Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.97
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.77
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.90
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.95)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....27
g) od centra za stručno usavršavanje.....1
d) od školske uprave................... 1
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2 (6.67%)
d) 60-79% ....... 6 (20.00%
đ) 80-99% ........ 8 (26.66%)
e) 100% ........... 14 (46.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Izuzetno korisne konkretne informacije zasnovane na primerima iz nastavne prakse. Osvežavajuće i osnažujuće.
• Jako važna tema o kojoj ponekad možda više mislimo da mnogo znamo i kako bismo postupili, a dobro je i teorijski se potkovati.
• Seminar odličan
• Veoma korisno. Primenljivo u svakodnevnoj praksi
• Seminar odličan!!!
• U potpunosti sam zadovoljna seminarom i načinom izlaganja. Praktično i konkretno.
• Sve je jako lepo izvedeno.
• Odličan, dinamičan seminar.
• Konstruktivne aktivnosti u službi boljeg funkcionisanja unutar škole.
• Realizatori seminara su u potpunosti popunili temu, pristup istoj i objašnjenje su jasni, saradnja sa učesnicima odlična - ne beže od odgovora te realne prakse, otvoreni su za sve sugestije.
• Veoma uspešan seminar, znanje koje sam dobila mi je značajno za posao i primeni ću ga u potpunosti.
• Seminar je uspešno realizovan, predavanje je bilo zanimljivo, primenljivo u praksi.
• Seminar konstruktivan, zanimljiv i primenljiv.
• Zadovoljan sam seminarom.
• Seminar je bio veoma konstruktivan i doprineće poboljšanju kvaliteta mog odnosa sa okolinom.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ujednačeno mišljenje upečatljive većine učesnika koje se može formulisati kroz pisano zapažanje jednog od njih: „Konstruktivne aktivnosti u službi boljeg funkcionisanja unutar škole.“
Osnovni cilj je ostvaren (uspešna realizacija seminara kroz aktivno učešće i značajan doprinos samih učesnika), a očekuje se primena i adekvatni efekti na individualno planu i u školi kao sistemu..

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Interesantna tma, aktivno učestvovanje u radu, izražavanje sopstvenog mišljenja i iskustva.
• Što je bilo puno primera iz prakse; način prezentacije, tok tema i razgovora.
• Jako zanimqivo, jasno izlaganje.
• Način prezentovanja teorijskog dela; Diskusije nakon toga.
• Dati primeri, priče; izlaganje.
• Komunikativnost, uvažavanje i povratne informacije izlagača.
• Sve.
• Sve!
• Razmena mišljenja i iskustava.
• Sve!
• Poslednja radionica.
• Primeri iz prakse.
• Sve.
• Ritam prezentovanja.
• Način izlaganja predavača, kao i tema, uključenost kolega u rad.
• Tema kojom smo se bavili, konstrutivnost, obilje primera.
• Zanimljivo predavanje sa dosta primera iz prakse, idejama koje se mogu primenit...
• Način izlaganja, radionica.
• Zadovoljna sam tokom seminara.
• Poslednja dva-tri časa deluju mi korisno.
• Zadopvoljna sam predavačima i tokom seminara.
• Jeste, svidelo mi se.
• Realne situacije – realna i moguća rešenja; razmena mišljenja i iskustava.
• Interesantna tema. Dobro prezentovana.
• Interesantna tema, odlično prezentovana.
• Radionice.
• Način realizacije seminara.
• Nešto sam saznao.
• Sve.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Što je vikend!
• Ručak.
• Ručak.
• Ponekad je „monolog“ predavača bio predugačak.
• Uvod je dug i ne toliko važan. Dosta sporo i dosadno.
• Ručak.
• Uglavnom slušano.
• Neka rešenja kod promene scenarija.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Dinamičnije!
• Isti način rada mi odgovara.
• Još konkretnih situacija.
• Još koju radionicu.
• Više radionica.
• Više grupnog rada.
• Više „radionica“.
• Da ne bude udaljavanja od predviđenih aktivnosti.
• Nastavite u istom ritmu!
• Još više konkretnih situacija.
• Ništa ne predlažem.
• Sličan rad.
• Nastavak – sličan.
• Nastavak.
• Akciju!
• Nastavite na isti način.
• Ne znam.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.53
• Autoritet.... 4.77
• Disciplina ..... 4.70
• Liderstvo..... 4.63
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.80
• Testovi autoriteta… 4.73

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.77
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.83
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.87 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Vidimo se sa drugom temom.
• Seminar je koristan. Omogućiće mi bolje snalaženje u radu.
• Dođite nam opet sa novim seminarom, bilo nam je prijatno i poučno.
• Volela bih da bude još ovakvih seminara.
• Jako korisno (pogotovo meni kao mladom nastavniku sa vrlo malo iskustva).
• Bravo!
• Izlaganje uspešno i konkretno.
• I ovoga puta sam od vas mnogo naučila i na tome mogu samo da se zahvali.Sjajni realizatori, otvoreni za saradnju i bavljenje realnim problemima, prihvataju sugestije i zaista pomažu učesnicima seminara da nešto nauče i napreduju.
• Nastavite u istom stilu!
• Srećan dalji rad i da bude još uvek ovako lepih, stručnih i uspešnih seminara.
• Samo nastavite dalje ovako!!!
• Jako sam zadovoljna.
• Vreme je brzo prošlo!
• Vreme nam je brzo prošlo.
• Volimo sa vama da se družimo, vreme korisno utrošeno, brzo je prošlo!
• Korisno za poboljšanje odnosa sa kolegama, roditeljima, decom. Hvala za lepe sate.
• Seminar je bio odličan!