Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.96
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.78
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.89
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.95)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................0
b)od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....25
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.70%)
d) 60-79% ........ 6(22.22%)
đ) 80-99% ....... 14(51.85%)
e) 100% ...........6(22.22%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:
a) DA.......... 30 (100.00%)
b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Interaktivni radioničarski pristup. Sve pohvale.
• Dobili smo konkretne smernice kako postupati u određenim situacijama.
• Zanimlјivo, dinamično, korisno, pre svega praktično primenlјivo.
• Jako koristan seminar za zaštitu i dece i nastavnika.
• Divno druženje kao i na svim vašim seminarima. Odlično predavanje. Držite pažnju. 
• Problem koji sam imala uspešno ću ređiti nakon seminara.
• Divni ste! Dođite nam opet!
• Veoma primenlјive i korisne informacije.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetna motivisanost za rad učesničkog sastava, u kojem su dominirali mladi ( čak 15 učesnika imaju manje od osam godina radnog staža), pri čemu su i oni sa mnogo više iskustva dali veliki doprinos stvaranju radne atmosfere preko potrebne za ispunjenje njihovih očekivanja.
Očekivanja zaista nisu bila mala, naročito ako se zna koliko je bila uspešna realizacija istog ovog programa obuke prethodnog vikenda sa prvom grupom zaposlenih iz ove škole.
Izbor problema za rad u malim grupama bio je impresivan po svojoj aktuelnosti i težini, a naročito po intenzitetu razmene i na nivo tih malih grupa i grupe u celini.
Bitno je pomenuti da su se među učesnicima seminara našli direktor škole (bio je prisutan i tokom prve realizacije), pomoćnice direktora, stručna saradnica i sekretarica škole.
Sve u svemu, obe realizacije jasno su pokazale da ova škola ima kvalitetne ljudske resurse i samo je pitanje koliko će biti raspoloženja da se sve te mogućnosti organizovano i planski stave u funkciju postizanja optimalnih rezultata u skladu sa potrebama ove institucije.
Očekivanja realizatora su značajan obim primene stečenih znanja i veština i upečatljivi efekti uspešnog funkcionisanja unutrašnje i spoljašnje mreše podrške.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve (zanimljive situacije).
• Većina stvari.
• Da.
• Da.
• Sve.
• Dosta korisnih informacija i zanimljivih primera iz prakse.
• Celokupno predavanje.
• Zanimljivo.
• Tema seminara.
• Zanimljiva tema, primeri, dinmika rada.
• Korisno je !!!
• Sadržaj seminara, organizacija, atmosfera, stav predavača prema radu.
• Sve mi se svidelo.
• Široko zastupljena problematika sa situacijama.
• Tema je korisna, Naučila sam nešto novo. Dopada mi se Biljino izlaganje.
• Prvi deo je bio jako zanimljiv i poučan..
• Konkretni primeri, primenljivo.
• Naučila sam mnoge stvari koje nisam znala. Smatram da je ovaj kurs vrlo koristan.
• Sve, pogotovo to što se naglašava važnost samopouzdanog reagovanja u situacijama kada bi se „konfrontirali direktoru“ iako je on prisutan tu!
• Tema seminara, primeri vežbi.
• Informativno, jasno izlaganje.
• Tema se tiče problema koji su prisutni u nastavi i neupućenost zaposlenih u proceduru.
• Korisne informacijke, interakcija, pozitivna atmosfera.
• Komunikacija, sadržaj, zadaci, atmosfera, primenljivost naučenog/uočenog.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Neke teme su preširoko obrađene
• Bole, manje odugovlači!
• Preširoko obrazlaganje.
• Malo mi je na kraju bilo usporeno.
• Predugi Boletovi govori. Bez uvrede.
• Nije mi se dopalo što se malo više nije govorilo o nasilju sprovedenom prema nastavnicima.
• Duge monološke deonice.
• U nekoliko navrata sporiji ritam.
• Odugovlačenje, skretanje sa teme.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više primera iz prakse.
• Dobro je i ovako.
• Da se ne skreće previše sa teme.!
• Samo nastavite!
• Odličan ste tim. Hvala!
• Možda.
• Veću angažovanost svih učesnika.
• Samo bez skretanja sa teme i biće sjajno!
• Manje govora . 
• Malo skratiti zbog nedeljnog ručka. 
• Da se obrati pažnja na nasilje usmereno prema profesorima.
• Više primera iz naše prakse i naše škole.
• Motivisati izlaganje naših situacija.
• Da radimo na primerima u našoj ustanovi.
• Držanje protokola.
• Sobzirom da se poznajemo sa prošlog seminara, verujem da će sutrašnji dan biti odličan!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.93
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.96
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.96

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.96
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.89
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Veoma sam zadovolјna, svim kolegama bih preporučila ovaj seminar. Znanja koja sam stekla su konkretna, praktično primenlјiva. Oduševlјena sam.
• Pohvala – stav, stručnost, informisanost, iskustvo predavača.
• Odlično, uspešno, motivaciona vrednost veoma velika.
• Divni ste! Dođite nam opet!!!
• Dopada mi se postupnost uvođenja u problematiku, objašnjavanje svakog koraka detalјno uz navođenje primera iz prakse što u velikoj meri olakšava razumevanje, prepoznavanje problema, i što je najvažnije u kom pravcu ide rešenje i nada u pozitivan ishod.
• Mislim da je seminar uspešno realizovan. Ostanite dinamični, energični i nasmejani!
• Divni predavači. Ništa ne treba menjati. 
• U odnosu na prethodna dva seminara (na kojima sam bila), primećujem napredak i kod vas. Divni ste, hvala!
• Odlična energija voditelјa i stručnost.