Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-1: Osnovna škola

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.89
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.67
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.63
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.67
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.85
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.85
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.85
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.83)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................0
b)od kolega..............5
v) od ustanove u kojoj radim....21
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(7.41%)
d) 60-79% ........ 4(14.81%)
đ) 80-99% ....... 18(66.67%)
e) 100% ...........3(11.11%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 26 (96.30%)

b) NE........... 0 (0%)

Nije se izjasnilo... 1(3.70%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika

• Serviranje veoma korektnih i pre svega korisnih i primenlјivih situacija u realnim situacijama.
• Smatram da ovakvih seminara treba više.
• Teme koje su obrađene i pozitivna energija - osećaj da neko štiti zaposlene u prosveti.
• Izuzetno stručan kadar, aktuelne teme i oblasti ....
• Dobra komunikacija - predavač umetnik.
• Najbolјi seminar na kome sam do sada učestvovao!
• Sve je super i korisno.
• Konstruktivno, zanimlјivo, izuzetni saveti.
• Zanimlјivo, podsticajno.
• Preporučila bi mlađim kolegama.
• Može i konciznije a kraće realizovati seminar.
• Odličan seminar!
• Konstruktivno, jasno, verno.
• Svrsishodno, daje mogućnosti u više tema i pravaca.
• Veoma korisno, funkcionalan program.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dobra realizacija programskih sadržaja i veoma zadovolјna većina učesnika obezbedili su uspešan start ove obuke u novom akreditacionom periodu.
I pored loših iskustava iz prethodnog perioda, posebno kada je u pitanju mreža spolјašnje podrške, tokom rada u malim grupama i na zadacima koje su učesnii predložili, ispolјena je upečatlјiva zainteresovanost i ostvareni ishodi koji su potvrdili prihvatanje ponuđenih modela rešavanja problema funkcionisanja unutrašnje i spolјašnje podrške.
Dodatni kvalitet leži u činjenici da je bilo primera koje su predložile grupe učesnika, a deo su njihovog prethodnog iskustva.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo. Rezultati evalucije učesnika ukazali su da postoji grupa skeptičnih, koji su se izjasnili da nihova prethodna iskustva nisu uvažena u dovolјnoj meri, i ako je stalno bio prisutan poziv realizatora da daju svoje primere za analizu i zajedničko utvrđivanje postupka rešavanja problema.
Taj skepticizam je potvrđeni i kroz odgovore na tvrdnju o mogućem unapređivanju njihovog rada na osnovu stečenih znanja i veština.
Možda bi bilo dobro obratiti pažnju na ovo u postseminarskom periodu.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Dinamika i način izlaganja predavača.
• Tema.
• Sve što je rečeno na seminaru u toku današnjeg dana je primereno i korisno u svakodnevnom radu škole.
• Tema.
• Interesantno, lepo vas je gledati (i slušati).
• Veoma, jer je razgovor i seminar bio svrsishodan.
• Korisno, zanimljivo i potkrepljeno primerima
• Životnost i praktičnost tematike seminara; način vođenja i usmeravanja učesnika.
• Teme o kokjima su pričali izlagači.
• Tematika i način izlaganja.
• Konkretno iznošenje, izlaganje problema i rešavanje istog.
• Nude se konkretna rešenja.
• Trud i želja da se sve razjasni.
• Način komunikacije sa prisutnima.
• Požrtvovanost i empatija edukatora.
• Tema je aktuelna.
• Zakasnio sam, komentar sutra!
• Želja da poboljšamo kvalitet i brzinu angažovanja.
• Sve jasno, konkretno.
• Preciznost, jasnost, stručnost.
• Vreme provedeno u pozitivnoj atmosferi raspravljajući o konkretnim stvarima.
• Teme i prezentovanje.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nešto malo, stvarno. Pristup nekim temama.
• Nema toga.
• Neka rešenja koja se nude, nisu baš primenljiva u problematičnim situacijama.
• Dosta rani početak seminara i neizostavan umor pred kraj.
• Isti su nam problemi.
• Idealizovnje „spoljašnje mreže“.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Primeri iz naše prakse da se analizira.
• Više interakcije među učesnicima.
• Verujem predavačima.
• Da se naspavamo bolje nego sinoć. 
• Što više razgovora.
• Da uključimo više primera iz „stvarnog“ života.
• Diskusije kroz primere iz prakse.
• Ostanite isti.
• Da se pomeri vreme da bude kasnije.
• Manje ličnih diskusija.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.66
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.48
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.53

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.85
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.85
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.89
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.74
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.81 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Veoma koristan, dobro organizovan sa odličnim primerima.
• Bilo je odlično.
• Vidimo se neki naredni put! 
• U potpunosti sam zadovolјna celim izlaganjem.
• Ovakve seminare treba da prođu svi mladi prosvetni radnici.
• Bravo! Hvala na korisnim informacijama i mogućoj budućoj saradnji.