Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.73
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.67
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.53
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.87
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.83
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.83
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.73
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.83
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.67
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.80
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.70)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................3
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1 (3.33%)
g) 40-59% ....... 4(13.33%)
d) 60-79% ........ 2(6.67%)
đ) 80-99% ....... 9(30.00%)
e) 100% ...........14(46.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (93.34%)

b) NE........... 1 (3.33%)

Nije se izjasnilo... 1(3.33%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Ovaj seminar je izuzetno koristan jer daje znanja koja su neophodna u mom radu sa decom, a način komunikacije je odličan.
• Seminar pokriva mali deo onoga što je potrebno muzičkoj školi.
• Seminar je uspešan ali nažalost teme su neprilagođene potrebama muzičke škole.
• Napravite program specijalizovan za muzičke škole.
• Odlični predavači, veoma značajan seminar za mene.
• Odlični predavači, primeri i radionice.
• Jako dobro osmišlјen, realizovan i koristan seminar.
• Veliki broj konkretnih primera razjašnjavanja ličnih primera.
• Stručna i precizna predavanja koja vode vrlo obrazovani predavači.
• Korisno
• Odlično sve.
• Kvalitetno i temelјno obrađena tema, koja je od velikog značaja za moj porodični i profesionalni život i rad.
• Veoma posvećeni predavači, zanimlјiva obuka i primeri.
• Odličan tim profesionalaca, koja zna šta radi, kako reprezentuje svoj rad, uz obilјe primera. Svaka čast!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dobijene su prve upečatlјive potvrde o stvarnom značaju odabranih programskih sadržaja i mogućem stepenu privatlјivosti i primenlјivosti u svakodnevnom radu.
Primeri koje su odabrali učesnici u završnici zajedničkog rada, kao proveru sopstvene procene o onim stvarima koje su im se zaista desile i vrednosti dobijenih informacija i znanja, bili su veoma dobri. Nјihova analiza odgovornog i neodgovornog ponašanja, kao pretpostavke za rešenje problema, potvrdila je da su osnovni cilјevi obuke upešno ostvareni.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Objektivno, nije ih bilo. U interesu uspešne primene i ostvarivanja želјenih efekata na nivou škole (i na individualnom planu), treba konstatovati da jedan broj učesnika (oko 10%) nije uvažio i prihvatio univerzalne vrednosti o odgovornosti, moralnosti i učešću učenika (i njihovih roditelјa) u životu škole. Nјihov stav da su muzičke škole i nastava u njoj toliko specifični da su ponuđene teme neprilagođene potrebama muzičke škole.
Za očekivati je da će uticaj ostalih učesnika u fazi primene, na najbolјi način pokazati da treba prvo pokušati primenu ponuđenog, zatim analizirati ostvarene efekte i utvrditi šta je to što ne funkcioniše, a preporučeno je u okviru obuke. Realizatori već na početku svake obuke prihvataju svoj deo odgovornosti za primenu znanja i veština koje nudi program obuke.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Jako dinamično i zanimljivo predavanje.
• Primenljivo odmah. Korisno je razgovarati uvek o odgovornostima. 
• Svidelo mi se.
• Dobra Kaja.
• Zanimljivo, korisne informacije.
• Prijatna atmosfera. Sve je koncizno i jasno.
• Način prezentacije i određeni saveti.
• Tematika seminara i priložene informacije.
• Sve.
• Praktičan rad, „gotova rešenja“, upotrebljivo u praksi.
• Dopala mi se tema i način obrade.
• Svaka programska tema je odlično isplanirana, realizovana; vrlo jasno postavljena uz obilje primera kako iz prakse tako i iz svakodnevnog života.
• Sve.
• Konkretnost, preciznost.
• Sve.
• Sadržaj i način prezentacije.
• Interesantne teme, predavači drže pažnju, sve pohvale.
• Komunikacija sa predavačima i pozitivna atmosfera.
• Sve.
• Sve mi se svidelo.
• Jako korisno predavanje.
• Sve mi se svidelo.
• Da.
• Da.
• Sve.
• Svidelo mi se.
• Sve mi se svidelo.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nisu mi se dopali naslovi tema. Malo su uvredljivi. Mislim da je moglo na drugi način da se formuliše.
• Manjak primera vezanih za našu praksu.
• Nema sendviča.
• Sve je odlično, bez zamerke.
• Adekvatno formulisane teme.
• Nemam zamerke.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
naše prakse da se analizira.
• Sendviče. 
• Predlažem sendviče za sutra.
• Veliko bravo!
• Jaču kafu. 
• Možd bi trebalo da se razgovara i na temu preterano odgovorne dece.
• Razmatranje više situacija iz lične prakse.
• Da se obezbedi ručak. 
• Torta.
• Da ostanete isti.
• Sendviči.
• Da se daju konkretni primeri za ispravljanje ponašanja (uglavnom se govorilo o preventivi).
• Da ovako nastavite.
• Da se otvore prozori!
• Ne menjajte ništa!
• Sendvič/tortu.
• Više primera iz prakse.
• Nemam predloge.
• Da završimo ranije.
• Radionice.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 4.54
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.50]
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.60

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.63
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.50
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.77
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.63
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.73 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Izuzetno cenim predavače i uživam u njihovim izlaganjima jer su jasna, precizna i potpuno daju odgovore na sve nedoumice iz svih oblasti koje obrađujemo. Nadam se ponovnom susretu.
• Više prilagoditi teme potrebama muzičke škole.
• Teme seminara su uspešno obrađene ali nažalost ne pomažu mom radu u muzičkoaj školi.
• Muzička škola i nastava u njoj su specifična. Morate se upoznati ili naći stručnog saradnika.
• Odlični predavači. Vrlo koristan seminar.
• Jako mi se svidelo predavanje. Primenlјivo i korisno.
• Više primera.
• Malo kraće da traje.
• Čika Bole voli puno da priča , ali nema veze, priča prave stvari.
• Najbolјi ste. Volimo vas!