Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.77
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.62
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.65
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.73
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.58
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.69
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.81
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.69
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.............................. 3.62
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.73
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.69)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 7(26.92%)
đ) 80-99% ....... 14(53.85%)
e) 100% ...........5(19.23%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 26 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sticanje novih i bitnih informacija o zakonskoj regulativi i proceduri postupanja.
• Dobar i koristan odabir tema, korisni razgovori.
• Dobro je.
• Seminar je veoma koristan.
• Izuzetna organizacija i realizacija seminara; predavači koji zaslužuju pohvalu.
• Više nego što sam očekivala.
• Odličan i koristan seminar.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Najzainteresovaniji učesnici dobili su prave informacije u pravom trenutku za rešavanje aktuelnih problemskih situacija na nivou spolјašnje mreže podrške.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Jedan broj učesnika apriori odbacuje mogućnost da se u praksi provere ponuđena rešenja za pojedine situacije koje ugrožavaju uspešan rad pojedinaca i škole kao institucije.
Kod skoro 27% učesnika prisutan je određen skepticizam u pogledu vrednosti ishoda ove obuke za unapređivanje sopstvenog rada.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Konkretna rešenja.
• Sve. Teme o kojima smo razgovarali.
• Tema. Mislim da je neophodna u moderno vreme.
• Sve.
• Organizacija i realizacija seminara.
• Praktični saveti.
• Praktični saveti.
• Aktivno učešće profesora.
• Sve.
• Sve, bilo je puno korisnih informacija.
• Interakcija, rad na primerima.
• Svidelo mi se. Teme i situacije su interesantne, životne i podstiču nas na razmišljanje o razrešenju problematične situacije,
• Informacije i uputstva, seminar u celini.
• Način organizacije, sistem rada, otvorenost da se odgovori na sva pitanja.
• Sve.
• Dosta korisnih informacija koje će mi pomoći da dužnost odeljenjskog starežine ispunjavam efikasnije.
• Međusobna komunikacija, razgovor.
• Konkretni primeri.
• Sve.
• Skoro sve.
• Odabir teme, komunikacija.
• Sve. Atmosfera, predlozi, razgovor, pokrenuta pitanja.
• Analiza konkretnih situacija.
• Izlaganje predavača, komunikacija među učesnicima.
• Zanimljivi primeri iz prakse i detaljna analiza i odlična komunikacija.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Rasprava je rasplinula i oduzela vreme bez konkretnih odgovora.
• Govorimo fiktivno.
• Što su mnoga pitanja odložena za sutra, mada ovo i nije prava zamerka obzirom da ćemo dobioti odgovore.
• Lupanje čizmama i donekle pljeskanje rukama.
• Predugačko (vikend...).
• Brzina komunikacije među učesnicima.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Što kraće pauze.
• Skratiti dijaloge, ponuditi preciznije odgovore.
• Da nastavite sa ovakvim izlaganjem.
• Istu dinamiku.
• Da rešimo neki konkretan problem.
• Sve je u redu.
• Sve je bilo odlično.
• Rad na našim primerima, tj. primerima iz naše prakse.
• Verbalno umirivanje nemirnih profesora.
• Razgovor o konkretnim situacijama i adekvatnom rešenju problema.
• Brži tempo.
• Da obrađujemo primere iz naše škole.
• Ništa. Samo neka ovako ostane.
• Brži ritam seminara.
Nemam predloge. Sa ovim izlaganjem danas sam zadovoljan

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.85
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.85
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.81

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.92
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.88
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.81
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.92 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Najkorisniji seminar koji sam pohađala. Prvi put sam mogla čuti informacije, savete....koji su mi jako bitni za rad, i koje do sada nisam mogla čuti. Ako može da se da ocena 10 - tu je.
• Seminar je veoma uspešno realizovan. Mogli smo da saznamo dosta korisnih stvari za dalјi rad.
• Dobar i koristan rad na seminaru.
• Odlično, korisno, lično iskustvo preneto nama.
• Drago mi je što sam Vas upoznao. Nadam se da ću primeniti naučeno i da ćemo sarađivati.