Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.88
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.75
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.88
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.92
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.83
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.88
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.90)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 1
b) od kolega............ 5
v) od ustanove u kojoj radim.....18
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2 (8.33%)
d) 60-79% ....... 2 (8.33%
đ) 80-99% ........ 9 (37.50%)
e) 100% ........... 11(45.84%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve je bilo lepo i poučno.
• Predavači stručni, plene pažnju nastavnika, podstiču na korišćenje stečenih znanja u praksiza što bolji, uspešniji, bezbedniji rad u školi, usavršavanje nastave.
• Dobili smo konkretna rešenja za problematične situacije.
• Odlično iskustvo, poželjno ponoviti.
• Da, zato što je veoma uspešan, aktivan, dinamičan.
• Vrlo koristan i poučan seminar.
• Veoma korisno!
• Za nekoga ko je na početkusa par godina radnog staža i prvim starešinstvom, neprocenjive i korisne informacije sam dobila i veoma sam zahvalna.
• Korisno je čuti ono što predavači imaju da kažu.
• Poučan seminar. Tema primerena i potrebna prosvetnim radnicima.
• Seminar je odličan, pomoći će mi da unapredim svoj rad.
• Praktični saveti, poučno, korisno u budućem radu.
• Seminar je odličan, voditelji sjajni! Iskustvo lepo!
• Moguća praktična primena naučenog u praksi.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dva dana druženja potvrdila su da je u ovoj školi i dalje prisutan istinski interes zaposlenih da odu sa seminara sa ispunjenim očekivanjima, odnosno sa informacijama, znanjima i veštinama koji im već prvog dana posle seminara mogu pomoći da lakše i efikasnije obavljaju svoj težak i odgovoran posao.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve je bilo lepo.
• Zadovoljna sam i zainteresovana za ostale vaše seminare.
• Sistematičnost,organizacija sadržaja, stručnost predavača.
• Predavači i njihov načinizlaganja.
• Veoma mi se sviđa seminar, jer proveravam svoje znanje i ponašanje-da li sam dobar nastavnik, da li postupam pravilno pri radu u mojoj školi.
• Dinamičnost, ilustracija primerima.
• Zanimljivo, inspirativno i poučno predavanje za dalji rad u mojoj struci.
• Precizno, zanimljivo, korisno, prilozi koji su pušteni ostavili utisak.
• Način na koji predajete tj. vođenje razgovora uz što manje termina iz psihologije.
• Način izlaganja. Primeri iz prakse.
• Organizacija.
• Izlaganje predavača.
• Sve.
• Sve što je bilo.
• Sve mi se svidelo!
• Tema; predavači.
• Sadržaj i način na koji je prezentovan
• Kratko, efikasno.
• Kratko, efikasno, dobronamerno.
• Teme.
• Toplo, ljudski, realno, smireno.
• Veoma.
• Sve.
• Sve.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nema negativnih utisaka.
• Možda za nijansu brzo prelaženje na drugu temu.
• Nemam zamerki.
• Više bih volela da je bilo više konkretnih situacija.
• Anketa.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nemam specijalnih predloga. Sve planove prepuštam organizatorima seminara.
• Kao što su predavači rekli – veće učešće nas nastavnika.
• Detaljnija razrada (?)
• Verujem da će biti jednako kvalitetno.
• Vše primera iz prakse.
• Za nijansu akcentovanije, sporije i jasnije obraćanje. 
• Da sve bude zanimljivo kao i danas.
• Više primera iz prakse i saveta za njihovo rešavanje.
• Praktični deo.
• Više primera iz prakse.
• Držite se planiranog.
• Samo napred!!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.71[/b
• Autoritet.... 4.79
• Disciplina ..... 4.83
• Liderstvo..... 4.88
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.83
• Testovi autoriteta… 4.83

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.92
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.88
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.92
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.88
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.92 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Treba češće organizovati korisne temem za seminare u našoj školi.. Sve pohvale za predavače.
• Sve je bilo lepo i poučno.
• SVe pohvale! Nastavite tako.
• Sve pohvale!
• Seminar preporučujem svim prosvetnim radnicima i žao mi je što neću biti prisutan na sledećem seminaru u našoj školi.
• Sve je bilo dobro organizovano, a sadržaj veoma koristan.
• Nemam nikakvih primedbi, veoma sam zadovoljna.
• Ovaj seminar mi je stvarno doneo puno korisnih saveta.
• Sve je bilo odlično.