Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.81
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.85
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.69
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.69
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.85
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.92
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 3.88
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.88
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.85)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................ 0
b) od kolega........... 0
v) od ustanove u kojoj radim....23
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 6(23.08%)
d) 60-79% ........ 4(15.38%)
đ) 80-99% ........ 12(46.15%)
e) 100% ........... 4(15.38%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• 
• Veoma interaktivan seminar, pun praktičnih primera.
• Odlična obuka za praksu!
• Kvalitetna i korisna saznanja za lično unapređenje poslovne veštine.
• Zadovolјan sam sadržajem i praktičnim radom na seminaru. Sve je primenlјivo u praksi i korisno.
• Preporučiću kolegama ovaj seminar.
• Korisno u dalјem radu.
• Najveći benefit je što akutne problemske situacije možete da rešite, proverite korektnost sopstvenih postupaka i reakcija.
• Sve je bilo odlično organizovano. Veoma informativan seminar.
• Veoma zanimlјivo.
• Izuzetno zanimlјiv seminar i upotreblјiv o vaspitno - obrazovnoj praksi.
• Izuzetno korisno za naš posao.
• Bilo je zanimlјivo, inspirativno, edukativno.
• Puno korisnih primera. Rad u grupama omogućava razmenu iskustava. Jasni saveti za dalјi rad.
• Zadovolјna organizacijom, temama, materijalima.
• Poučno, inspirativno, konkretno...

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Vrlo upečatlјivo učešće dominantne većine učesnika u realizaciji programskih sadržaja, sa naglašenim uvažavanjem promišlјanja o sopstvenoj odgovornosti i odgovornosti svih uklјučenih u obrazovno vaspitni rad.
Lep broj primera dobre prakse iz prethodnih iskustava učesnika i spremnost za razmenu mišlјenja i rešavanju aktuelnih problema vezanih za odgovornost i participaciju.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve.
• Izlaganje, primeri iz prakse, tema...
• Efikasnost, diskusija, primeri.
• Diskusija i efikasnost.
• Predavanje je bilo veoma poučno i interesantno.
• Efikasnost.
• Teme, način izlaganja, diskusija.
• Konciznost.
• Svidelo mi se.
• Neposrednost u komunikaciji i opuštenost.
• Sve je bilo super.
• Svidela mi se interakcija.
• OK je.
• (simbol za neverbalnu potvrdu)
• 
• Da.
• Jasno izlaganje i zanimljive teme.
• Puno priča sa kojima mogu da se poistovetim u radu i da nađem rešenje.
• Iznošenje konkretnih primera.
• Način prezentovanja i davanje primera za određene situacije.
• Spontanost, praktični primeri.
• Sve.
• Sve.
• Sve.
• Sve.
• Sve, rad po grupama, predavanja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Što kolegi neprestano zvoni telefon,
• Beli vitez x 2
• Što sedim na neudobnoj stolici.
• Ručak (sendvič).
• Ne.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da primenimo naučeno i poslušamo savet stručnjka.
• Više primera.
• Da svi dođu na vreme.
• Više primera iz prakse.
• Da počnemo u 11h a završimo u 12.
• Da bude sve isto!
• Sve isto, samo bolja klopa.
• Još zanimljivih primera iz prakse.
• Da dođemo u dogovoreno vreme.
• Mislim da je ovaj rad u grupama odličan, kroz primere koji će nam koristiti.
• Verujem da će biti zanimljivo kao i danas.
• Da se nastavi kao prvi dan.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 4.77
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.77
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.77

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.88
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.88
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.96
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.92
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.85 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• ODLIČNO!
• Seminar je odličan podržava praksu, ali mi se čini da je suviše idealizovan, tj. rešavanje problema je onako kako bi u praksi trebalo da izgleda rad svih službi. Čini mi se da uvek neka služba zakaže u praksi i teret padne na pleća škole.
• Bez zamerki, samo dalјe u istom stilu.
• Sve je dobro organizovano i zadovolјan sam seminarom.
• Preporučiću kolegama ovaj seminar.
• Nastavite tako! 
• Pohvalјujem rad!
• Sve je bilo veoma korisno. Video materijali su bili izuzetno zanimlјivi.
• Nastavite ovako!
• Izuzetno zanimlјivi predavači, volela bih opet da učestvujem.
• Bravo!
• Samo tako nastavite. Ovo je vaš drugi seminar koji pohađam.
• 
• S obzirom da smo sa predavačima imali prilike da se družimo kroz seminar „Ne možeš sve sam!“, atmosfera je bila ovog puta bolјa što je u mnogom doprinelo ostvarivanju cilјa ovog seminara. Vidimo se opet!!!!