Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ...........................3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .3.70
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.70
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.70
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.................. 3.87
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.87
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.73
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.83
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.80

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.81)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 1
v) od ustanove u kojoj radim.....22
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 7
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 4 (13.33%)
d) 60-79% ....... 1 (3.33%)
đ) 80-99% ........ 12 (40.00%)
e) 100% ........... 13 (43.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Seminar je veoma dobro koncipiran, organizovan i realizovan. Informacije i znanja koja su nam omogućena mogu se primeniti u radnoj praksi. Bravo za predavače!
• Korisno iskustvo koje može pomoći u praksi svakog prosvetnog radnika.
• Korisne informacije koje se mogu koristiti kako na privatnom planu, tako i na poslvnom planu.
• Obrada praktičnih primera koji se sreću u praksi. Velika pomoć naročito odeljenjskim starešinama.
• Predavanje je bilo veoma korisno.
• Profesionalno, komunikativno, interaktivno.
• Interesantno, korisno, mogu da uočim da li sam negde pogrešno ili pravilno reagovala.
• Seminar je koristan za naš rad u prosveti.
• Korisna tema, pozitivna atmosfera, primeri adekvatni.
• Vrlo interesantno!
• Sadržajno, korisno (primenljivo).
• Seminar je primenljiv i na moj lični život u odnosu na moju decu i unapredioće mi odnose i sa učenicima i sa decom
• Pohvaljujem seminar koji je primenljiv.
• Odličan seminar, veoma će mi koristiti.
• Edukativni, praktični, fantastični!

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Vrlo visoko vrednovane teme koje čine programske sadržaje obuke.
Većina učesnika smatra da su ti sadržaji i način rada za njih korisni i primenljivi, a preko 80% njh procenjuje da je na seminaru za smislene aktivnosti učenja upotrebljeno od 80 do 100% ukupno raspoloživog vremena.
b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.80
• Rad sa adolescentima .... 4.77
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.93
• Rad sa roditeljima... 4.93

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.90
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.83
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
Ukupna ocena za seminar.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Sjajan i jako koristan seminar.
• Sve pohvale za kompletan materijal, praktičan rad i jedno novo iskustvo.
• Veoma ozbiljna tema obrađena detaljno, kreativno sa puno primera iz prakse koji ostaju „u glavi“ i mogu pomoći u daljem radu.
• Generalni utisak odličan! PS.: Falili su mi jednostavniji primeri svakodnevne komunikacije adolescenata i nastavnika (situacije i njihova rešenja).
• Zašto se daju isključivo primeri porodične patologije?
• Izvrsno stručno vođen i argumentovan, sadržajan.
• Predavanje je bilo korisno.Obogatiti sa materijalima i iskustvom socialnog radnika.
• Bravo!