Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Emocionalno zdravlje

02.07. Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.11.06. Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.27.05. Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun14.05. Seminar 164-18: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 12.05.2018.g.16.04. Seminar 164-17: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 14.04.2018.g.02.04. Seminar 164-15: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 01.04.2018. g.29.01. Seminar 164-15: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, 28.01.2018. g.20.11. Seminar 164-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Novi Sad/Šangaj20.11. Seminar 164-12: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad30.10. Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.22.10. Seminar 164-9: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 14.10.2017. g.17.10. Seminar 164-10: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 15.10.2017.g.27.03. Seminar 164-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 26.03.2017.g.27.02. Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.17.02. Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.30.10. Seminar 164-3: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 30.10.2016. g.11.09. Seminar 164-2: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 10.09.2016.g.11.09. Seminar 164-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 03.09.2016.g.02.09. Seminar 163-21: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, 24.08.2016.g.25.04. Seminar 163-20: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović" Kragujevac, 23.04.2016. g.24.03. Seminar 163-12: Osnovna škola "Čaki Lajoš" Bačka Topola", 22.03.2015. g.24.03. Seminar 163-11: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 21.03.2015. g.23.02. Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g15.02. Seminar 163-8: RC Smederevo, GSPRS "Nezavisnost", 14.02.2015. g.27.01. Seminar 163-7: Osnovna muzička škola Grocka, 25.01.2015. g.21.09. Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.07.09. Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .3.87
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.80
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.87
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........ 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......4.00

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.94)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 0
v) od ustanove u kojoj radim.....27
g) od centra za stručno usavršavanje.....1
d) od školske uprave................... 2
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 3 (10.00%)
đ) 80-99% ........ 21 (70.00%)
e) 100% ........... 6 (20.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Seminar je odličan. Izlaganje jasno, razumlјivo, jednostavno, efikasno, precizno.
• Podizanje svesti o važnosti mentalnog zdravlјa na ličnom i profesionalnom planu. Značaj emocionalne in teligencije u kvalitetu funkcionisanja međulјudskih odnosa.
• Mislim da smo analizirali sve što je važno za temu i bez opterećenja iznosili stavove. (Bilјana Lolić)
• Dobro odabrano, dobro organizovano, dobro vođeno, zabavno.
• Super.
• Vrlo mi je korisno.
• Veoma koristan seminar. Puno praktičnih primera i povratnih informacija kroz celokupan rad.
• Prepoznavanje i identifikovanje problema (poslovnih) unutar grupe. Nisi jedini koji ima pozteškoće na poslu, većina tvog kolektiva isto preživlјava.
• Veoma važna tema i za našu profesiju i za naš život!
• Odličan seminar! Toplo preporučujem!
• Seminar je veoma koristan. Realizatori vode seminar veoma zanimlјivo, potkreplјeno situacijama iz pedagoške prakse. Zadovolјna sam!
• Bitna tema za rad sa decom, roditelјima, kolegama. Ovaj posao se ne može raditi bez emocija pa ih treba znati pokazati i prepoznati.
• Sve što sam danas saznala/naučila ima svoju primenu u životu.
• Korisno, interesanttno, zanimlјivo, poučno.
• Izuzetno koristan i zanimlјiv seminar, a i primenlјiv u praksi.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ostvarena izuzetno stimulativna atmosfera i za učesnike i za realizatore. Razmena u okviru malih grupa, kao i ona na nivu svih učesnika, dale potvrdu o postojanju značajnih individualnih potencijala i uspešnog kolektivnog funkcionisanja.
To su klјučne pretpostavke za uspešan rad na unapređivanju emocionalnog zdravlјa i emocionalne i nteligencije.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.88
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.94
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.85

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.91
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.94
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.88
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Sve je OK-ej, jasno, razumlјivo, jednostavno, efikasno, precizno...Voleo bih da prisustvujem još nekom seminaru koji Vi organizujete. Svako dobro. Živeli!
• Treba da bude još više seminara vezanih za psihologiju.(Bilјana Lolić)
• Tema je bila vrlo korisna!
• Veoma važan i svakodnevno primenlјiv seminar (ne samo za rad u školi, već i za razvoj ličnosti).
• Dođite nam ponovo!
• Bilo je odlično! Hvala vam što ste nas podsetili na značaj komunikacije i prepoznavanje i uvažavanje emocija – svojih i tuđih. Hvala predavačima!! (a i direktorki, kolegama i kuvarici – dabome).
• Opušteno, sviđa mi se. Korisno.
• Izuzetno prijatno, zanimlјivo, korisno.
• Sve je bilo dobro, samo tako nastavite.
• Seminar je odličan, sve što je naučeno moguće je primeniti u praksi!
• Zanimlјivo, korisno, poučno, zabavno, interesantno.
• Odlični seminari. Samo nastavite tako!
• Nemam primedbi. Samo ovako nastavite.
• Veoma primenlјivo i životno!
• Sjajno! Veoma važno i značajno!