Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Adolescent

11.06. Seminar 16-17: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 08.06.2018.g.27.05. Seminar 16-16: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 27.05.2018.g.14.05. Seminar 16-15: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 13.05.2018. g.16.04. Seminar 16-14: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 15.04.2018.g.02.04. Seminar 16-12: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 31.03.2018.g.19.03. Seminar 16-12: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 18.03.2018.g.13.03. Seminar 16-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 11.03.2018.g.30.10. Seminar 16-8: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 29.10.2017.g.22.10. Seminar 16-7: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 21.10.2017. g.05.06. Seminar 16-5: Osnovna škola "Dositej obradović" Smederevo, 03.06.2017. g.27.03. Seminar 16-3: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 25.03.2017.g.01.11. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.11.09. Seminar 16-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 04.09.2016.g.19.04. Seminar 19-16: Osnovna škola "Grabovac", 17.04.2016. g.23.03. Seminar 19-15: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 20.03.2016. g.23.03. Seminar 19-14: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 19.03.2016. g.26.01. Seminar 19-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 24.01.2016.g.18.01. Seminar 19-10: Osnovna škola "Branko Radičević" Maradik, 17.01.2016. g.29.12. Seminar 19-7: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 28.12.2015. g05.10. Seminar 19-6; Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 04.10.2015. g.05.10. Seminar 19-5: Osnovna muzička škola Grocka, 03.10.2015. g.28.09. Seminar 19-4: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 26.09.2015. g.27.08. Seminar 19-3: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 25.08.2015. g.21.01. Seminar 19-1: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 19.01.2015. g.09.02. Seminar 24-14: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 8.02.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.201311.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.13.10. Seminar 24-9; OŠ "Jelena Ćetković" Beograd, 12.10.2013. g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz osnovnih i srednjih škola, 26.05.2013.g.20.05. Seminar 24-6: OŠ "Cvetin Brkić" Glušci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz osnovnih i iz srednje škole Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

Seminar 19-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 24.01.2016.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .....................3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.3.86
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.86
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi...... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada............. 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.86
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.93

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.92)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 3
v) od ustanove u kojoj radim.....23
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 3
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 1 (3.45%)
đ) 80-99% ........ 8 (27.59%)
e) 100% ........... 20 (68.97%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Tema je vrlo aktuelna, izlaganja sasvim jasna, uputstva za postupanje takođe jasna.
• Izuzetno kvalitetno realizovan seminar. Informacije koje smo dobili moći će da se primene u daljem radu. Najveći benefit: osnaživanje saradnika za dalji rad i potvrda da se do sada dobro radilo.
• Manje teorije, više prakse.
• Zato što je veoma aktuelna tema, a predavači ekstra.
• Vrlo sam zadovoljan.
• Odličan seminar čiji se sadržaji mogu primeniti u praksi.
• Izuzetno zanimljiv i primenljiv seminar.
• Stručno i izuzetno predavanje.
• Seminar je bio vrlo koristan, naročito za nastavnike koji su tek počeli da rade!
• Veoma plodne utiske nosim sa ovog seminara. Seminar je ispunio očekivanja.
• Sadržajno, primenljivo u nastavi. Sve pohvale!
• Izuzetno primenljiv u praksi.
• Izuzetno primenljiv u praksi.
• Interesantan i koristan seminar.
• Seminar je zanimljiv, nauče se nove "stvari" a i obnove se neka zaboravljena znanja.
• Seminar je izvanredan, najbolji kome sam do sada prisustvovala.


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Po mišljenju svih učesnika, raspoloživo vreme za realizaciju programskih sadržaja optimalno je iskorišćeno u funkciji sticanja znanja i veština (oko 90%) koje su procenili kao izuzetno primerene njihovim potrebama za kvalitetnu komunikaciju sa učenicima i njihovim roditeljima.
To je rezultat kvalitetne radne atmosfere prisutne tokom celog seminara, izgrađene na spremnosti učesnika za intenzivnu razmenu mišljenja čiji su izvori prethodna iskustva i njihove aktuelne potrebe.
Svi učesnici, na osnovu sopstvenog zadovoljstva i bez ikakve rezerve, preporučuju program ove obuke svojim kolegama i koleginicama.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.86
• Rad sa adolescentima .... 4.86
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.97
• Rad sa roditeljima... 4.97

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
Ukupna ocena za seminar.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Izuzetan i koristan seminar, primenljiv u praksi. Preporučujem svim kolegama.
• Tema vrlo aktuelna, jasno i razumljivo izlagana.
• Izuzetno kvalitetno realizovan seminar. Benefit: osnaživanje za dalji rad i potvrda da je dosadašnje reagovanje u slučajevima koji su zahtevali uključivanje saradnika bilo ispravno.
• Još više predloga za rešavanje konkretnih problema.
• Veoma uspešan seminar!
• Vrlo sam zadovoljan.
• Odličan seminar čiji se sadržaji mogu primeniti u praksi.
• Jedan od najzanimljivijih seminara, primenjiv u praksi. Dobila sam odgovor na mnoga pitanja koja su me „mučila“ u praksi. Ni jednom nisam pogledala na sat, jer je vreme proletelo!!! Bravo!! Svaka čast na stručnosti i zanimljivim sadržajima!
• Potrebno je što više ovakvih seminara.Zadovoljna sam načinom izlaganja predavača. Trebali bi, ako mogu, da održe još neki seminar u našoj ustanovi.
• Jasnim, jednostavnim jezikom i radom na konkretnim primerima realizovan sadržaj. Izuzetno!!!
• Seminar je izuzetno primenljiv u praksi.
• Seminar je izuzetno primenljiv u praksi. Veoma uspešan.
• Izuzetno kvalitetan i zanimljiv seminar.
• Ovakvih seminara trebalo bi što više da organizuju isti predavači, jer su to uspešno uradili.
• Interesantan i koristan seminar.
• Odlični ste, samo tako nastavite!
• Odličan!