Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Emocionalno zdravlje

02.07. Seminar 164-21: Osnovna škola "19. oktobar" Maršić, 24.06.2017.g.11.06. Seminar 164-20: Centar za stručno usavršavanje Šabac, 10.06.2018.g.27.05. Seminar 164-19: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun14.05. Seminar 164-18: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 12.05.2018.g.16.04. Seminar 164-17: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 14.04.2018.g.02.04. Seminar 164-15: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 01.04.2018. g.29.01. Seminar 164-15: Osnovna škola "Dositej Obradović" Novi Sad, 28.01.2018. g.20.11. Seminar 164-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Novi Sad/Šangaj20.11. Seminar 164-12: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad30.10. Seminar 164-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 28.10.2017.g.22.10. Seminar 164-9: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 14.10.2017. g.17.10. Seminar 164-10: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 15.10.2017.g.27.03. Seminar 164-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 26.03.2017.g.27.02. Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.17.02. Seminar 164-4:Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 16.02.2017. g.30.10. Seminar 164-3: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 30.10.2016. g.11.09. Seminar 164-2: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 10.09.2016.g.11.09. Seminar 164-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 03.09.2016.g.02.09. Seminar 163-21: Osnovna škola "Grabovac" Grabovac, 24.08.2016.g.25.04. Seminar 163-20: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović" Kragujevac, 23.04.2016. g.24.03. Seminar 163-12: Osnovna škola "Čaki Lajoš" Bačka Topola", 22.03.2015. g.24.03. Seminar 163-11: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 21.03.2015. g.23.02. Seminar 163-9: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Badovinci, 21.02.2015. g15.02. Seminar 163-8: RC Smederevo, GSPRS "Nezavisnost", 14.02.2015. g.27.01. Seminar 163-7: Osnovna muzička škola Grocka, 25.01.2015. g.21.09. Seminar 163-2: Osnovna škola "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, 20.09.2014.g.07.09. Seminar 163-1: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 06.09.2014.g.

Seminar 164-5: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 26.02.2017. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.82
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.87
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........ 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......4.00

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.96)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 3
v) od ustanove u kojoj radim.....19
g) od centra za stručno usavršavanje.....1
d) od školske uprave................... 3
đ) na neki drugi način ........................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 1 (3.57%)
đ) 80-99% ........ 19 (67.86%)
e) 100% ........... 8 (28.57%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Teme i sadržaji su usmereni na lični plan, čijim osnaživanjem se unapređuje privatni život, a time i profesionalni.
• Koncizno jasno na osnovu primera iz života.
• Veoma koristi ovaj seminar.
• Veova inspirativno i sadržajno saznanje! Saznanje o značaju emocionalne inteligencije za poznavanje sebe, drugih i veština uspešnog komuniciranja.
• Potrebno je da se svako emocionalno opismeni. Ova predavanje mu omogućuje da se informiše na koji način to može uraditi.
• Realizatori jako dobro poznaju ovu oblast i navode primere iz sopstvenog iskustva što je izuzetno dobro.
• Realizatori su odlični, podstiču sticanje znanja, odlični predavači.
• Kvalitetno izlaganje, tečno, izuzetno dobro.
• Sva očekivanja su ispunjena u potpunosti.
• Nema "praznog hoda", govore o primerima iz vlastite prakse.
• Seminar je iziuzetno uspešan. Koordinatori su izuzetno realizovali date sadržaje.
• Razvoj emocionalne inteligencije je veoma bitan u našem poslu, pogotovo u direktnom radu sa učenicima, a ovaj program osnažuje na više načina.
• Veoma interesantan i dobro osmišlјen seminar.
• Odličan seminar. Konkretno, živi primeri u školi što nam treba u radu sa decom. Kako prepoznati, videti, osetiti i reagovati na njihove reakcije.
• Interesantno, korisno. Primeri iz prakse.
• Ponuđene su preporuke i alati za lakše prevazilaženje situacija izazvanih najrazličitijim okolnostima.
• Realizatori seminara su izuzetno stručni. Izlažu na zanimlјiv način. Sve pohvale!!!
• Bilo je zanimlјivo i slušati, i učestvovati u radu.
• Izuzetno prijatna atmosfera, stručni voditelјi seminara.
• Prezentacija teme izvršena na veoma koristan i konstruktivan način.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Skoro 40 komentara i predloga učesnika iz evaluacionih instrumenata koji potvrđuju značaj sadržaja za sticanje neophodnih kompetencija za profesionalni razvoj, ali i za zdrav i kvalitetan porodični život koji jedna od osnovnih pretpostavki uspešnosti u profesionalnom radu sa decom i njihovim roditelјima.
Visoko ocenjena uspešnost realizacije obuke.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.93
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.89
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.79

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.89
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Predlog je da ostanete ovako konstruktivni.
• Više grupnog rada i radionica.
• Seminar je bio izuzetno kvalitetan i edukativan.
• Samo tako nastavite! Izuzetno prijatni, stručni voditelјi, dosta primera iz prakse. Sve pohvale!!! 
• Prijatna atmosfera, poučan i koristan seminar.
• Seminar mi se veoma svideo. Ubaciti i neki video materijal. Malo ulepšati slajdove (praviti podele posebno, isticati vašno u drugim bojama itd.).
• Čini mi se da smo tek načeli veoma značajnu oblast komunikacije. Volela bih da uskoro prisustvujem sličnom seminaru koji bi bio nastavak ovog. Veoma sadržajan i dobar seminar.
• Seminar u potpunosti uspeo.
• Smatram da je seminar izuzetno dobar, i da će mi jako puno koristiti u dalјem radu, da je izuzetno vođen od veoma stručnih, i što je jako bitno, iskusnih stručnjaka iz ove oblasti.
• Realizatori seminara su odlični predavači i svakom preporučujem da pohađa ovu vrstu seminara.
• Seminar obaviti u što više škola.
• Sve je bilo odlično.
• Seminar je izuzetno uspešan.
• Uvek je zadovolјstvo učestvovati u vašim seminarima.
• Veoma zanimlјivo i korisno, opuštena atmosfera i osvrt na suštinske stvari. Sve pohvale 
• Sve je bilo super.Malo teorije, dosta prakse, još više saveta. Odlični ste.
• Sve pohvale!!!