Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .....................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.94
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.94
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi...... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada............. 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......4.00

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.99)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 3
v) od ustanove u kojoj radim.....2
g) od centra za stručno usavršavanje.....11
d) od školske uprave................... 1
đ) na neki drugi način ........................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 2(11.11%)
đ) 80-99% ........ 7(38.89%)
e) 100% ........... 9(50.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 18 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Seminar je bio izuzetno dobro pripremlјen i realizovan sa temom koja mi je sve vreme držala pažnju. Sve pohvale.
• Predavači su bili opušteni i pozitivnu energiju prenosili su na nas tako da su svi učestvovali u radu.
• Jako dobro organizovan seminar; Obilјe praktičnih informacija i upotreblјivih procedura dato učesnicima.
• Izuzetan seminar, prvi na kom sam od početka do kraja bila zainteresovana i čula nešto korisno i primenlјivo u praksi. Za svaku preporuku!!!
• Sadržaji primenlјivi, praktični.
• Poučan, pruža dodatna znanja, preneta i razmenjena iskustva.
• Izuzetno primenlјivi sadržaji.
• Izuzetno zanimlјiv i koristan seminar.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetan odnos prema značaju sopstvenog učešću u realizaciji programskih sadržaja za konačne ishode na individualnom i grupnom planu čija je posledica izuzetna radna atmosfera i potpuno ostvarenje postavlјenih cilјeva i zadataka obuke.
b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.89
• Rad sa adolescentima .... 5.00
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 5.00
• Rad sa roditeljima... 5.00

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.94
Ukupna ocena za seminar.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Predavači su bili opušteni i pozitivnu energiju su preneli na nas tako da smo svi učestvovali u radu i seminar je jako brzo prošao.
• Izuzetan seminar, prvi na kome sam zaista čula nešto korisno i primenlјivo u praksi. Radujem se nekom sledećem susretu! Hvala najlepše!!! (Katarina Pavić Vučić)
• Utisak odličan. Veoma poučno i za razmišlјanje.
• Poželјno da se organizuje dvodnevni seminar na ovu temu (više primera). Sve pohvale voditelјima!
• Sve je bilo savršeno urađeno.
• Preporučiću ovaj seminar i drugim kolegama! Koristan, savete moguće primeniti u praksi!
• Seminar je bio veoma poučan.
• Zanimlјiva tema, znanje primenlјivo u praksi. Predavači odlično pripremlјeni, dobro organizovani. Način rada zanimlјiv. Sve pohvale!