Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.94
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.88
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.94
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.98)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................ 1
b) od kolega........... 7
v) od ustanove u kojoj radim....0
g) od centra za stručno usavršavanje.....7
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(6.25%)
d) 60-79% ........ 0
đ) 80-99% ........ 8(50.00%)
e) 100% ........... 7(43.75%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 16 (100.00%)

b) NE........... 0 (0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Veoma ohrabrujuće, obezbeđuje napredak, učenje.
• Korisno, efikasno, važno.
• Korisno, poučno, konstruktivno.
• Podrška, usmerenje na važne stvari i na ono što mi nije palo na pamet, a trebalo je.
• Poučan i koristan seminar, dobar izbor teme i obrađenih situacija.
• Dobro osmišlјen i realizovan seminar.
• Primenlјiva znanja u praksi.
• Jedan od najkorisnijih seminara koje sam pohađala.
• Apsolutno zadovolјna seminarom jer su znanja i informacije primenlјive u praksi, kako u profesionalnom tako i u privatnom životu. Hvala.
• Stručni predavači, prijatna atmosfera.
• Veoma korisni saveti za konkretne situacije.
• Zbog toga što u razgovoru sa predavačima - realizatorima mogu se dotaći različite teme i problemi u svakoj školi.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Grupa istinski zainteresovanih učesnika za stručno usavršavanje i za obuku koju su sami odabrali polazaći od sopstvenih potreba.
Relativno mali broj učesnika, u odnosu na prosečan broj na svim ostalim realizovanim obukama, značajno je uticao na podizanje nivoa uspešnosti zajedničkog rada i zadovolјstvo svih učesnika i realizatora.
Brojčani pokazatelјi iz evaluacionih instrumenata su iznad svih dosadašnjih – 3.98 prema upitniku Zavoda i 5.00 prema listi autora.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Ohrabrenje za postavljanje granica bez pecanja.
• Efikasnost, konkretnost, praktična primenljivost.
• Sve je potkrepljeno primerima koji su vrlo korisni.
• Opuštena diskusija, predavači, korisni saveti.
• Tema seminara, dobri primeri.
• Način prezentacije seminara i prijatna atmosfera; tema seminara.
• Tema, način prezentacije, poštovanje satnice.
• Sve.
• Tema je izuzetno interesantna. Odnos predavača prema nama i temi veoma odgovorni.
• Praktični, životni primeri i rešenja.
• Teme i predavači.
• Konkretnost, analitičnost, dobri primeri.
• Sadržaj seminara, način izlaganja.
• Dali ste nam dosta saveta primeljivih u praksi (životu).
• Jednostavno, sažeto i jasno izlaganje. Sadržaj povezan sa realnošću.
• Sve je bilo korisno, primenljivo, a usput vrlo zanimljivo.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• ... ili nisam razumela ono oko privilegija? Zar „biti dobar“ nije zato što tako treba a ne da se isplati.
• Ne postoji nešto što mi se nije svidelo.
• Nemam primedbi.
• Sve je bilo u redu.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Još ohrabrenja.
• Ne znam šta da predložim, uživam u onome što ste vi pripremili.
• 

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom.... 5.00
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost........ 4.94
Stvarni problemi i rešavanje..... 4.94

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Još sličnih seminara.
• Korisno!
• Samo nastavite ovako!
• Ostvaren cilј seminara.
• Reč participacija zameniti sa učešće.
• Retko koristan seminar.