Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Adolescent

11.06. Seminar 16-17: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 08.06.2018.g.27.05. Seminar 16-16: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 27.05.2018.g.14.05. Seminar 16-15: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 13.05.2018. g.16.04. Seminar 16-14: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 15.04.2018.g.02.04. Seminar 16-12: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 31.03.2018.g.19.03. Seminar 16-12: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 18.03.2018.g.13.03. Seminar 16-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 11.03.2018.g.30.10. Seminar 16-8: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 29.10.2017.g.22.10. Seminar 16-7: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 21.10.2017. g.05.06. Seminar 16-5: Osnovna škola "Dositej obradović" Smederevo, 03.06.2017. g.27.03. Seminar 16-3: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 25.03.2017.g.01.11. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.11.09. Seminar 16-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 04.09.2016.g.19.04. Seminar 19-16: Osnovna škola "Grabovac", 17.04.2016. g.23.03. Seminar 19-15: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 20.03.2016. g.23.03. Seminar 19-14: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 19.03.2016. g.26.01. Seminar 19-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 24.01.2016.g.18.01. Seminar 19-10: Osnovna škola "Branko Radičević" Maradik, 17.01.2016. g.29.12. Seminar 19-7: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 28.12.2015. g05.10. Seminar 19-6; Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 04.10.2015. g.05.10. Seminar 19-5: Osnovna muzička škola Grocka, 03.10.2015. g.28.09. Seminar 19-4: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 26.09.2015. g.27.08. Seminar 19-3: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 25.08.2015. g.21.01. Seminar 19-1: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 19.01.2015. g.09.02. Seminar 24-14: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 8.02.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.201311.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.13.10. Seminar 24-9; OŠ "Jelena Ćetković" Beograd, 12.10.2013. g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz osnovnih i srednjih škola, 26.05.2013.g.20.05. Seminar 24-6: OŠ "Cvetin Brkić" Glušci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz osnovnih i iz srednje škole Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

Seminar 19-10: Osnovna škola "Branko Radičević" Maradik, 17.01.2016. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ...........................3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.86
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.82
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.................. 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.86
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.93

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.92)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 1
b) od kolega............ 4
v) od ustanove u kojoj radim.....20
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 3
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1 (3.57%)
d) 60-79% ....... 3 (10.71%)
đ) 80-99% ........ 13 (45.14%)
e) 100% ........... 11 (39.29%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Rad sa adolescentima je veoma kompleksna oblast, te je svako proširivanje znanja, razmena primera dobre prakse ili samo predavanje važnih principa - dragoceno.
• Seminar je izvanredno uspeo. Ostvareni su potpuno predviđeni ciljevi. Veoma poučno.
• Pohađanje ovog seminara će mi pomoći u daljem radu.
• Ulazi se u dubinu problema kod adolescenta.
• Veoma edukativno, poučno!
• Veoma edukativno, zasnovano na dobrim primerima iz prakse.
• Aktivan seminar, dobra uloga predavača i dobar kontakt sa učesnicima seminara.
• Veoma je efektan seminar i mislim da ću često primenjivati savete u radu.
• Odličan seminar
• Seminar je sjajan! Odlično pripremljen i još bolje prezentovan!
• Veoma sam zadovoljna sa izlaganjem predavača.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetna atmosfera koju su izgradili učesnici i voditelji seminara, koja je rezultirala odličnom realizacijom seminara.
U pojedinim (vrlo značajnim) segmentima grupnog rada, ishodi su bili zaista vrhunski. Ako se tome doda jasno izraženo zadovoljstvo svih učesnika o tome koliko su im značajni sadržaji ove obuke za svakodnevni rad sa učenicima i njihovim roditeljima, kao i sa sopstvenom decom koja su u adolescentskom periodu, onda je realno očekivati primenu stečenih znanja i veština i mnogo primera dobre prakse.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.89
• Rad sa adolescentima .... 4.96
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.89
• Rad sa roditeljima... 4.86

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
Ukupna ocena za seminar.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Hvala! Seminar je odličan!
• Odličan seminar!
• Veoma je dobar seminar. Predavači su zabavni i sve vreme drže pažnju.
• Preporučujem ovaj seminar.
• Kod nas tokom školovanja uopšte ne pripremaju za vaspitni rad sa učenicima, već uglavnom samo za stručni. Ovakvi seminari su jedini put kojim dolazimo do saznanja kako se suočavati sa problemima, konfliktnim situacijama u kojima se nađu naši učenici i mi.
• Veoma prijatna atmosfera.
• Seminar je adekvatan trenutnoj situaciji u prosveti. U potpunosti odgovara sadašnjosti.
• Primenjivati u nastavi kao i u privatnom životu.
• Uključiti razgovore sa učenicima preko videa – koje su razgovore vodili psiholozi u vezi datih tema.
• Konkretan, jasan i lepo definisan seminar.
• Seminar je u potpunosti predviđen i odrađen uspešno. sve pohvale.
• Vrlo kvalitetan seminar sa izuzetnim predavačima. Naučila sam dosta i kao nastavnik i kao roditelj. Hvala!
• Hvala na svemu. Naučila sam mnogo toga. To će mi koristiti u daljem radu.
• Bilo bi dobro da se češće organizuje ova vrsta seminara sa sličnom tematikom