Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.82
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.93
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.79
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.86
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.82
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.96
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.90)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 2
v) od ustanove u kojoj radim.....24
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 2
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 3 (10.71%
đ) 80-99% ........ 19 (50.00%)
e) 100% ........... 6 (21.43%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (96,43%)

b) NE.......... 1 (3,57%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Pravila za uspešnu komunikaciju - primenlјiva. Prepoznavanje odraslog, deteta i roditelјa u reakcijama - ne samo u školi nego i u životu.
• Pre dolaska na seminar bila sam potpuno nesigurna u ispravnost svojih postupaka. Posle seminara i tokom njega uverila sam se, što zbog načina prezentovanja sadržaja, što zbog stavova nosilaca seminara, da u Srbiji, u oblasti školstva, još uvek postoji zdrav razum.
• Zadovolјna sam sa znanjem koje sam dobila na ovom seminaru. Korisni su saveti koje smo dobili. Primenlјivo je u praksi.
• Radujem se ponovnom susretu i sledećem seminaru.
• Seminar je sjajan, voditelјi su elokventni, obrazovani i potpuno vladaju situacijama.
• Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja.
• Koristan i veoma edukativan seminar.
• Najdragocenija stvar koju nosim sa ovog seminara jeste osećaj da me cene, uvažavaju i podržavaju.
• Veoma korisno, stručno izvedeno i prijemčivo.
• S vremena na vreme izlaganje je zanimlјivo, ali postoje i dosadni delovi. Malo radionica...

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Upečatlјivo potvrđen značaj programskih sadržaja i prihvaćena njihova vrednost za unapređenje sopstvenog rada (ostvarenim angažovanjem učesnika u razmeni mišlјenja, njihovim ocenama i izjavama).

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali je realizatorima žao što dve osobe nisu iskoristile priliku da blagovremeno, tokom seminara (to bi bio odgovor na poziv realizatora sa početka zajedničkog rada), putem neposrednog i blagovremenog obraćanja , skrenu pažnju i predlože neke promene u načinu i sadržajima rada voditelјa, kako bi se predupredila bilo kakva njihova neprijatna raspoloženja na kraju seminara (vidno izražena pojedinim ocenama i komentarima unetim u evaluacione instrumente).

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sadržaj, način rada, organizacija, neposrednost realizatora.
• Što konačno imamo seminar u kome nas ne „uče“ da su deca centar sveta.
• Način komunikacije, podrška nastavnikau u radu koja izvire iz svake rečenice. Kratko, jasno i efikasno od početk a do kraja.
• Način izlaganja seminara.
• Sve mi se svidelo.
• Sve, predavači, atmosfera, a posebno tema kojom se bavi seminar.
• Način prezentovanja sadržaja, uvažavanje učesnika seminara; uviđavnost, topao odnos među izlagačima, raznovrsnost sadržaja, pimenljivost u praksi.
• Sve mi se svidelo.
• Efikasnost, dinamičnost, primeri iz prakse.
• Što je seminar veoma dobro pripremljen, predavači spremni, tako da deluje veoma spontano i opušteno.
• Jasno izlaganje, primenljivi primeri iz prakse. Mogućnost primene stečenog znanja u učionici.
• Neposrednost, interakcija, veliki broj praktičnih primera.
• Način izlaganja, dinamično, živo i poučno u više navrata. Hvala.
• Zanimljivo prezentovanje tema, neposrednost u komunikaciji.
• Naćin prezentovanja. Primeri iz prakse. Integracija. Bilo je veoma zanimljivo i korisno.
• Realizatori seminara su veoma spontani, na jako lep način objašnjavaju sve sgmente seminara.
• Interesantna tema. Lakoća izvođenja seminara.
• Stalna razmena iskustava i primera, opuštenost predavača.
• Naćin prezentovanja. Primeri iz života.
• Film, analiza filma (tj. eksperimenta).
• Ok, naravno, jako mi se svidelo. Ni u jednom momentu mi nije bilo dosadno, ni u jednom momentu nisam zadremao, a i doručkocvao sam, a bogami i ručao.
• Sama tema, obrada.
• Svidelo mi se.
• Smatram da će mi pomoći u daljem radu.
• Zato što će mi pomoći u daljem radu i zato što volim psihologiju.
• Tema i predavanje.
• Način izlaganja.
• Efikasnost u radu, stalno prisustvo primera iz svakodnevne prakse.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Umesto 17 trajalo 15.
• Priča samo jednog voditelja.
• Sve mi se svidelo.
• Nedovoljno uplitanje svih učesnika (svo troje).
• Sugestija: prezentacije malo bolje organizovati i osavremeniti dizajnom.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da dan bude isti kao i danas.
• Više radionica i igara!
• Samo tako nastavite, seminar je super!!! 
• Samo ovako nastaviti.
• Da nastavimo ovim tempom, da bude više primera.
• Samo tako nastavite!
• Samo neka se ovako nastavi.
• Samo tako nastavite.
• Rećiću sutra. 
• Još više primera iz prakse i života.
• Da bude kao i danas, mislim na atmosferu.
• Palačinke sa džemom (u pauzi).
• Više uključivanja učesnika seminara.
• Očekujem da i sutra bude ovako zanimljivo. (D.K.)
• Više radionica.
• Razmena – konkretni primeri rešavanja nekih problema. (Biljana Lolić-Šabac).
• Malo više praktičnih vežbi u grupama.
• Isti tempo rada kao idanas.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.89
2.2.2. Autoritet..................... 4.89
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.93
2.2.4. Liderstvo..................... 4.75
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 4.86
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.71

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 4.93
ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.82
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.89 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Rešavanje ličnih primera nastavnika koji pohađaju seminar.
• Dođite nѕm još koji put sa sličnim temama.
• Nemam primjedbi! Baš sam zadovolјan ovim seminarom, pre svega što su mnogi moji stavovi i uverenja potvrđeni. Šta reći, volim šapčane!
• Seminar je odlično osmišlјen i organizovan. Zanimlјiva prezentacija vrlo važnih i traženih tema. Usvojeno znanje vrlo upotreblјivo. Hvala 
• Ovi seminari bi trebali biti dostupni i roditelјima.
• Dobio sam i više nego što sam očekivao!
• Super je!!!
• Više radionica.
• Divno smo se proveli. Učili smo, osvešćivali ono što već znamo, vežbali i zajedno se smejali. Sjajna dva dana!
• Nastavite sa primenlјivim sadržajima i primerima!
• Izuzetno lep i koristan seminar! Jasno izlaganje, pristupačno i razumlјivo!
• Samo tako nastavite!
• Sadržaji su aktuelni i zanimalјivi. Primeri iz prakse odlični. Seminar je odličan.
• Samo tako nastavite! Hvala na podršci!