Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.47
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.30
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.17
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.70
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.17
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 3.77
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.73
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.60
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.50
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.50)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 2
b) od kolega............ 0
v) od ustanove u kojoj radim.....28
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 1(3.33%)
v) 20-39% ........ 1(3.33%)
g) 40-59% ....... 6 (20.00%)
d) 60-79% ....... 10(33.33%
đ) 80-99% ........ 11 (36.67%)
e) 100% ........... 1(3.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (93.33%%)

b) NE.......... 2 (2.67%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Previše korišćenja tuđica.
• Kada ga odslušate znaćete.
• Originalnost, otvorenost.
• Dinamično, zanimljivo, korisno, upotrebljivo.
• Obrađene teme.
• Veoma dobra organizovanost.
• Izuzetna atmosfera, koju predavači ostvare svojim odnosom prema učesnicima.
• Podsećanje i učenje.
• Previše teoretisanja. Odstupanje sa teme.
• Mnoštvo primera i predloga za njihovo rešavanje.
• Dosadno, monotono, mislim da ovo apsolutno nema doprinos mom daljem radu. Ako su svi seminari ovakvi, onda nama nema nade....
• Dobar za obnavljanje gradiva.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Prisustvo predstavnika svih ključnih struktura Škole – nastavnika, stručnih saradnika, uprave škole.
Održan standardan nivo krajnjih ishoda dvodnevnog druženja – zadovoljstva učesnika (nivo odličnog uspeha) i pored toga što se četvoro učesnika nije složila sa prosečnim mišljenjem ostalih dvadesetšest.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Činjenica da mala grupa učesnika nije uvažila ili shvatila poziv upućen na početku seminara svim učesnicima, usmeren na blagovremeno reagovanje svakog od njih, i u svakom od mogućih slučajeva kada nekoj od njihovih ključnih potreba ne odgovaraju sadržaji programa ili način rada voditelja.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve, apsolutno sve......
• Sve mi se svidelo!
• Sloboda iznošenja ličnog stava.
• Konkretni primeri, uvažavanje, povratne informacije.
• Plastičnost u pristupu temi, primeri, atmosfera.
• Način prezentacije i korelacija.
• Tema.
• Izlaganja predavača vezana za temu.
• Svi primeri.
• Način rada.
• Tema, način izlaganja, stručnost predavača.
• Efikasnost.
• Dosta stvari sam naučila iz ovog predavanja. Hvala.
• Neposredan odnos.
• Sve.
• Zaista sve, nije bilo praznog hoda, dosta zanimljivosti, aktuelna tema.
• Tema i puno sadržaja, dobri primeri sa objašnjenjima.
• Komunikacijske veštine (način izlaganja i navođenje konkretnih primera, mnogo korisnih saveta).
• Predavači se trude, daju sve od sebe.
• Deo seminara koji se ticao konkretne teme – autoriteta.
• Biljana i njeno predavanje.
• Mnoštvo primera i predloga za njihovo rešavanje.
• Super prezentacija, Bilja je super, Bole legenda!
• Veoma kompetentno.
• Dinamično, jasno izlaganje sa velikim brojem konkretnih situacija i primera, pozitivan stav mentora i njihova interakcija sa profesorima.
• Interakcija između predavača i slušalaca.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nemam primedbi.
• Čini mi se da nije baš sistematično izlaganje.
• Termin, datuma?
• Velika upotreba stranih reči.
• Ništa.
• Tako nešto nije bilo.
• Manje prošlosti više sadašnjosti.
• Mogu biti konkretnije stvari, čuli smo ono što već znamo, puno teoretisanja.
• Izmišljanja i predpostavke –šta bi bilo, kad bi bilo??
• Situacija kada može i ovako i onako.
• Za sada sam zadovoljna.
• Neke stvari nisu razjašnjene do kraja.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Ne bih menjala ništa ni sutra!
• Ne preporučuju se konkretna rešenja.
• A može li bolje?
• Da nastavimo na sličan način!
• Predlog Vesne Gligorić (naši problemi i rešenja).
• Nastavite isto.
• Isto kao danas.
• Da mi bude lepo kao i danas.
• Srbski jezik.
• Više primera.
• Grupni rad (radionice) sa konkretnim zadacima.
• Nešto drugačije.
• Više primera iz svakodnevne prakse.
• Još primera iz škole, odnos učenik – nastavnik.
• Više konkretnih primera.
• Više situacija, da nam olakša rad ubuduće.
• Više primera iz stvarnog života.
• Više primera!
• Više konkretnih situacija.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.17[/b
• Autoritet.... 4.63
• Disciplina ..... 4.57
• Liderstvo..... 4.27
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.47
• Testovi autoriteta… 4.43

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.57
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.40
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.37
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.53
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.50 (nije srednja vrednost prethodne 4 ocene)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Hvala, dosta sam naučila a mnogo toga sam se podsetila.
• Nemam komentara. Zadovoljna sam načinom rada.
• Da se učesnici više uvažavaju kao i njihova mišljenje.
• Odličan seminar.
• Nastavite ovako!
• Neosetno su prošla dva dana raspusta, to govori sve.
• Nemam zamerki.