Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.87
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.90
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.74
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.81)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 1
b) od kolega............ 9
v) od ustanove u kojoj radim.....27
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 2
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1 (3.33%)
g) 40-59% ....... 1 (3.33%)
d) 60-79% ....... 2 (6.67%
đ) 80-99% ........ 15 (50.00%)
e) 100% ........... 11 (36.67%)

1.3. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve je dobro, nemam dodatnih predloga.
• Hvala!
• Sve je bilo besprekorno.
• Zaista sam uživla u ovom seminaru, jer ste nam pružili mnogo korisnih informacija i predloga koji nam mogu pomoći u dalјem radu.
• Još jednom, veliko hvala! I ovog puta ste ispunili sva očekivanja. Nadam se da ćemo opet imati priliku da prisustvujemo vašim seminarima.
• Nastavite, odlični ste!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Visok nivo zadovolјstva učesnika progamskim sadržajima (primenlјivost u prvom planu) i načinom realizacije (obim i kvaitet njihovog učešća).
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Da (otkačeno)
• Izlaganje
• To što je bilo opušten, zanimljivo, brzo i efikasno.
• Jasno izlaganje tema.
• Vaša energija i koncepcija.
• Tema, način govora organizatora seminara
• Sve (što nema tečkih tema).
• Vrlo edukativno i zanimljivo.
• Seminar (tema) mi se svidela, mislim da je korisna i prim enljiva.
• Sve.
• Veoma je korisno. Što ima puno primera.
• Sve.
• Da, jako.
• Primeri iz svakodnevnog života.
• Puno zanimljivih primera.
• Seminar je vrlo jasno koncipiran sa puno korisnih rešenje.
• Sve.
• Sve.
• Sve je dobro.
• Sve.
• Organizacija, realizacija, tematika.
• Da!
• Komunikacija.
• Sve mi se dopalo.
• Lepo je bilo.
• Sve.
• Odlična komunikacija.
• Odlično je bilo, kao i prošli put 

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nedovoljno definisana pitanja u upitniku „Deca i mi“.
• Za sada sve je bilo dobro.
• Konkretne primere koji se mogu koristiti u praksi.
• Sve mi se dopalo.
• Sve mi se svidelo.
• Sve je bilo u redu 
• Horor film.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nemam predloga.
• Još konkretnih primera.
• Još primera iz života.
• Treba dati što više praktičnih primera i uključivanje slušalaca seminara u interakciju.
• Nastavak istim tempom.
• Predlažem isti kontinuitet.
• Nastavak istim tempom.
• Nastavite ovako! Odlično!
• Sve isto kao danas.
• Sve je OK.
• Samo nastavite ovako 
• Nastaviti istim ritmom.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.73
• Autoritet.... 4.93
• Disciplina ..... 4.97
• Liderstvo..... 4.57
• Veštine razgovora sa nezgodnim sagovornicima Samokontrola i kontrola u komunikaciji..... 4.90
• Testovi autoriteta… 4.87

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodne 4 ocene)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sve je dobro, nemam dodatnih predloga.
• Hvala!
• Sve je bilo besprekorno.
• Zaista sam uživla u ovom seminaru, jer ste nam pružili mnogo korisnih informacija i predloga koji nam mogu pomoći u dalјem radu.
• Još jednom, veliko hvala! I ovog puta ste ispunili sva očekivanja. Nadam se da ćemo opet imati priliku da prisustvujemo vašim seminarima.
• Nastavite, odlični ste!