Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.87
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.98)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....29
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 1(3.33%
đ) 80-99% ........ 12 (40.00%)
e) 100% ........... 17(56.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE.......... 0 (2.67%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sjajni ste:-)
• Primeri iz zapadne civilizacije možda više iz našeg nacionalnog okvira bi bili korisniji.
• Odličan seminar - verujem da je primenljiv-hvala :-)
• Jedan od retkih seminara gde mi je pažnja bila na maksimumu čitavo vreme.
• Seminar je izuzetno interesantan, dobijene informacije su korisne i primenljive.
• Realizatori su bili odlični, aktivni su bili sve vreme i dopalo mi se što smo se i mi uključivali i što su nas podsticali na aktivno uključivanje.
• Odlični, atmosfera, primeri...Sve pohvale.
• Oduševljena sam... Najzanimljiviji seminar do sada. Nikad prijatnije i nikad stručnije. Sve pohvale!
• Hvala vam puno, ulepšali ste mi vikend. Veoma zanimljiv i dinamičan seminar sa puno primera.
• Odličan seminar.
• Zanimljivo, korisno, predavači su dinamični i drže pažnju. Najbolji seminar do sada.
• Dinamičan, poučan, koristan i veoma interesantan seminar.
• Seminarom sam veoma zadovoljna i bez obzira što sam duže vreme u prosveti naučila sam dosta novog i sigurna sam da će doprineti mom daljem radu, jer ću dosta naučenog primeniti.
• Izuzetno korisno, primenljivo, stručno, organizovano, životno.
• Dinamično, jasno, korisno.
• Predavanje odlično. Sviđa mi se energija predavača.
• Seminar je najbolji do sada koji smo imali u školi.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Svi dobijeni kvantitativni pokazatelji ukazuju na činjenicu da je reč o najuspešnijoj realizaciji ovog programa do sada.
Kvalitativnu dimenziju ističe stav SVIH učesnika da će im pohađanje ove obuke pomoći da unaprede sopstveni rad (prvi takav podatak nakon više od četrdeset realizacija, verovatno zasnovan na njihovoj proceni procenta vremena na obuci koji je iskorišćen za smislene aktivnosti učenja – 56.67% učesnika smatra da je svo vreme iskorišćeno za smisleno učenja, njih 40% da je procenat topg vremena između 88 i 99%, a samo 3.33%, tj. samo jedan učesnik/učesnica je procenio da je reč o 60-79% vremena zajedničkog rada.
Ostvarena radna atmosfera bila je očekivani rezultat motivisanosti i ostvarenih (najčešće prevaziđenih) očekivanja učesnika, a njen značaj se može naslutiti iz sadržaja poruke jedne učesnice seminara:
«Seminar mi je pomogao da sagledam sebe iz drugog ugla, prepoznam svoje slabosti i snage, kao i način kako da snagu iskoristim, a slabost korigujem.»


1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve.
• Primeri, objašnjenja, konkretne situacije.
• Sve.
• Izlaganje je bilo interesantno i vrlo primenljivo.
• Sve...
• Veoma mi se svidelo! Veoma sam motivisana da saslušam nastavak seminara.
• Primeri iz prakse i života na kojima se mogu primeniti definicije.
• Zanimljivo i primenljivo na poslu i u porodici.
• Izlaganje o vaspitanju – disciplini...; igrokaz sa međusobnim komplimentima.
• Seminar je dinamičan, interesantan. Filmski materijal.
• Sve 
• Nastavni program, puno primera, način izlaganja.
• Energija koju predavači ulažu – naravno i kvalitet predavanja.
• Neposrednost, dinamika, jednom rečju – SVE!
• Dinamika, kvalitetni primeri, dobra retorika.
• Izlaganje sa mnogo primera iz prakse.
• Bilo je lepo i korisno, sadržajno, primenljivo. 
• Neposredan pristup, zanimljivi primeri.
• Način izlaganja, primeri.
• Zanimljivo i poučno.
• Tema, način realizacije, dinamika.
• Veoma lep i koristan seminar.
• Veoma mi se svidelo.
• Interesantno, konkretno, drži pažnju.
• Apsolutno sve!
• Prvi seminar na kome mi je brzo prošlo vreme.
• Sve mi se svidelo. 
• Predavanje je bilo jako zanimljivo, ispunjeno.
• Praktični saveti, veliki broj primera.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Ništa.
• Nema ničega što mi se nije svidelo.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Ništa.
• Nema ničega što mi se nije svidelo.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.60
• Autoritet.... 4.80
• Disciplina ..... 4.83
• Liderstvo..... 4.67
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.80
• Testovi autoriteta… 4.63

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodne 4 ocene)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Bilo je veoma sadržajno, lepo, uspešno, veoma sam zadovoljna.
• Koji sledeći seminar nam preporučujete, odnosno kadnam ponovo dolazite? 
• Odličan seminar, puno uspeha u daljem radu!
• Odličan seminar.
• Dođite u moju drugu školu u Obrenovcu – to je moja molba ne predlog.
• Sve pohvale.
• Najbolji seminar na kome sam bila!!!
• Seminar je interesantan, a dobijene informacije korisne i primenljive.
• Nastavite ovako! Fantastičan seminar!
• Više ovakvih seminara. Nije mi bilo teško pohađati ovakav seminar.
• Seminar mi je pomogao da sagledam sebe iz drugog ugla, prepoznam svoje slabosti i snage, kao i način kako da snagu iskoristim, slabost korigujem.