Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.99)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................0
b)od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....25
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 2(6.67%)
đ) 80-99% ....... 13(43.33%)
e) 100% ...........15(50.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Zanimlјivo, kreativno, vrlo primenlјivo.
• Svaka aktivnost je bila od praktičnog značaja.
• Jedini seminar od koga sam imala koristi.
• Korisno, dinamično.
• Poučno, zanimlјivo.
• Saznanje informacija koje su potrebne za stručnost.
• Seminar mi je u potpunosti pomogao, dopao mi se. Predavači su sjajni.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Skoro da nije bilo učesnika koji se nije uklјučio u obimnu i intenzivnu razmenu mišlјenja sa pozicije sopstvenog iskustva i znanja.
Najveći broj njih pružio je dokaze da su postali svesni da nije baš lako stvoriti situaciju u kolektivu da niko ne bude sam sa problemom u kojem se našao, ali i da vredi učiniti sve da se iskoriste unutrašnje i spolјašnje snage koje imaju kapacitete i zakonske mogućnosti da se problemi prevazilaze i rešavaju.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Način prezentovanja, zanimljivi primeri.
• Veoma, primeri.
• SVE!!! Zanimljivi predavači, spremni da nas savetuju, primeri iz svakodnevnog rada u školi.
• Otvorenost i način na koji držite pažnju.
• Sve mi se svidelo, naročito efikasnost i vaša energija.
• Efikasnost, realnost.
• Sve.
• Odlično! Primeri prakse – sugestije.
• Praktična uputstva – smernice.
• Razjasnilo mnoge dileme i praktično i primenljivo,
• Držite pažnju.
• Zanimljivo i korisno.
• Svidelo mi se sve,
• Cela prezentacija. Naučili smo i saznali nešto bitno za izu.....(nečitko) daljeg ........(nečitko)
• Primeri iz prakse.
• Zato što, uvek kroz primere, gospođa Kaja nam predoči lepo slučaj, i sve se lepo razume.
• Sve pohvale, veoma mi se svideo sadržaj i izlaganje.
• Dosta primera iz prakse sa ponuđenim rešenjima.
• Dinamika rada na seminaru.
• Primeri, atmosfera.
• Da.
• Sve.
• Tema i sadržaj.
• Veoma mi se svidelo.
• Prikaz slučajeva, primeri iz prakse, dobronamerni saveti.
• Sve.
• Sve.
• Predavač.
• Primeri praktičnog rešavnja problema.
• Tema seminara.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Neaktivnost učesnika.
• Nema.
• Što je radna subota.
• Kolege su postavljale konkretna pitanja, ali u nama verovatno postoji otpor prema seminarima, pa smo vas malo i minirali što ste verovatno i osetili.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Ništa ja tu ne bih menjala, osim da želim ponovni susret – novi seminar.
• Ostanite isti, vrlo ste konkretni.
• Da li može biti bolje, ovo je odlično.
• Isto.
• Nastavak u istom smeru.
• Nastavite ovako.
• Nastavite ovako.
• Prezentovanje konkretnih problema.
• Radionica.
• Sve isto...
• Bez promena, molim.
• Nema predloga.
• Samo nastavite ovako.
• Da bude brže, da nam odmah date aktivnosti.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.90
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.93
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.97

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Divno, dođite nam opet!!!
• Više primera iz srednje škole!
• Samo pohvale!!!
• Samo napred.
• Odlično, zanimlјivo, poučno.
• Odlično, dođite nam opet.
• Više ovakvih seminara.Bilo je divno i ppoučno, kao i prethodni put. Idete pravim putem. Svaka čast!
• Odličan seminar!
• Odličan seminar, poučan.
• Napred.
• Dobra organizacija i prezentacija.