Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.83
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.77
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.87
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.70
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.93
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.90
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.87
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.87)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................0
b)od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................4
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.33%)
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ........ 4(13.33%)
đ) 80-99% ....... 11(33.33%)
e) 100% ...........13(43.33%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Koncizno, bogato primerima korisnim za buduće situacije koji će pomoći čak i kao preventiva. Hvala!
• Sjajan seminar sa izuzetno korisnim informacijama, primenlјivim u praksi. Rad voditelјa, organizacija i materijali su na visokom nivou.
• Široki spektar informacija i tema, vrlo korisne informacije.
• Izrazito koristan, odlično vođen.
• Veoma korisno.
• Seminar veoma pomaže u sagledavanju svog rada i unapređivanju rada i podizanju kvaliteta. Veoma je koristan.
• Veoma poučno i primenlјivo.
• Primenlјiv sadržaj, odlični voditelјi seminara. Jako mi je značio seminar za budući rad. Sve pohvale!
• Vrlo konkretna rešenja, puno korisnih informacija.
• Veoma poučan, koristan, praktičan i primenlјiv seminar. Predavači su odlični, a način prezentovanja je jasan i kvalitetan. Hvala vam puno!
• Konkretni primeri i zakonska regulativa koja je korisna.
• Konkretni primeri sa iskustvenim objašnjenjima i zakonske regulative.
• Primenlјivost sadržaja. Veoma lјubazni, predusretlјivi i stručni voditelјi.
• Sve je bilo super.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Angažovanjem značajnog broja učesnika otvorena je specifična dimenzija posebnosti vaspitno obrazovnog rada ove umetničke škole.
Upečatlјiva većina učesnika je konstatovala je da je ova obuka korisna i primenlјiva. Vrlo mali broj učesnika je na kraju obuke (2), kroz upitnik Zavoda, izrazio je sumnju u uticaj ponuđenih informacija, znanja i veština na unapređenje sopstvenog rada u postseminarskom periodu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.
2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Upotrebljivo znanje, mogućnost primene.
• Veoma korisne informacije.
• Dinamika seminara; aktuelnost tema; veliki broj primera.
• Način komunikacije, tematika i način na koji je obrađena tematika.
• Konkretnost.
• Nacrtano sunce.
• Da.
• Izlaganje o temi.
• Da, dopalo mi se. Dosta korisnih informacija (nacrtan cvetić).
• Koncepcija, organizacija i realizacija. Vremenska artikulacija seminara.
• Jakomi se dopalo, korisno i praktično. Hvala najlepše! 
• Pokrivenost.
• Sve je vrlo poučno. Epilog je najbolji, samo mislim da su ljudi u školi pod pritiskom.
• Primeri i rešenja.
• Primeri i rešenja.
• Primeri koje ste dali, konkretna rešenja koje ste dali na kraju.
• Korisno.
• Da. Epilog je bio odličan.
• Sve.
• Praktično i korisno.
• Neposredna, jasna komunikacija. Jasno i precizno vođenje kroz seminar, vrlo životno.
• Saradnja. Način na koji se vodi seminar,
• Jasno predavanje, dosta korisnih informacija.
• Da.
• Primeri iz života.
• Zanimljivi primeri i neke korisne informacije.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Prvi deo predavanja bi mogao da se skrati (sažme).
• Prvi deo predavanja jemogao malo da se skrati.
• Prvi deo koji je preopširan.
• Tema je vrlo opširna, može da se diskutuje mnogo viđe od predviđenog.
• Potresni primeri.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Sve isto!!!
• Možda da malo kraće traje. Dosta informacija za jedan dan pa sam se baš umorila.Pozdrav.
• Rad punom parom.
• Da ovako nastavite, sa puno primera i saveta. 
• Konkretnije, ne điriti priču.
• Konkretni primeri.
• Još više primera iz prakse.
• Još viće primera, primera nikad dosta.
• Da traje kraće.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prepoznaj problem.. 4.83
• Procena i provera-prihvati svoj deo odgovornosti.... 4.83
• Šalji dalje i traži povratnu informaciju ..... 4.93
• Planiranje..... 4.90
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.90
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.90

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.83
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.73
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Nastavite tako!
• Ne koristite engleske reči. Hvala za CD!
• Zahvalna na značajnim savetima, instrukcijama koje će mi pomoći u radu.
• Sjajan seminar sa izuzetno korisnim informacijama, primenlјivim u praksi. Rad voditelјa, organizacija i materijali su zaista za pohvalu.
• Odlično postavlјen, vođen i sa dovolјno podataka.
• Nastavite tako sa radom jer je veoma korisno.
• Hvala za sve informacije i uputstva.
• Sve je bilo dobro i korisno.
• Fantastičan tim, organizacija i realizacija seminara. Nadam se da ću imati prilike da pohađam još vaših seminara. Hvala vam puno!
• Primeri ne treba da budu samo realni već treba da ih daju sami učesnici seminara iz konkretne prakse jer svaka škola ima svoje specifične probleme.
• Malo skratiti, sažeti jer se posle nekoliko sati gubi koncentracija a tema zahteva toliku detalјnost.Jako lep rad, nastavite sa primerima i korisnim savetima.