Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.89
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.82
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.86
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.71
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.89
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 3.68
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.86
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.86)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................ 0
b) od kolega........... 1
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.57%)
d) 60-79% ........ 3(10.71%)
đ) 80-99% ........ 15(53.57%)
e) 100% ........... 9(32.14%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Opuštena atmosfera, sadržaji obrađeni na jednostavan, prihvatlјiv način, naše znanje u praksi primenjujemo.
• Sve vam je dobro, ali "krive Drine" se teško ispravlјaju, ili nikako.
• Obuka je donela dosta konkretnih odgovora i operativnih mehanizama potrebnih u dalјem radu.
• Dobro realizovan seminar. Bravo! Voditelјi su dobro odradili svoj zadatak.
• Izuzetna profesionalnost voditelјa seminara. Dosta korisnih primera i preporuka za dalјi rad.
• Konkretni odgovori i velika odgovornost i znanje oblasti i teme seminara. Bravo!
• Hvala na savetima!
• Znanje stečeno primenlјivo u praksi.
• Sve može da se primeni u praksi da bi bila još uspešnija u svom radu.
• Veoma aktuelna tema, primenlјivo znanje stečeno na obuci.
• Sve je bilo dobro.
• Veoma dobijamo praktična znanja za rešavanje problema u svakodnevnoj situaciji.
• Izuzetno poučan i kreativan seminar. Realizovan na maksimalnom učešću svih članova.
• Seminar zaokuplјa pažnju i angažovanost. Izuzetno zanimlјiv!
• Veoma korisne informacije.
• Veoma primenlјivo, iskustveno potrebno za svakodnevni rad.
• Poučno,korisno, za primenu u praksi. Sve pohvale! 

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Većina učesnika prepoznala značaj odgovornosti (pre svega lične) kao pretpostavke uspešnog rešavanja aktuelnih problema u školi i kvalitetnog učešća učenika, nastavnika i roditelјa u životu škole kao obrazovno vaspitne institucije.
Posebno raduje intenzivno učešće ovih učesnika u razmeni sa voditelјima i između sebe (tokom rada u malim grupama) i njihova procena da su programski sadržaji korisni i primenlјivi usvakodnevnom radu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali bi jedan broj učesnika mogao da se zabrine zbog nedostatka sopstvenog samopouzdanja i izražene sumnje u sopstvene mogućnosti i mogućnosti kolektiva u problematičnim situacijama.
Ekstremni deo ove manje grupe (dva - tri učesnika) smatra da nema smisla ni razmatrati ponuđena rešenja, a kamo li proveravati, tj. primenjivati. Nјihovo obrazloženje u svakom slučaju počinje sa „Da, ali...“, i tu se priča o odgovornosti završava.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Korišćenje našeg iskustva, opuštena atmosfera, ljubav + granice.
• Opušteno, jednostavno, razmena iskustva, mnogo pomaže.
• Odlično izlaganje predavača.
• Poštovanje utvrđene dinamike rada, uvažavanje ličnih iskustava učesnika, dobra pripremljenost realizatora.
• Konkretnost, tačnost, radnost, konstruktivnost.
• Sve je bilo interesantno i na osnovu praktičnih primera.
• Praktični primeri iz prakse, razmena iskustava.
• Sve mi se svidelo.
• Primeri iz prakse, kratki filmovi.
• Primenljivost primera u praksi.
• Primeri iz prakse.
• Način rada, malo teorije, više razgovora...
• Razmena iskustva. Podrška koju smo dobili.
• Opuštena, ali radna atmosfera.
• Aktuelnost teme, mnogo novih rešenja i ideja.
• Sve.
• Sve.
• Sve.
• Sve – jer je vezano za rešavanja problema u školi.
• Primeri iz prakse, tema (jako ozbiljna), redosled izlaganja, upotreba IKT.
• Konkretni primeri i kratki filmovi, predavači.
• Efikasnost. Upotrebljivost konkretnih i praktičnih primera.
• Dosta primera iz prakse.
• Prezentovanje sadržaja i primeri.
• Dijalozi, zapažanja, predavanje.
• Primeri iz prakse.
• Rad po grupama, saveti iz prakse.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nema primedbi.
• Ručak.
• Buka.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Efektno i konkretno!
• Dobri ste, nastavite.
• Bolji ručak.
• Kraće vreme (efikasnije).
• Isto kao danas!
• Nastavak u istom tempu!
• Isto.
• Sve O.K.
• Isto.
• Samostalni rad učesnika.
• Isto.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 4.86
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.89
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.86

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.82
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.89
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.82
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.86 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Samo ovim tempom nastavite, meni se ovaaj pristup i odnos sa učesnicima dopada. Možda malčice manje teorije i dopunite je radionicom.
• Da seminar manje liči na šou, a više na školu, i da se praktični, konkretni problemi iz rada škole u realnosti efikasnije rešavaju (jato gusaka ne rešava problem).
• Izuzetna mi je čast i zadovolјstvo da ova dva dana slušam vaše preporuke. Koristiće mi u dalјem radu. Hvala!
• Voditelјi izuzetno spretni i zanimlјivi, sa puno znanja i iskustva.
• Da su svi učesnici zadovolјni seminarom – možete ih ponoviti u drugim školama.
• Znanje stečeno na seminaru veoma primenlјivo u praksi.
• Kada je u pitanju rad voditelјa moj predlog ne prekidajte jedno drugo tokom izlaganja. Ostalo, sve je super!
• Ovako nastaviti.Trebalo biorganizovati više ovakvih seminara na kojima se baš nešto nauči.
• Nema!