Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.93
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.97)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a)iz Kataloga...................2
b)od kolega..............11
v) od ustanove u kojoj radim....14
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 1(3.70%)
đ) 80-99% ....... 11(40.74%)
e) 100% ...........15(55.56%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:
a) DA.......... 27 (100.00%)
b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je odličan. Sve što smo čuli je izuzetno korisno i primenlјivo. Predavači prepuni znanja. Hvala!
• Izuzetno korisno za dalјi rad.
• Jako dobro vođenje seminara od strane voditelјa. Rešavanje realnih situacija. Sve pohvale!!.
• Konkretnost, suptilnost, sažetost.
• Interesantna tema gde "puno znamo", često nam treba ali ustvari ne znamo.
• Dosta primera iz prakse, razmena iskustava.
• Odlična rganizacija sa kompetentnim predavačima i mnoštvom realnih primera.
• Veoma korisno za budući rad.
• Sjajna atmosfera, veliko znanje, iskustvo i pružena podrška.
• Navedene tačke 1-10
• Primenjivost, razmena iskustava.
• Konkretna uputstva i procedure postupanja u nekim konkretnim situacijama.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Vrhunski rezultati zajedničkog rada učesnika i realizatora u kvalitativnom pogledu.
Razmena mišlјenja zaposlenih iz pet domova učenika srednjih škola i jedne učesnice (stručnog saradnika) iz srednje stručne škole, analiza i primena ponuđenih programskih sadržaja na stvarnim situacijama, „iznedrili“ su potpuno nov stav o neiskorišćenim mogućnostima kada se škole posmatraju kao deo unutrašnje mreže podrške domova i obrnuto.
Na nivou spolјašnje mreže podrške prepoznate su sistemske mogućnosti koje jačaju mrežu unutrašnje podrške i obezbeđuji efikasne instrumente za rešavanje vrlo ozbilјnih problema koji su do sada izgledali teško rešivi.
Ove konstatacije podržavaju kvantitativni evaluacioni rezultati, pre svega činjenica da 96% učesnika smatra da je od ukupnog vremena efektivnog rada čak 80 do 100% usmereno na smislene aktivnosti učenja (55.56% njih smatra da je svo raspoloživo vreme bilo usmereno i realizovano u tom smislu).
Posebno značajan podatak je i stav skoro svih učesnika da će im pohađanje ove obuke pomoći da unaprede sopstveni rad.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve, atmosfera, znanje pravničko jednog psihologa
• Sve je odlično!!!
• Sve.
• Dinamika predavanja, konstruktivna rešenja.
• Konkretni primeri i analiza.
• Dopao mi se način izlaganja i komunikacija između predavača i učesnika
• Apsolutno sve.
• Sve je bilo OK.
• Sve.
• Sve.
• Sve.
• Sve 
• Primeri.
• Sve.
• Interesantna tema, način komunikacije.
• Dinamika seminara, organizacija predavača...
• Da.
• Razmena iskustva.
• Obilje primera iz prakse!
• Dinamičnost, praktičnost.
• Da, osobno deo sa poljem rada direktora.
• Primeri iz prakse.
• Analitički rad na primerima.
• Sve mi se svidelo!
• Kvalitet predavanja.
• Svidelo mi se celokupno predavanje; koridne informacije za praksu.
• Rad na problem situacijama, ukazivanje na suštinska teorijska razmatranja bez preteranog teoretisanja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nemam nikakvih primedni.
• Da Boško pravi kraće digresije (Boško, time aut).

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Znam da će biti dobro.
• Ne znam šta bi moglo biti bolje!
• Neku radionicu.
• Da nastavite ovim putem 
• Više primera.
• Više primera.
• Isto kao i danas.
• Da ne menjamo mnogo.
Isto kao i danas!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.96
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 5.00
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.96

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.89
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Obaveza direktora i pravnika - da dva puta saslušam seminar!
• Super seminar. Jako primenlјivo u praksi. Mnogo korisnih saveta.
• Odlični predavači kao i organizacija seminara.
• Vrlo konstruktivan i koristan seminar.
• Važna informacija: Posle 28 godina radnog staža shvatam šta nije moj posao. Osetila sam iskrenu zainteresovanost i posvećenost kolega i uživala sam u intelektualnom naporu i radu. Hvala mnogo, Kaja. (Branka)
• Seminar je izuzetno interesantan, pružio nam je konkretna uputstva za rad i postupanje u nekim situacijama.