Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.87
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.94)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................2
b)od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(6.67%)
d) 60-79% ........ 4(13.33%)
đ) 80-99% ....... 8 (26.67%)
e) 100% ...........16 (53.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Semina stručno prezentovan i odlično realizovan. (Zagorac Dane)
• Preporučila bih seminar drugima!
• Koncizno, svrsishodno, korisno. Retko praktičan semnar. Sve preporuke i puno sreće u daljem radu!
• Korisne informacije se mogu dobiti na seminaru.
• Veoma zanimljivo prezentovan sadržaj, životne teme, iskustveni primeri. Potrebno i veoma upečatljivo!!!
• Konkretnost, puno primera iz prakse.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Idealna struktura učesnika – svi stručni saradnici, pomoćnica direktorke i direktorka škole.
Vrlo fokusiran i kvalitetan rad učesnika u okviru malih grupa. U nekim slučajevima do sada ne ostvareni rezultati – konkretan dokaz unutrašnjih snaga kojima škola raspolaže.
26 od 30 učesnika u potpunosti je ubeđeno da će im pohađanje ove obuke pomoći da unaprede sopstveni rad.. Ne postoji problem da li se zna i ume, već samo pitanje da li se na individualnom planu to želi ili ne, i da li će biti adekvatne motivisanosti na nivou škole.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Praktični primeri iz stvarnog života.
• Daa!!!
• Jasno i precizno izlaganje; Efikasnost rada.
• Veoma!
• Da („otkačeno“).
• Primeri iz prakse. Uputstva kome se obratiti.
• Primeri.
• Da („otkačeno“).
• Priče i davanje konkretnih saveta.
• Jasnoća izlaganja i primeri.
• Konkretni primeri iz prakse; dinamično, zanimljivo izlaganje.
• Radionice, konkretni primeri iz prakse.
• Primeri iz prakse.
• Odlično.
• Da („otkačeno“).
• Da („otkačeno“).
• Sve mi se dopalo.
• Sve je bilo dobro.
• Sve mi se svidelo!
• Da („otkačeno“).
• Sve mi se svidelo!
• Sve.
• Baš mi se svidelo. -
• Sve! Konkretno, primenljivo u praksi i svakodnevnom životu. Korisno.
• Sve! Način prezentacije, konkretni primeri, predlozi .....
• Konkretnost, jasna uputstva, način izlaganja, svrsishodnost.
• Sve (vrlo korisno i primenqivo).
• Sve (zanimljivi voditelji i radionica).

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
(NEMA NI JEDNOG ZAPISA!)

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Dobre primere iz prakse.
• Nemam predlog.
• Još primera iz vaše prakse i iz naše škole – analizu.
• Više konkretnih primera iz prakse.
• Više vremena za diskusiju.
• Da bude isto kao danas.
• Da traje kraće.
• Samo nastavite ovako!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.87
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.87
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.83
• Planiranje..... 4.83
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.87
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.73

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.83
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Više konkretnih predmeta iz škole u kojoj držite seminar. Svako od učesnika da navede lični primer.
• Super je!!
• Svaka čast!
• Budite uvek ovako zanimljivi!!!
• Ništa ne menjajte (osim malo više osmeha od strane g. Boška!)! 
• Izuzetno korisne informacije za dalji rad!
• Sve pohvale za temu seminara i realizatore.