Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.86
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.86
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.93
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.89
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.68
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.89
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.90)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 2(7.14%)
đ) 80-99% ....... 14(50.00%)
e) 100% ...........12(42.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Živimo i živećemo u vremenu gde će nam kompetencija, znanja koje nudi ovaj semiar, sve više trebati!
• Šta reći, zadaci još veći.
• Korisno.
• Jer realizatori dobro poznaju oblast na koju se progrm odnosi.
• Dosta informacija koje su bitne za rad jednog prosvetnog radnika (odnos sa javnošću, odnos sa đacima...)
• Bolјe razumevanje strukture Centra za socijalnu zaštitu; preraspodela odgovorrnosti u sistemu.
• Veoma je iskoristiv u radu.
• Korisno, efikasno, dinamično. Razčičito od prethodnih seminara kojima sam prisustvovala.
• Hvala vam što ste nam štedeli vreme, što nije bilo "praznih priča".
• Realizatori dobro poznaju oblast na koju se seminar odnosi.
• Dobra komunikacija i upoznavanje sa svim nedoumicama...
• Divno, hvala!
• Lepo provedeno vreme, kvalitetno i bitno za moj rad u školi!
• Korisno, efikasno, dinamično. Razčičito od prethodnih seminara kojima sam prisustvovala.
• Hvala vam što ste nam štedeli vreme, što nije bilo "praznih priča".
• Realizatori dobro poznaju oblast na koju se seminar odnosi.
• Dobra komunikacija i upoznavanje sa svim nedoumicama...
• Divno, hvala!
• Lepo provedeno vreme, kvalitetno i bitno za moj rad u školi!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Optimalan odnos učesnika prema sopstvenom doprinosu uspešnosti realizacije ove obuke. Ni jedan učesnik, ni jednog trenutka, nije imao ni izrazio sumnju u primenlјivost ponuđenih sadržaja i njihov značaj za unapređivanje sopstvenog rada.
Pri tome vidlјivo je osvešćenje zaposlenih o značaju efikasnog i kvalitetnog funkcionisanja unutrašnje mreže podrške kao pretpostavke istog takvog delovanje spolјašnje.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali su, na osnovu podataka iz evaluacionih instrumenata, kod dve osobe uočeni prilično kontraverzni stavovi u sopstvenom procenjivanju (brojčanom i opisnom), i vrednosno potpuno suprotni u odnosu na mišlјenje svih ostalih.
Zajednički uspeh u realizaciji seminara umanjen je nezasluženo strogim ocenama pojedinaca koji se odnose na uslove za rad i organizaciju obuke.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Način izlaganja.
• Sve.
• Dinamično, efikasno i jasno izlaganje potkrepljeno primerima i preporukama kako postupiti u određenim situacijama. Komunikacija, dobra atmosfera.
• Efikasnost, konkretni primeri, opuštena atmosfera.
• Izlaganje je bilo razumljivo, konkretno i obuhvatilo je sve što je potrebno da znamo.
• Dobila sam konkretne informacije šta i kako treba postupiti u datim situacijama.
• Komunikacija, opuštena atmosfera, odlične i adekvatne informacije, Hvala!!!
• Sve.
• Način prezentacije seminara, opuštena atmosfera.
• Rešavanje konkretnih situacija. Atmosfera.
• Sve.
• Sopstveno saznanje o neznanju.
• Satnica, tema, primeri...
• Način predavanja, diskusije, razrešavanje dilema.
• Nova saznanja iz oblasti školskog zakonodavstva.
• Sadržaj seminara.
• Tema tima.
• Sve brate.
• Konkretizacija problema.
• Sve. Konkretni primeri.
• Da. Primeri, dinamičnost.
• Veoma!
• Tematika, dinamika, neposrednost.
• Sve!
• Sve.
• Sve.
• Kaja je zanimljiv interpretator, dopalo mi se jer nema „višak reči“. 

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Što sam ja jedan.
• Nema 

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Sagledavanje problema iz naše škole.
• Dovoljno dobro, ne treba bolje!
• Sve je super, neka tako bude i sutra.
• Da malo više slušamo jedni druge dok govorimo.
• Uvažavanje kolega kada govore.
• Što više primera iz prakse.
• Da ja ništa ne pitam.
• Da odradimo naše primere.
• Nastaviti u istom tonu.
• Rad na našim primerima.
• Da se ništa ne menja.
• Da bude kao i danas.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.93
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.93
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.97

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar koji nam je bio potreban. Napokon jasno, precizno!
• Prijatelјi dragi i kafu kod vas vredi popiti, a da li će ovakvih seminara još biti, zavisi da li će se u školu novci sliti.
• Mnoge nedoumice sada su jasnije. Hvala na strplјenju i odličnoj prezentaciji seminara.
• Vrlo korisno.
• Bilo je divno upoznati vas i saznati mnogo toga što nismo znali.
• Seminar je veoma iskoristiv u radu.
• Pohvale za dobro pripremlјen i održan seminar!
• I dalјe nastavite isto i sve pohvale za Kaju i saradnike.
• Korisno, dinamično, zabavno, različito.
• Realizatori seminara fantastično poznaju materiju i upućuju nas u nju...
• Realizatori odlično poznaju oblast na koju se seminar odnosi, lјudi iz prakse koji su nam svoja saznanja nesebično preneli.
• Konačno seminar koji se razlikuje od drugih.
• Hvala na rešavanju nekih naših nedoumica.
• Veoma korisno i edukativno, osta primera iz prakse.
• Prvi put sam uživala u seminaru!!! Hvala! 