Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.85
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.85
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.85
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.89
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.96
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 1
b) od kolega............ 0
v) od ustanove u kojoj radim.....22
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 4
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 3(11.11%
đ) 80-99% ........ 14 (51.85%)
e) 100% ........... 10(4.37.03%)

1.3. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve je bilo savršeno!
• Predavači su neposredni, spremni za saradnju, a pre svega kompetentni.
• Stručno, primenljivo.
• Ako usvoje kolege, moguća je realizacija naučenogmoja i jedna promena može "vući" celu stvar (promenu).
• Veoma koristan i interesantan seminar.
• Mnogo novih objašnjenja o ličnosti, upotrebljivo, tj. primenljivo znanje. Samopouzdanje može da se izgradi. Jedan (a ne mogu da se setim još nekog) od najsvrsishodnijih seminara.
• Korisno.
• Veoma mi se dopada utemeljenost na konkretnom.
• Konkretno, zanimljivo, korisno...

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Odličan prijem programskih sadržaja obuke i načina rada voditelja. Skoro 100% zadovoljstvo komunikacijom i dobijanjem povratnih informacija. Veoma uvažena podsticajna energija voditelja.
Čak 89% učesnika smatra da je raspoloživo vreme obuke izuzetno iskorišćeno kada je reč o smislenim aktivnostima koje omogućuju učenje, tj. razumevanje i usvajanje znanja i veština koje program nosi u sebi. Svako od učesnika poslao je poruku da će ovu obuku preporučiti svojim kolegama i koleginicama.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Primeri iz prakse, stručni pristup predavača, zanimljivo i korisno.
• I naracija i vežbe i stručnost facilitatora.
• Moderatorka je izuzetna, puno energije i veštinom animacije.
• Interesantna tema. Ponuđena su konkretna rešenja. Vrlo jasno i nedvosmisleno izlaganje.
• Razum koji ne ide protiv emocija.
• Da, bilo je interesantno.
• Edukatori su vrlo elokventni, prijatni i nisu naporni za slušanje.
• Zanimljiv način prezentacije, životno, iz iskustva.
• Konkretnost i efikasnost.
• Interesantno, dinamično, korisni i upotrebljivi primeri i veštine.
• Neposrednost predavača. Stavovi predavača. Praktičan rad.
• Jeste!
• Zanimljiva tema; veoma interesantno i dinamično izlaganje.
• Način, pristup, primeri!
• Način izlaganja. Dinamično je i interesantno.
• Način komunikacije, način izlaganja, neposrednost, zanimljivost.
• Tema, način izlaganja, način realizacije.
• Način izlaganja uz dosta primera iz svakodnevne prakse.
• Energija.
• Tok seminara, postupnost, komunikacija, korektnost i preciznost.
• Da, bilo je dinamično, interesantno. Dobro je povezivanje sa pravim životnim situacijama.
• Način predavanja, primeri iz prakse, teme.
• Prvi put da sadržaj seminara mogu da primenim u nastavi.
• Razmatranje postupaka u konkretnim situacijama.
• Tema seminara, predavači, primeri vezani za svakodnevne situacije na času, praksi.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sedenje na tvrdim stolicama.
• Uvodna preopširnost.
• Dugotrajno teoretisanje.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Još praktičnih primera.
• Više grupnog rada (za nijansu).
• Dobro je! Nastavite dalje.
• Još konkretnih situacija i rešenja.
• Sebi strpljenje.
• Isti tempo.
• Nemam predloga, teče bez problema.
• Ovakav ritam rada.
• Sve je super 
• Samo nastavite ovako! Sehr gut!!
• Samo nastavite ovako.
• Isto kao danas.
• Sve osim navedene primedbe bilo je odlično.
• Da se nastavi na ovaj način.
• Već je odlično.
• Samo nastavite ovako 
• Više primera iz prakse.
Sistemsku promenu u društvu, školi. Veće angažovanje nastavnog osoblja uz adekvatno mesto u društvu.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.56
• Autoritet.... 4.78
• Disciplina ..... 4.93
• Liderstvo..... 4.74
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.78
• Testovi autoriteta… 4.93

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.81
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodne 4 ocene)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Samo nastavite u istom stilu 
• Samo tako nastavite!
• Sve je bilo i teklo vrlo organizovano i odmereno. Možda više vežbe među učesnicima u komunikaciji (roditelj-odrasli-dete).
• Više aktivnog učešća nastavnika kroz testove, radionice. Vrlo zanimljivo, edukativno.
• Dobro je !!
• Što više ovakvih seminara“ Značili su mi i na ličnom i profesionalnom planu, kao majci, profesorki, roditelju, odraslom, detetu..! 
• Sve pohvale, moglo bi biti više radionica.
• Bilo je predivno 
• Dođite nam opet!
• Možda osmislite još neki seminar 
• U istom stilu nastavite.
• Veoma konkretno, hvala!
• Odličan seminar, nema „praznog hoda“, puno primera iz prakse, primenljiv, provokativan, objašnjava, meni, greške koje sam činila, a sve ih manje činim (mnogo sam opuštenija s godinama).