Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.76
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.52
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.83
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.57
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 3.90
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.79
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.76
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.90
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.79)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....25
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 3
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 4(13.79)
d) 60-79% ....... 9(31.03%
đ) 80-99% ........ 13 (44.83%)
e) 100% ........... 3(10.34%)

1.3. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je odličan.
• Stručno, kreativno, ilustrativno, primenljivo u praksi.
• Izuzetno stručno i krajnje profesionalno odrađeno.
• Sve je jako dobro. Ponekad se dešava da je poenta nekog odseka nejasna, ali je to retko slučaj.
• Seminar je jako lepo osmišljen, sa mnogo primera iz prakse. Realizatori seminara su jako dobro upoznati sa tenatikom.
• Puno praktičnih primera, primenljivost znanja, dinamičan način izlaganja
• Interesantna tema, prizemni i nenadmeni predavači, iskoristivost naučenog.
• Seminar je jako koristan, posebno za kolektive sa mladim i neiskusnim nastavnicima.
• Seminar je odlično organizovan, zanimljiv i veoma poučan. Želim vam mnogo sreće u daljem radu.
• Jako dobro osmišljen seminar
• Sve OK.
• Primeri su pragmatični, živi, slikoviti.
• Sve je odlično.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Završnica seminara – rad u malim grupama i na nivou cele grupe pri analizi situacija u kojima je bio ugrožen autoritet samih učesnika i razmatranju mera (veštine i znanja prethodno stečeni) koje bi bilo poželjno preduzeti sa ciljem da se sačuva i poveća autoritet pojedinca i škole kao institucije.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije bilo teškoća koje bi u ozbiljnoj meri ugrozile realizaciju obuke.
Zajednički rad nije bio ugrožen ni u periodu nestanka struje.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Organizacija i sadržaj seminara, veliki broj primera iz prakse.
• Sadržaji su iznošeni na zanimljivi način, razumljivim i prep.itim (nerazumljivo slovo) jezikom.
• Primeri iz prakse, primer naučnog istraživanja.
• Način prezentovanja. Metafore 
• Da, jako ste dobri.
• Predavač, tema, primeri.
• Predavač, slikoviti primeri, statistika.
• Dopala mi se tema i organizacija seminara.
• Puno činjenica, puno konkretnih primera, primenljivost.
• Način izlaganja.
• Sve.
• Zanimljivo je, korisno za naš dalji rad.
• Izuzetna stručnost kojom raspolažete, koja se vidi u načinu izlaganja, povezivanja gradiva i korišćenja Power Poin-a.
• Uglavnom sve.
• Originalan pristup temi.
• Da, svidelo mi se.
• Način prezentovanja.
• Naćin prezentovanja.
• Tema, prezentacija.
• Sve.
• Sjajni ste!!!
• Sve mi se svidelo, naročito dinamika predavača i vrlo profesionalno.
• Sve mi se svidelo.
• Izlaganje, zadaci, realnost situacija.
• Obrada teme (način); Pripremljenost voditelja.
• Temperament predavača.
• Na neposredan i kreatvan način su8gerisana pravila sticanja autoriteta nastavnika.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Mogli bite biti malo glasniji.
• Treba biti glasniji.
• Čini mi se da su neka rešenja predstavljena kao univerzalna, a nisu primenljiva u svim situacijama..
• Malo primena praktičnih.
• Inertna publika (nije do vas).
• Mnogo idealizacije, u stvarnosti nije tako.
• Budite sjajniji!!!
• Čini mi se da su neka ponuđena rešenja jednostrana.
• „Crno-beli“ pristup nekim temama.
• Pažnja i koncentracija vremenom opada.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Govornici ne treba da upadaju jedni drugima u reč.
• Samo tako nastavite! 
• Više praktičnih primera.
• Ovo danas je skroz korektno.
• Istrajavanje u praktičnim primerima.
• Još neki zanimljivi snimak.
• Ne treba ništa menjati.
• Istu dinamiku.
• 
• Veću angažovanost publike.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.55
• Autoritet.... 4.52
• Disciplina ..... 4.59
• Liderstvo..... 4.79
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.69
• Testovi autoriteta… 4.34

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.90
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.72
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodne 4 ocene)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Više demonstrativnih metoda.
• Katarina se uglavnom s razlogom ljuti na Božidara, ali i njegovi životni primeri i moralni naglasci mogu da budu veoma značajni. Katarina je bolja u objašnjavanju apstraktnih sadržaja.
• Sve super.
• Seminar je jako zanimljiv, voditeljka je lider autoriteta i uzor.
• Realizatori seminara moraju da sarađuju međusobno na jedan manje oštar način. Stalno prekidaju jedni druge a to se ne dešava na blag i suptilan način.
• Predlažem da se satnica u potpunosti poštuje tj. da seminar traje duže.
• Sve OK.
• Zaista ste sjajni!!! A do sledećeg seminara bićete i sjajniji, verujem!!!
• Seminar je takav da ću ga rado preporučivati i drugima!