Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Emocionalno zdravlje

15.01. Seminar 164-14: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo05.06. Seminar 164-8: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 04.06.2017. g.14.04. Seminar 164-7: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 13.04.2017. g.02.09. Seminar 163-22: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 27.08.2016. g.01.03. Seminar 163-19: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.02.2016. g.01.03. Seminar 163-18: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 27.02.2016. g.26.01. Seminar 163-17: Karlovačka gimnazija sremski Karlovci, 24.01.2016. g.08.06. Seminar 163-16: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 07.06.2015. g.11.05. Seminar 163-15: Srednje tehnička škola "Nikola Tesla" Sremska Mitrovica", 10.05.2015. g.11.05. Seminar 163-14: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 09.05.2015. g.26.04. Seminar 163-13: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25.04.2015. g16.12. Seminar 163-6: GSPRS "Nezavisnost" Beograd, 14.12.2014. g.16.12. Seminar 163-5: GSPRS09.12. Seminar 163-4: Srednja turistička škola Novi Beograd, 0612.2014. g.06.10. Seminar 163-3: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 05.10.2014. g.

Seminar 163-17: Karlovačka gimnazija sremski Karlovci, 24.01.2016. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ...........................3.79
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .3.71
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.71
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.86
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.64
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.................. 3.79
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.86
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.75
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.79
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.82

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.77)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 1
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....24
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 2
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 1 (3.57%)
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1 (3.57%)
d) 60-79% ....... 3 (10.71%)
đ) 80-99% ........ 13 (46.43%)
e) 100% ........... 10 (35.71%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (96.43%)

b) NE.......... 1 (3.57%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Odličan seminar! Osećam se veoma dobro i odmorno, iako su prošli sati otkad je počelo.
• Odlično.
• Oduševljen sam.
• Izuzetno poučan i zanimljiv seminar, odlični realizatori.
• Dobro osmišljen sadržaj, koristan i primenljiv. Realizatori odlični!
• Odličan i koristan seminar u kome smo svi osvestili aspekte postojanja emocionalne inteligencije u sebi.
• Radovaću se nastavku ovog seminara.
• Interesantan, koristan seminar. Drugačiji, zanimljiv.
• Korisno i interesantno.....
• Korisno, interesantno i veoma primenljivo.
• Sve je savršeno i potpuno neophodno i veoma korisno.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Pre svega upečatljive potvrde (pisane i verbalne) skoro svih učesnika, praktično njih 27 od ukupnih 28, o njihovoj osvešćenosti o uticaju i značaju emocionalnog zdravlja i emocionalne inteligencije na ličnom i profesionalnom planu.
Njihovi primeri iz ličnog iskustva u radu sa učenicima, uspešne analize ponuđenih situacija iz stvarnog života i pravilne procene mogućih rešenja sa pozicije uloge koju imaju u obrazovno-vaspitnom procesu, doprineli su da učesnici shvate u kojoj meri informacije, znanja i veštine mogu biti primenljivi u školi, a i u sopstvenom porodičnom životu.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali ostaje određeno neraspoloženje voditelja na kraju seminara zbog toga što je jedna učesnica izrazila skoro potpuno neslaganje/nezadovoljstvo u pogledu svih onih aspekata realizacije programa obuke koje je predvideo Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u svom upitniku.
Na seminaru sa ovakvim sadržajima, gde su na samom početku svi učesnici pozvani da «ne sede na svojim potrebama» i da daju svoj doprinos kroz razmenu prethodnog iskustva i iznošenje sopstvenih potreba, zaista je teško razumljivo zašto nije ostvaren kontakt sa voditeljkom, bar u vremenu predviđenom za pauze.
Nadamo se da će ova učesnica u postseminarskom periodu shvatiti značaj emocionalne inteligencije za unapređenje sopstvenog emocionalnog zdravlja, i doneti odluku da ostvari kontakt sa zaista veoma stručnim saradnikom – pedagogom ove škole.
Samo taj prvi korak, razgovor o sopstvenim osećanjima i njihovim mogućim uzrocima tokom trajanja seminara, bio bi dokaz emocionalne inteligencije koja doprinosi unapređenju emocionalnog zdravlja.
A to nam je zaista svima potrebno.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 5.00
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.86
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.82

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.96
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Možda jedan uvod o delu emocija u psihološkoj strukturi. Odličan seminar.
• U današnje vreme su ovakvi seminari esencijalni jer mi radimo sa populacijom koja proživljava vatromet emocija, a često dolaze iz problematičnih porodica. Stoga je toliko važno da mi budemo emotivno osnaženi i profesionalno obučeni da se uspešno uhvatimo u koštac sa emotivnim stanjem učenika.
• Izuzetno korisno. Dobri voditelji – sjajni primeri – primenljivo u praksi.
• Nastaviti saradnju sa realizatorima, OBAVEZNO!
• U redu.
• Više primera prakse uvek obogaćuje seminar.
• Sadržaj je bio kvalitetan, od koristi. Atmosfera iprijatna i podsticajna. Voditelji izuzetno prijatni.
• Mislim da se svako od nas mogao „pronaći“ u nekoj od analiziranih situacija, analizirati ih , sagledati iz novog ugla, osvestiti se i izaći iz učionice sa lepim osećanjima.
• Izuzetno prijatan i koristan seminar. Divni i očigledno stručni voditelji. Hvala!
• Izuzetno prijatan način vođenja seminara od strane Biljane Ercegovčević. Vrlo korisne informacije za život i posao. Želim još ovakvih seminara. Sjajno!
• Mi nismo umorni posle ovakvog seminara.
• Ipak volim stikere i radionice više nego predavanja. Mnogo smo sedeli.....
• Hvala na izuzetno korisnom seminaru, veoma me je duboko i emotivno taklo na više nivoa!
• Samo tako nastavite 
• Božanstven seminar! Pruženo nam je mnogo znanja i veština na najbolji mogući način.
• Sve pohvale, izuzetna stručnost i posvećenost.
• Sve je jako pozitivno i veoma korisno za dalji rad.
• Izuzetno koristan seminar