Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.82
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.71
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.86
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.79
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.89
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.89
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.86
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.96
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.86)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................0
b)od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.57%)
d) 60-79% ........ 2(7.14%)
đ) 80-99% ....... 17(60.71%)
e) 100% ...........8(28.57%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Dobro sve. Radujem se ponovnom susretu.
• Seminar je izuzetno koristan.
• Naučila sam mnogo toga što dosada nisam znala i nije mi bilo jasno
• Što više ovakvih seminara.
• Potpuno sam zadovoljna seminarom, od organizacije do prezentacije. Sve pohvale za stručnost i entuzijazam predavača.
• Seminar je izuzetno zanimljiv i konstruktivan, obezbeđuje pružanje informacija i sugestija kako na najbolji način savladati potencijalne probleme. Svaka čast! 
• Seminar veoma edukativan, predavači jako lepo izlagali, sa dosta realnih primera.
• Primeri iz prakse saopšteni na interesantan način. Pohvala za realizatore seminara.
• Zbog sticanja znanja o proceduri.
• Kaja je 100% kompetentna i upoznata sa praktičnim problemima.
• Sadržina seminara se u potpunosti može primeniti u pedagoškoj praksi.
• Seminar je realizovan u potpunosti po planu.
• Zanimljivo, korisno.
• Odlično izložena tema.
• Odlična organizacija prezentacija obezbeđuje učenje i usavršavanje.
• Korisno.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno kvalitetan rad skoro svih učenika u okviru rada malih grupa na primerima iz stvarnog školskog života.
Procene većine učesnika da je obuka zanimljiva, korisna i primenljiva.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Pričalo se o događajima koji su svakodnevno prisutni.
• Nisam se dosađivao.
• Realni primeri z života škole.
• Sve, od organizacije do prezentacije.
• Zanimljivo izlaganje, realni primeri.
• Teme, način izlaganja, radionice.
• Uglavnom sve.
• DA.
• OPuštenost i stručnost.
• Prožinanje teorijskog izlaganja i primera iz realnih situacija.
• Veoma – tema, primeri, komunikacija.
• Praktični saveti koje smo dobili.
• Da. Mogu u praksi da primenjujem nova saznanja.
• To što ste nas uputili i usmerili da na pravi način reagujemo ukoliko naiđemo na neki sličan problem u okviru škole.
• Manje – više, sve!
• SEminar mi se jako svideo. Sve je odrađeno na profesionalnom nivou.
• Da, svidelo mi se.
• Jako je interesantno predavanje.
• Konkretno, dobri primeri.
• Ručak (ha, ha..). Ustvari sve,
• Praktični primeri i rešenja.
• Stručna obrazloženja situacija i rešenja.
• Sve, lepa tema i lepo urađena prezentacija.
• Priča, dijalog, objašnjenja.
• Tema, Kaća.
• Svidelo mi se.
• Način izlaganja – brzina rada.
• Zanimljiv seminar 

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Moglo je kraće.
• Kratka pauza za ručak.
• Komplikovana dijagnoza.
• Trajanje.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Isto, kao danas.
• Dа bude sutra kraće.
• Dođite nam živi i zdravi!
• Još više praktičnih situacije sa ponuđenim rešenjima.
• Ne bih menjao ništa, ovako je odlično.
• Više primera iz prakse.
• Samo zadržati pažnju i potkrepiti pravila primerima.
• Više primera iz pedagoške prakse.
• Još neke korisne situacije kako se ponašati u skladu sa zakonom i pravilnikom.
• Samo ovako nastavite!
• Da nastavimo u istom svetlu.
• Isto.
• Duža pauza za ručak.
• Nastavак u istom smeru.
• Jednostavnije.
• Kao i juče.
• Dinamičniji tok.
• Isti način rada.
• Da malo višee i Bilja priča  Kaća, super si, ništa lično.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.75
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.68
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.57
• Planiranje..... 4.54
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.68
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.86

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.89
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.89
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.75
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.89
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sve dobro. Želim ponovni susret – seminar. Samo nastavite tako.
• Seminar je prikladan, koristan, praktičan za svakog prosvetnog radnika.Način izvođenja seminara je dinamičan, kreativan. Sve pohvale!
• Sve je odlično jer se radi o primerima iz svakodnevnog života i rada.
• Što više ovakvih seminara.
• Pohvala za celokupan proces od organizacije do prezentacije. Posebno bih pohvalila predavače jer su nas motivisali za aktivno učenje i dali dosta značajnih informacija.
• Predavanje jako lepo, razumljivo i jako poučno. Katarina divna, lepo drži pažnju pri izlaganju.Pozitivne kritike. Mnoštvo korisnih saveta i predloga za uspešno održavanje nastave i savladavanje problema.
• Ne bih ja tu ništa menjao.
• Dođite nam opet.
• Samo napred!
• Lepo.
• Uveren sam da će nam seminar pomoći u rešavanju pedagoških problema.
• Koliko je bilo dobro nemamo komentara (pravi profesionalci).
• Seminar je za svaku pohvalu. Nama će dosta koristiti u daljem radu.
• Dođite nam ponovo sa još jednim praktičnim programom.
• Dođite sa sledećim seminarom.
• Dobro je što maloletni B. T. nije previše uticao na dobru dinamiku seminara.