Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.83
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.87
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.91)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 16
v) od ustanove u kojoj radim.....13
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 2 (6.67%
đ) 80-99% ........ 11 (36.67%)
e) 100% ........... 17(56.66%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve je fenomenalno!!!
• Korisno, upotrebljivo, tj. primenljivo.
• Plusići sve govore.
• Seminar je ispunio moja očekivanja, i mislim da će unaprediti moj rad.
• Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja.
• Seminar je ispunio moja očekivanja.
• Odlično.
• Sjajno.
• Obuka mi se sviđa, jer će mi ovo saznanje koristiti ne samo u profesiji, već i u životu uopšte.
• Korist od pohađanja ovog seminara ima ne samo pojedinac, već i ustanova u kojoj su zaposleni. Lakše će se rešavati konflikti i vrlo verovatno će uticati na manji broj konflikata, bar kad su zaposleni u pitanju.
• Seminar je izuzetno kvalitetan, kao i ostali njihovi seminari koje sam pohađala.
• Izuzetno lepo organizovano, aktivan pristup radu svih učesnika.
• Komunikacije odlične, slikoviti primeri.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ishodi zajedničkog rada predstavljaju Još jedan dokaz - potvrdu do sada ostvarene izuzetne saradnje sa zaposlenim iz ove škole, sa brojnim (pismenim i usmenim) najavama da će stečena znanja i umenja biti primenjena u svakodnevnom radu u Školi.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve mio se svidelo.
• Sve.
• Realizovana tema.
• Njihovo izlaganje, primeri, grupni rad...
• Sve mi se svidelo. Način prezentacije, puno primera, interaktivnost.
• Radionice...
• Sve.
• Primeri iz života i prakse.
• Svidelo mi se sve.
• Svaki vaš seminar je bez mane!
• Da, svidelo mi se.
• Kao i do sada seminar mi se svideo. Mnogo vam hvala!
• Sve mi se svidelo.
• Sve.
• Sve.
• Primeri, testovi, konciznost, ritam predavanja.
• Sve.
• Tema. Dinamika.
• Da!
• Način rada predavača, primeri, tumačenja.
• Dopadaju mi se primeri iz života, vrlo su jasni, glasni, konkretni.
• Sistematičnost (rasprava, tumačenje); primerii; način izlaganja (mogućnost izražavanja svog stava).
• Kao i uvek jasni, sa primerima, ponuđenim rešenjima.
• Sve.
• Organizacija, tempo.
• Nešto između.
• Sve ostalo naročito radionice.
• Tema – zanimljivi primeri, dosta primenljivih informacija.
• Nenasilna komunikacija.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve je bilo zanimljivo.
• Sve mi se svidelo 
• Što sa sagovornikom „Da, ali..“ moram da odustanem od komunikacije.
• Prvi deo seminara zbog jednostavnih konstatacija.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više konkretnih primera za rešavanje konkretnih problema.
• Ne treba bolje.
• Isto da ostane.
• Ja tu ništa ne bih diro.
• Dijalog, kao i danas.
• Da nastavimo istim tempom.
• Više primera iz prakse.
• Nemam alternativu!
• Više radionica.
• Nastavite isto i sutra.
Primeri iz prakse.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.73
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.77
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.90
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.70
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.67
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.80

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.83
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.83 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Akreditujte seminar K-2 kompetencija pa da se družimo još više!
• Mislim da će seminar pozitivno uticati na moj rad ubuduće.
• Čekam sledeći vaš seminar!
• Dobro je bilo. Samo napred.
• Vidimo se u martu!
• Seminar je pristupačan sa dovoljno primera iz života, lak za praćenje i učestvovanje.
• U potpunosti sam zadovoljna seminarom. Mislim da će mi mnogo pomoći u budućem radu sa učenicima i kolegama.
• Sve je bilo odlično!!!
• Najviše ocene.
• Odličan seminar.
• Sjajno.