Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.89
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.86
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.89
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.82
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................0
b)od kolega..............7
v) od ustanove u kojoj radim....19
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(10.71%)
đ) 80-99% ....... 13(46.43%)
e) 100% ...........12(42.86%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Prvi seminar na kome sabila da ima smisla i konkretne stvari koje nam mogu pomoći u poslu u kojem radimo.
• Napokon seminar koji pruža more korisnih informacija i uputstava od strane voditelja seminara. Izuzetno upotrebljivi saveti za konkretnu školsku praksu.
• Najkorisniji seminar do sada!
• Veoma korisno i primenljivo u radu; Inspirativno.
• Jako koristan i dobro organizovan seminar.
• Svaka čast!
• Jedan od retkih seminara koji mi je bio koristan.
• Veoma korisno i lepo prezentovano.
• Sve preporuke za seminar, a voditelji pravo osveženje, kvalitet i profesionalizam.
• Seminar je izuzetno praktičan i mnogo sam toga naučila.
• Informativan, edukativan, kreativan, realizatori dobro pripremljeni,
• Fantastični ste!
• Dobar seminar, obiluje mogućnostima za aktivnost.
• Izuzetno korisno, osnažilo moje kompetencije i pomoglo mi da se osećam sigurnijom da odgovorno radim svoj posao. Hvala!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Više nego upečatljiv dokaz u kojoj meri učesnici, uz podršku voditelja obuke, mogu uticati na ostvarivanje onih ishoda koji su u trenutku realizaciji prioriteti ustanove u kojoj rade.
Sa velikom verovatnoćom može se predvideti da će iz ove škole biti primera dobre prakse sa efektima kojima će se zaposleni ponositi

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• 
• Što se bavimo pravim problemima iz prakse.
• Način i sveobuhvatnost obrade teme seminara.
• Pridržavanje vremenske strukture; spontanost predavača, ležernost...;povezivanje teorije i prakse (pregršt praktičnih primera); upoznavanje/insistiranje na zakonskoj regulativi i poštovanje istog.
• Interpretacija sadržaja, vođenje seminara, tekstovi za grupni rad. Sjajni ste.
• Korisnost i dinamičnost.
• Prvo što sam rekla dragom preko telefona oko 15h, citiram: „Super zanimljiv seminar...“
• Primeri iz prakse su zaista poučni, dati konkretni saveti šta u kom trenutku treba raditi. Jasno i zanimljivo izlaganje.
• Vođenje seminara, stručnost, elokventnost.
• Sve mi se svidelo, odlično.
• Izlaganje predavača uz konkretne primere iz prakse (osnovna i srednja škola).
• Ima dosta primera iz prakse koji nam omogućavaju da bolje sagledamo različite situacije iz različitih aspekata posmatranja.
• Da (otkačeno i 5+)
• Konkretni primeri iz prakse; interesantan način izlaganja: prijatna i opuštena atmosfera.
• Analiza primera iz prakse.
• Sve, tema, predavači.
• Dobri primeri iz prakse. Dinamičnost i spremnost voditelja seminara da objasne i motivišu slušaoce.
• Primeri i jasna uputstva kako prevazići probleme.
• Jasna komunikacija, apsolutno odgovaranje na sve nejasnoće, žargon , primeri iz teorije primenjeni u praksi sa jasnim objašnjenjem.
• Što su primeri realni i što su data moguća rešenja.
• Dinamičnost, mnoštvo primera iz prakse, rešenja problema.
• Praktična analiza slučajeva.
• Celokupno predavanje i ljubaznost predavača, kao i adekvatni primeri.
• Vreme je proletelo....
• Da! Sve aktivnosti.
• Sve.
• Način rada.
• Veoma!
• PLaniranje naj, ostalo interesantno.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Ometanje/digresije pojedinih učesnika seminara (nije do vas).
• Preterano uključivanje pojedinih kolega .
• Nemam primedbe.
• Mnogi odgovori su ostavljeni za sutra.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Sve je dobro, a za sutra predlažem da govorimo o problemu sa kojim se naša škola trenutno suočava. Bila bi nam dragocena vaša pomoć i podrška.
• Secite ih!.
• (smešak, nota, sunce)
• Verujem da će sutra biti bolje jer ćemo dobiti odgovore na pitanja koja nas zanimaju.
• Samo nastavite ovako! 
• Nemam zamerke ni dopune, ionako pričamo previše, takav smo kolektiv 
• Sve je OK.
• Većina stvari nama zanimljivih je ostavljeno za sutra... (primeri, primeri, primeri).
• Da bude kraće.
• Nastavite u istom tempu.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.93
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.86
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.46
• Planiranje..... 4.86
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.93
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.93

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Odlično, samo ovako nastavite!
• Nastavite da pružate podršku prosvetnim radnicima da prevaziđemo probleme i bolje i lepše radimo. 
• Ovaj seminar treba organizovati u svim školama.
• Vešto vođenje seminara! Izuzetno koristan! Odličan!
• Sve je bilo sjajno! Rado bih posetila i druge seminare koje vi vodite!
• Nastavite ovim tempom!
• Samo napred, sve pohvale!
• Sve preporuke za seminar, a voditelji pravo osveženje, kvalitet i profesionalizam.
• Hvala!