Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.96
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.88
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.96
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.96)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega........... 1
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 5(18.52%)
đ) 80-99% ....... 16(59.26%)
e) 100% ...........6(22.22%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Veoma zanimlјiv i koristan seminar.
• Sjajni predavači, ѕanimlјive teme.
• Pristupačno, jasno, precizno, iskustveno.
• Koristan seminar kako za rad u okviru škole, tako i van škole (privatno); konstruktivan, smislen, predavači odlični.
• Zanimlјivi i korisni primeri iz prakse. Dobra komunikacija na relaciji voditelјi - učesnici.
• Funkcionalno i primenlјivo.
• Zato što je tema veoma bitna (za praksu), a na obuci je odlično obrađena
• Osvežiti znanja primena konkretno
• Hvala na svemu!
• Hvala!
• Hvala.
• Zanimlјiva tema seminara.
• Primenlјivo, relaksirajuće (daje se podrška nastavnicima).

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
U vrlo kratkom vremenskom intervalu uspostavlјen je onaj preko potreban kontakt učesnika i realizatora koji garantuje uspešno ostvarivanje zadataka i cilјeva programskih sadržaja ove obuke.
Dominantna procena učesnika o ovoj realizaciji obuke glasi „zanimlјivo, korisno, primenlјivo“, koja, kada se dopuni podatkom da višeod 80% učesnika smatra da je od raspoloživog radnog vremena zajedničkog rada čak od 80 do 100% iskorišćeno za smislene aktivnosti učenja, predstavlјa neoboriv dokaz izuzetnog zadovolјstva učesnika (i realizatora) na kraju drugog radnog dana i realnost podataka zabeleženih u evaluacionim instrumentima.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Komunikacija voditelja sa nama.
• Sadržaji koji su iz životne prakse, način izlaganja.
• Odlično, inspirativno, podsticajno.
• Primeri iz prakse za praksu.
• Izlaganje, iskustvo, primeri iz prakse.
• Veoma mi se dopalo.
• Način objašnjavanja, povezivanje sadržaja, opuštenost, zanimljivost, praktičnost.
• Sve je bilo veoma zanimljivo.
• Koncept predavanja. Ideje i zanimljivi primeri.
• Nove ideje, predlozi predavača i kolega.
• Sve. 
• Predavanje, tema, razgovor sa nastavnicima.
• Atmosfera, voditelji, tema.
• Konstruktivan seminar, poučan.
• Razmena primera dobre prakse primenljivo, zanimljivi voditelji.
• Način izlaganja, mnoštvo primera, interakcija.
• Način vođenja seminara, razmena primera iz prakse.
• Učešće u radu, mišljenju.
• Razmena iskustava, način izlaganja voditelja.
• Način izlaganja, obrađene teme.
• Svideo mi se svaki blog.Vrlo su iscrpni, detaljni, ali opet u granicama teme.
• Vrlo. vrlo .....
• Povezano sa praksom.
• Sve!!!
• Sve je bilo super; nove ideje.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Toga nije bilo.
• Sve je bilo super.
• Nema toga. 

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više aktivnosti, a manje teoretskog dela.
• Više grupnih aktivnosti, manje suvoparnog monologa predavača.
• Više konkretnih predloga za rešavanje problematičnih situacija.
• Meni je sve dobro!
• Što više primera iz prakse.
• Što više konkretnih primera.
• Da ne žurimo, više primera iz prakse.
• Da ostane ista atmosfera!
• Još dobrih tema, vežbi i praktičnih iskustva i saveta/primera.
• Vrlo su inspirativni predavači.
• Novih ideja.
Više grupnih aktivnosti.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 5.00
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.96]
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.81

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Svaka čast na stručnosti i efikasnosti, sve pohvale!
• Vrlo zanimlјivi i iskustveni predavači. Odličan spoj stručnjaka (predavača) sa realnim primerima.
• Seminar zanimlјiv, upotreblјiv,.
• Lepo.
• Sve je super. Poučan seminar.
• Veoma koristan seminar. Odlični predavači.
• Veoma konkretno, primenlјivo.
• Hvala!
• Bravo 
• Samo ostanite takvi!!!