Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Emocionalno zdravlje

15.01. Seminar 164-14: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo05.06. Seminar 164-8: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 04.06.2017. g.14.04. Seminar 164-7: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 13.04.2017. g.02.09. Seminar 163-22: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 27.08.2016. g.01.03. Seminar 163-19: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.02.2016. g.01.03. Seminar 163-18: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 27.02.2016. g.26.01. Seminar 163-17: Karlovačka gimnazija sremski Karlovci, 24.01.2016. g.08.06. Seminar 163-16: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 07.06.2015. g.11.05. Seminar 163-15: Srednje tehnička škola "Nikola Tesla" Sremska Mitrovica", 10.05.2015. g.11.05. Seminar 163-14: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 09.05.2015. g.26.04. Seminar 163-13: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25.04.2015. g16.12. Seminar 163-6: GSPRS "Nezavisnost" Beograd, 14.12.2014. g.16.12. Seminar 163-5: GSPRS09.12. Seminar 163-4: Srednja turistička škola Novi Beograd, 0612.2014. g.06.10. Seminar 163-3: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 05.10.2014. g.

Seminar 163-22: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 27.08.2016. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ...........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.93
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.................. 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......4.00

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.99)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 2
b) od kolega............ 0
v) od ustanove u kojoj radim.....27
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 1
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 1(3.33%)
đ) 80-99% ........ 10 (33.33%)
e) 100% ........... 19 (63.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Uvek treba širiti i doprinositi dobrim emocijama. Ova je tema veoma važna i treba je češće obrađivati.
• Divan seminar. Hvala! Nije bilo hamera za crtanje i pisanje! :-)
• Prijatna, podsticajna atmosfera.
• Zanimlјivo, odlično, poučno...
• Uspešno, interesantno,
• Važno za profesiju, i za svaku ličnost i njegov kvalitet života.
• Seminar odličan, autor i predavači profesionalci u pravom smislu, Hvala što postojite!
• Geopoetika - čitajte (imaju najbolјa izdanja).
• Bravo! Odličan seminar!
• Veoma zanimlјivo, interesantno i primenlјivo!!!
• Teorijske osnove su dovedene u vezu sa iskustvom; dati su korisni primeri i smernice za rad.
• Bavi se veoma bitnim segmentom. Koristan za dalјi rad sa učenicima.
• Seminar je odlično pripremlјen. Satnica je ispoštovana. Realizator je dobro pripremlјen. Sve pohvale! Sve preporuke!


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Neverovatan nivo zadovolјstva učesnika načinom realizacije programskih sadržaja i ishodima zajedničkog rada.
Od ukupno 300 datih ocena na skali od 0 do 4, učesnicu dali samo tri „trojke“, a sve ostalo su „četvorke“.
Ako se tome doda da je 29 učesnika smatralo da je 80 do 100% provedenog vremena na obuci iskorišćeno za smislene aktivnosti učenja, ne čudi stav da svi učesnici preporučuju ovaj program svojim kolegama i koleginicama.
Polazeći od ovoga, kao i od činjenice da se ova škola nalazi u maloj grupi onih od kojih se dobijaju povratne informacije o primeni i efektima primene stečenih znanja i veština sa programa obuka koje je realizovalo Udruženje, može se sa velikom verovatnoćom očekivati da će već u septembru početi da stižu primeri dobre prakse od učesnike ove obuke.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje..
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje .....
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije...

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA...
• ORGANIZACIJA SEMINARA...
• MATERIJALI ZA UČESNIKE...
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA...
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR....

2.3. Predlozi i komentari učesnika

NAPOMENA
Iz tehničkih razloga (autorsko realizatorski tim je poneo evaluacioni list za drugi program obuke) učesnici nisu popunjavali ovaj evaluacioni list Udruženja.