Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.797
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.79
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.86
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.86
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.86
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............6
v) od ustanove u kojoj radim....18
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................5
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1 (3.45%)
d) 60-79% ....... 5 (17,24%)
đ) 80-99% ....... 16 (55.17%)
e) 100% ...........7 (24.14%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Velika čast i zadovolјstvo prisustvovati ovakvom seminaru sa izuzetnim stručnjacima.
• Efikasno, potrebno, motivaciono, izuzetno organizovan seminar. Sve pohvale za organizatore!!!
• Više posećenih seminara istih realizatora, potvrda su da su odlični.
• Izuzetno dobar seminar.
• Odlična organizacija, vođenje, usmeravanje.
• Mnogo informacija značajnih i u praksi primenlјivih.
• Seminar je dobro osmišlјen i organizovan. Realizatori su stručni, fleksibilni i interesantno izlažu temu.
• Bravo majstori!
• Velika stručnost, konkretni saveti.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Po svim pokazatelјima potvrđen značaj dugoročne saradnje Prve obrenovačke škole sa Udruženjem. Autorsko realizatorski tim je imao punu pažnju učesnika i njihovo aktivno učešće tokom oba radna dana.
Završnica drugog radnog dana, rad na problemima koje su odabrali sami učenici, predstavlјala je potpuno ostvarenje primarnih cilјeva realizacije programskih sadržaja obuke i opravdanost očekivanja realizatora da će iz ove škole, već u prvom polugodištu, biti povratnih informacija o uspešnj primeni stečenih znanja i veština.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Primeri iz prakse.
• Bilo je odlično – način izlaganja, radionice.
• Primeri iz prakse i način rešavanja.
• Zanimljivo, argumentovano, korisno predavanje.
• Svideo mi se način prezentovanja materijala.
• Sve.
• Sve.
• Primeri koji su navođeni su vrlo fumkcionalni.
• Primeri iz života i prakse;
• Zbilja mi se sve dopalo!!!
• Kako je izlaganje teklo, sam način, primeri.
• Svidelo mi se. Seminar je zanimljiv i poučan.
• Sve! Potkrepljeno životnim situacijama.
• Način izlaganja, dinamičnost.
• Sve.
• Sve.
• Način voženja seminara. Korisne informacije i saveti dobijeni kroz seminar.
• Sve.
• Tema, način izlaganja, rešenja za situacije.
• Sve – (jasno, bitno, poučno).
• Sve, jer je primenljivo u praksi.
• Način izlaganja. Radionice. Uvažavanje svih.
• Primeri z svakodnevnog života..
• Tema, iskusni saveti (kao i uvek), adekvatni primeri.
• Konkretnost, dinamika.
• Sve, prezentacija, tema.
• Puno korisnih saveta koje ću koristiti u radu sa učenicima.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve je bilo OK.
• Previše pauza, dovoljne su dve

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
naše prakse da se analizira.
• Da ostane isto kao i prvi dan.
• Dovoljno hrane za sve (i pića).
• Još primera i situacija.
• Isti način rada kako bi u dogledno vreme završili jer u ponedeljak sam prva smena.
• Isti tempo kao danas.
• Istu dinamiku rada.
• Rad kao i danas.
• Istu ovakvu organizaciju i ekonomičnost vremena.
• Da sve bude kao danas.
• Neka bude isto..
• Više uključivanje učesnika seminara.
• Da pratimo šta ste pripremili...(srce).
• Isto kao danas.
• Isto kao danas.
• Ništa nemenjati.
Da ne menjamo ništa.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 5.00
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.93
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.97

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.86
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.90
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Preporuka kolegama za prisustvo.
• Izuzetno kvalitetan seminar, dobro i efikasno osmišlјen i vođen, motivisani za rad što prenose i na učesnike. Sve pohvale!!!
• Sve je zaista bilo dobro.
• Dođite nam opet.
• Izuzetno kvalitetan seminar, koji u ogromnoj meri može da pomogne lјudima u radu sa decom, kao i na ličnom planu.
• Odlično, sa puno primera primenlјivih u praksi. Kašnjenjem kolega i njihovom pričom bez potrebe pokazan je stepen odgovornosti koji poseduju. Nadam se da su i oni naučili nešto danas. Hvala Vam!
• Organizovati još neki seminar od strane istih predavača u našoj školi!
• Seminar je koristan, zanilјiv, dobro organizovan. Realizatori seminara su dobro upućeni i stručni, kulturni i zabavni. 
• Sve je super, koristiće mi u nekim nedoumicama.
• Sjajni ste, inspirativni, kreativni ... Dođite nam opet!
• Zanimlјiv seminar. Bilo bi dobro organizovati isti seminar – predavanje za roditelјe.