Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.83
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.97)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................0
b)od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....20
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................7
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ........ 5(16.67%)
đ) 80-99% ....... 15(50.00%)
e) 100% ...........(30.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sticanje novih znanja na vrlo interesantan način. Primeri nisu suvoparni, apstraktni, već vrlo životni realni. Sva stečena znanja su primenljiva u svakodnevnom životu i nisu vezana isključivo za školu.
• Odličan tempo i način izlaganja, iznošenje iskustva, dinamika koja pozitivno utiče na pažnju, analiza konkretnih problema.
• Lep početak zimskog raspusta.
• Stručnost i profesionalizamuočen kod realizatora seminara.
• Veoma korisno i prienljivo.
• Odlično realizovan seminar, date konkretne instrukcije.
• Seminar je potpuno edukativan.
• Odlično osmišljen seminar sa dosta praktičnih i životno orijentisanih primera. Sve pohvale.
• Bez zamerke, sve pohvale.
• Ovaj seminar bi preporučila svakome! Trebale su mi ove informacije pre 3-4 godine kad sam imala "veliki" problem.
• Praktični primeri i rešenja. Zanimljivi predavači, Dobre teme.
• Veoma stručno i efikasno održan seminar!
• Zanimljivo, korisno (informativno i upotrebljivo). Razrešili smo sve uočene primere iz konkretne prakse.
• Jasno, korisno, efikasno, veoma kvalitetno.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dostignut optimalni nivo strukture i efekata rada, naročito drugog radnog dana spontanim prelazom sa postojećeg scenarija na sadržaje koje su predlagali učesnici navodeći primere iz svojih prethodnih ili aktuelnih problemskih situacija.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Vredelo je čuti neka konkretna rešenja.
• Način izlaganja kroz primere iz prakse i zajednička analiza.
• Sve je kako treba!
• Postupnost u radu, opuštena atmosfera, jasno iznošenje problema.
• Zanimljivo, dosta se uključuju i učesnici seminara u priču.
• Dobra saradnja, dobra tema i praktična svrha „naučenog“!
• „Skinute rukavice“ – priča o istinskim problemima.
• ZAnimljivo, sa puno primera iz prakse, primenljivo u praksi.
• ZAnimljivost izlaganja, važna tema.
• Zanimljiv način obrade teme, praktični primeri, kompletni odgovori i generalno ponašanje predavača.
• Dinamično. Zadaci su zanimljivi, edukatori držr pažnju (i više od 12.5 minuta).
• Način izlaganja, tema, primeri.
• Način izlaganja, Tempo, razmenjivanje mišljenja, davanje praktičnih saveta.
• Sve je bilo super! Predložiću kolegama seminar!
• Način izlaganja.
• Pruža korisne i praktične informacije koje olakšavaju rad.
• Tema i način prezentacije 
• Tema i način prezentacije
• Tema i diskusije.
• Način prezentacije, a povrh svega tema koja je jako interesantna i važna.
• Prisustvo i prezentacija zakonskih regulativa. Raspodela odgovornosti (po nivoima).
• Neposrednost, životnost-realnost iznetih primera i situacija...
• To što sam naučila neke stvari koje su mi ranije bile nepoznate.
• ZAnimljivi primeri i vrlo životni.
• Konkretni saveti i primeri iz 6 priča.
• -
• Veliko iskustvo iz prakse, uključeost većine.
• Preciznost, konkretnost, životnost.
• Primeri iz prakse, saveti.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Neka od tih rešenja nisu primenljiva u ovoj školi.
• Insistiranje na sprovođenju određenih procedura, a da se zaboravlja na stanje u društvu i stvarnoj primeni zakona.
• Odnos između predavača.
• Gde smo to mi? Da li je potrebno uložiti vreme i energiju za ovakvo društvo!
• Sve mi se svidelo.
• Ručak (previše je suv).
• Više pažnje posvetiti profesorima (njihovim pravima i obavezama).
• Predavanje samo jedne osobe.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više konkretnije pomoći!
• Da sami dajete svoje primere i o njima razgovaramo.
• Sve je odlično!
• Samo tako nastavite!
• Još konkretnijih situacija – šta raditi u praksi – odlični primeri, samo još molim!
• Simulacija slučaja – moguća rešenja.
• Samo tako kako ste zamislili, jer ste ODLIČNI!!!
• Još iskustava iz prakse.
• Sve mi je ok. Kaća da nastavi da usmerava Boška.
• Više grupnih aktivnosti.
• Nastavite na isti način.
• Da dobijemo seminar u elektronskoj formi.
• Video materijal.
• Samo ovako!!!
• Više radionica.
• Još više primera!
• Takođe konkretni saveti.
• Još zakonskih okvira i primera dokumentacije kojom bi sebe „zaštitili“ u pojedinim situacijama.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.93
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.83
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.87
• Planiranje..... 4.73
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.93
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 5.00

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.89
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Saznali smo mnoge stvari o kojima sam znala malo ili ništa. Sve što sam čula od Vas podsetilo me da realnije sagledam probleme i lakše uđem u njihovo rešavanje.
• Hvala za lepo provedeno vreme! (iako je počeo raspust.
• Zadovoljna kao i nakon prvog dana seminara. Sve pohvale za znanje i sposobnosti realizatora (voditelja). Definitivno seminar koji bi svi zaposleni trebali da čuju.
• Hvala na informacijama i instrukcijama!
• Ocene sve govore.
• Jedva čekam sledeću temu!
• Čestitke, samo napred!
• Veoma korisno i primenljivo.
• Odlične praktične smernice.
• Jako dobro i zanimljivo.
• Samo napred!
• Bez zamerke – sve pohvale.
• Komentar: Korisno – primenljivo – aktuelno. Lako i zanimljivo preneto. Hvala!
• Sjajno! Korisno i efikasno.
• Zadovoljna.