Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Odgovornost

19.12. Seminar 26-8: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 17. i 18.12.2016. g.25.10. Seminar 26-4: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 22. i 23.10.2016. g.11.10. Seminar 26-2: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 08. i 09.10.2016. g.

Seminar 26-2: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 08. i 09.10.2016. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.86
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.79
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.79
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.86
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.83
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.80
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.91)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega........... 16
v) od ustanove u kojoj radim....13
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 3(10.34%)
d) 60-79% ........ 6(20.69%)
đ) 80-99% ....... 12(41.38%)
e) 100% ...........8(27.59%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Veoma dobro, primenlјivo u praksi.
• Konkretiji saveti.
• Izbor teme i pristup temi odlični, stručnost na visokom nivou, posvećenost i poštovanje učesnika izraženo.
• Sve je bilo besprekorno kao i uvek do sada.
• Interesantno, sa puno konkretnih primera, aktivno učešće, razmena iskustva, razvijena diskusija.
• Odlični primeri, komunikacija sa učesnicima, izbor filma koji je prikazan. Svi učenici nisu pohađali sve seminare. Ja lično nemam kontinuitet. Preporuka: radionice, povezivanje pravilnika i zakona na primerima iz prakse.
• Savršeno edukativno i primenlјivo.
• Stečena znanja mogu se primeniti i na profesionalnom (nastava) i u privatnom životu (vaspitanje dece i porodični odnosi).
• Sve teme su lepo realizovane, primenlјive u praksi. Komunikacija je aktivna, podstiče nas na razmišlјanje i saradnju.
• Seminar je odličan, puno mi je pomogao u dalјim životnim situacijama.
• Sjajna organizcija, atmosfera, slikoviti i odlično odabrani primeri i situacije.
• Seminar ima veliku primenu u praksi.
• Savršeno - pristup temi, primeri, praktični saveti, dinamika, atmosfera.
• Ovaj prgram treba uvesti kao deo obuke pripravnika za polaganje licence za rad.
• Psihološka podrška pri radu sa učenicima, kolegama...
• Veoma kvalitetno primenjeno i urađeno.
• Posvećenost, preciznost, fokusiranost.
• Zanimlјiv i edukativan.
• Daju sve od sebe, nesebično dele informacije.
• Komunikacija, diskusija, rasprava.
• Ozbilјne teme, odrađene sjajno. Razumlјivo, kroz praktične primere teme obrađene. Sjajan realizatorski tim!
• Sve teme su lako realizovane i predočene, konkretne i primenlјive u našoj praksi.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ostvaren je kvalitet realizacije koji je očekivan tek posle 6-8 održanih obuka sa ovim programom. Reakcija skoro svih učesika bila je izuzetno pozitivna, vrlo funkcionalna, sa jasnim nagoveštajem da je zajednički rad bio pun vrlo primenlјivih znanja i umenja koji zaslužuju proveru u njihovom svakodnevnom radu u postseminarskom periodu.
Poseban kvalitet učešća polaznika seminara bilo je prisustvo svih onih upečatlјivih sadržaja prethodno pohađanih programa Udruženja.
Realizatori programa, bez trunke sumnje, očekuju lep broj povratnih informacije o primeni i efektima primene u vidu konkretnih primera dobre prakse.
Nije bez značaja pomenuti izuzetno angažovanje članova Tima za stručno usavršavanje, kao i činjenicu da su učesnici sami finansirali realizaciju programa koji su odabrali.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Da.
• Navođenje ciljeva koje škola treba da sprovodi u vezi vaspitanja.
• Radionice, komunikacija, teme koje smo obrađivali.
• Radionice, komunikacija.
• Angažovan predavač, dobra komunikacija sa slušaocima.
• Sve mi se svidelo.
• Sve mi se svidelo.
• Gotovo sve.
• Da.
• Interesantno je. Sve mi se svidelo.
• Veoma mi se svidelo.
• Sve, primeri iz prakse posebno.
• Sve.
• Rad u grupama i diskusije,
• Radionice najviše i ostalo.
• Sve.
• Diskusija.
• Sve mi se svidelo.
• Sve teme su zanimljive, a posebno tema „Tržište bezobrazluka.
• Rad u grupama, radionice, mnoštvo konkretnih primera.
• Primeri iz prakse injihov razvoj.
• Rad po grupama.
• Sve jasno, detaljno i istinito.
• Pristup temi, praktični saveti.
• Učim sada – interakcija između predavača i polaznika seminara.
• Tema, pristup temi.
• Sve je bilo prihvatljivo i primenljivo.
• Veoma.
• Zanimljivo izlaganje, dinamika, slikoviti primeri.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
- Nije bilo problema.
- Sve je OK.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Objasnite pozitivne strane što je dete (budući čovek) centar vaspitačke pažnje.
• Konkretnije savete.
• Još radionica.
• Samo nastavite tako.
• Što više primera, jer su vaši primeri fantastični.
• Nemam primedbi.
• Konkretna rešenja.
• Na isti način.
• Još ličnih primera izživota.
• Ništa ja tu ne bih menjao.
• Neka bude isto.
• Isto ovako.
• Nastavite tako!
• Bolje od ovoga ne može.
• Bolje od ovoga ne može.
• Kao danas.
• Samo tako nastavite!
• Ostanite takvi kakvi jeste.
• Očekujem isto jer sam zadovoljan.
• Po istom planu.
• Ništa, ovo mi je dovoljno dobro.
Još više primera iz prakse.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 4.97
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.66]
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.72

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.86
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Želim vam puno uspeha u radu.
• Ovaj seminar bi trebao biti sastavni deo obuke kroz koji bi trebao proći svaki nastavnik u toku pripreme za polaganje licence.
• Sve je super, prezadovolјna sam i puno će mi pomoći u dalјim životnim situacijama.
• Sve je bilo odlično!
• Savršeno – pristup temi, primeri iz prakse, praktični saveti, dinamika, atmosfera.
• Ovakvih seminara treba da bude što više, može puno toga da se nauči, da se podseti. Divno provedeno, korisno vreme. Unapred se radujem sledećem susretu!!!
• Predloga nemam, ali su komentari izuzetno pozitivni. Sve teme su uspešno realizovane, komunikacija uspešna, podstiče nas na razmišlјanje i saradnju... Dođite nam što pre!!!
• Nastavite sa radom. Očekujem neki novi seminar.
• Uživala sam; puno se čulo, naučilo i sve je tako lako primenlјivo u praksi (bar mi tako sad deluje).
• Konkretni saveti.
• Nedostaje nam Kaja!
• Pohađajući sve vaše seminare samo mogu da izrazim zahvalnost na svemu, i preporučim kolegama da ih pohađaju – biće stručno usmereni i iznad svega zadovolјni.
• Savršeno edukativno.
• Uvek je bilo super, nema šta da se doda.
• Nemam nikakvu primedbu, nije mi bilo dosadno, uvek dobijem prave informacije.
• Primeri – tumačenje pravilnika i zakona.