primeniti u praksi, izuzetno dobro.
• Tema seminara unapređuje rad zaposlenih u prosveti. Bogato i raznovrsno iskustvo predavača daje izuzetan doprinos seminaru.
• Samo tako nastavite! 
• Sve na seminaru je bilo izuzetno korisno i značajno ljudima koji rade kao nastavnici, učitelji ili na mestu direktora i PP službe u školi.
• Ponovo nam organizujete ovako nešto kreativno i konstruktivno.
• Sve je bilo u savršenom redu.
• Nastavite ovako, sjajni ste i uvek dobro došli!
• Izuzetan seminar, organizacija, teme i voditelji.
• Samo nastavite ovako, odlični ste!
• Nikad se ni na jednom seminaru koji su držali pedagoški savetnici nisam osećala kao na vašim seminarima, a razlog je taj što na vašim seminarima dobijam ono što mi je potrebno u radu – podršku i tačno su mi razjašnjene neke moje nedoumice. Dođite nam opet!