Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.89
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.75
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.64
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.88
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.71
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 3.89
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 3.89
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.79
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.61
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.79
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.78)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 2
b) od kolega............ 17
v) od ustanove u kojoj radim.....9
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 5(17.86)
d) 60-79% ....... 12(42.86%
đ) 80-99% ........ 7 (25.00%)
e) 100% ........... 4(4.26.34%)

1.3. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Interesantna tema, razrađena na interesantan način. Omogućava aktivno učešće polaznika. Saznanja stečena na ovaj način mogu primeniti u različitim oblastima života.
• Sve je korektno i realno prikazano - pragmatično, primenljivo u praksi.
• Izlagači dobro poznaju materiju koju predaju. Ostvaruju aktivnu saradnju sa učesnicima.
• Preporučila bih ovaj seminar kolegama jer ima puno primera iz prakse i otklanja neke dileme po pitanju autoriteta.
• Radi novih saznanja i razmjene iskustva.
• Sve je super!!!
• Odličan i dobro osmišljen seminar.
• Veoma koristan seminar kao i ostali od strane "ODSTAR"-a. Hvala!!!
• Odličan seminar!!!
• Seminar je super.
• Mislim da je seminar koristan jer uči zgodim tehnikama postizanje autoriteta kroz praktične primere i uopšte.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Prepoznati dominantni sistemski „kvarovi“ koji u najvećoj meri utiču na autoritet zaposlenih i škole kao institucije, ali uočeni i analizirani bipolarni stavovi (kod jednog broja) učesnika o tome kako se ponašati kada je individualni autoritet ugrožen.
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Opuštena atmosfera, neformalni govor.
• Odlična komunikacija, primeri iz prakse.
• Zadovoljan sam svim što sam čuo i naučio.
• Dinamično, jasnoća teme.
• Sve, smatram vaše seminare veoma korisnim.
• Tema i saveti i sugestije.
• Što sam naučila da može sve
• Tema interesantna, predavači odlični.
• Primeri iz prakse.
• Interakcija.
• Interakcija.
• Svidela mi se interakcija među kolegama i predavačima.
• Sve.
• Interakcija.
• Objašnjenje ključnih pojmova.
• Način izlaganja, prezentovanje, ostvarivanje saradnje.
• Način na koji je objašnjena tema autoriteta i praktični primeri na kraju.
• Tehnike pridobijanja učenika tj. sticanje autoriteta.
• Kako objašnjava voditeljica seminara.
• DA, zbog primera iz prakse.
• Primeri iz prakse.
• Primeri iz prakse.
• Odlični primeri, konstruktivna rešenja.
• Sadržajnost razgovora.
• Predlog mogućnosti za komunikaciju sa učenicima.
• Način na koji je predavač obrazložio situacije o kojima smo razgovarali.
• Tema, atmosfera, način rada.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nedostajalo je u prvim satima konkretnih situacija.
• Ništa.
• Sve je bilo super.
• Puno teoretskih informacija.
• Nedostatak vežbica.
• Ponašanje polaznika seminara.
• Učeasnici pomalo sebični i nekoncentrisani.
• Mnogo je situacija, ne mogu da zapamtim preobilno.
• Uvodni deo (mada je priznajem neophodan)
• Možda samo što je ovakvih predavača malo, pa nismo toliko naviknuti na stil

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nemam predlog.
• Još više primera iz školskog života.
• Isto.
• Slično.
• Više primera dobre prakse.
• Određene vežbe uvesti da ne bude samo govor, govor.
• Sve je dobro, nastavite tako.
• Da počne seminar u 10.
• Isto ovako.
• Da stignemo na nedeljni ručak.
• Povezat motive sa autoritetom.
• M;ožda više radionica, manje predavanja.
• KAo danas.
• Još primera, konkretnih rešenja za naše situacije.
• Više diskusije i praktičnih primera.
• Vi već imate dobre predloge, mi ćemo ih spontano sutra izneti.
• Možda manje tema, ali više razgovora.
• Sličan način prezentovanja, nove sadržaje, tema je neiscrpna.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.18
• Autoritet.... 4.61
• Disciplina ..... 4.68
• Liderstvo..... 4.39
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.93
• Testovi autoriteta… 4.75

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.89
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.71
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.68
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.86
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.86 (nije srednja vrednost prethodne 4 ocene)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Nastavite i dalje ovako. Vidimo se na sledećem seminaru!
• Samo napred!
• Seminar je (kao i prethodni) bio veoma koristan. Predavači mi se izuzetno sviđaju, pogotovo Kaja – rođena glumica.
• Više praktičnih primera i sugestija za rešavanje konkretnih problema.
• Sve pohvale i sve najbolje u daljem radu. I da se opet vidimo.
• Zadovoljna sam ovim seminarom, jer ste mi pomogli da sa stanovišta profesije još više učvrstim svoj autoritet među decom, ali i kolegama.
• Sve je odlično !!!
• Da češće ovakvim seminarima prisustvuju direktor, pedagog ili psiholog.
• Vreme radionica povećati – smanjiti teorijski deo!Sviđa mi se otvorenost i konstruktivnost razgovora.
• Tema i realizacija su dovoljno atraktivni, stil je veoma interesantan i vreme je neosetno prošlo. Bilo je veoma prijatno i puna sam entuzijazma i energije. Volela bih da ponovo čujem slično predavanje sa novim primerima.
• Još viđenja i raznovrsnih tema (korupcija u prosveti, nasilje učenika nad nastavnicima).