Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Emocionalno zdravlje

15.01. Seminar 164-14: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo05.06. Seminar 164-8: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 04.06.2017. g.14.04. Seminar 164-7: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 13.04.2017. g.02.09. Seminar 163-22: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 27.08.2016. g.01.03. Seminar 163-19: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.02.2016. g.01.03. Seminar 163-18: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 27.02.2016. g.26.01. Seminar 163-17: Karlovačka gimnazija sremski Karlovci, 24.01.2016. g.08.06. Seminar 163-16: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 07.06.2015. g.11.05. Seminar 163-15: Srednje tehnička škola "Nikola Tesla" Sremska Mitrovica", 10.05.2015. g.11.05. Seminar 163-14: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 09.05.2015. g.26.04. Seminar 163-13: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25.04.2015. g16.12. Seminar 163-6: GSPRS "Nezavisnost" Beograd, 14.12.2014. g.16.12. Seminar 163-5: GSPRS09.12. Seminar 163-4: Srednja turistička škola Novi Beograd, 0612.2014. g.06.10. Seminar 163-3: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 05.10.2014. g.

Seminar 164-7: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 13.04.2017. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .3.83
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.57
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.63
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........ 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.80
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.83

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.89)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 1
b) od kolega............ 0
v) od ustanove u kojoj radim.....25
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 2
đ) na neki drugi način ........................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 7 (23.33%)
đ) 80-99% ........ 18 (60.00%)
e) 100% ........... 5(16.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Interesantna tema i dobro realizovana.
• Odličan timski rad, korisno, aktivno sve vreme, zadaci inspirativni. Sve pohvale.
• Dinamično, profesionalno, zanimlјivo.
• Korisno.
• Seminar je odličan. Komunikacija realizatora sa učessnicima dobra.
• Vrlo značajan seminar.
• Izuzetno edukativan seminar, sjajno. Samo tako nastavite.
• Najbolјi i najkorisniji seminar, voditelјke lepe, elokventne. Hvala!

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Zadovolјstvo većine učesnika programskim sadržajima, načinom njihove realizacije i sopstvenim učešćem.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali su kvantitativni podaci iz evaluacionih instrumenata ukazali da jedan broj učesnika nije iskoristio mogućnost ponuđenu na početku seminara kada je reč o učešću svakog učesnika, pa nisu bili potpuno zadovolјni uvažavanjem njihovih prethodnih znanja i iskustava tokom zajedničkog rada.
Uočen je skepticizam grupe učesnika, koji se pojavio kod procene u kojoj meri će pohađanje ove obuke moći da pomogne u budućem radu, nije očekivan. Jednostavno, nikakvom pesimizmu ne bi trebalo da bude mesta pre nego što se pokuša primena naučenog u svakodnevnoj praksi. Posebno kada realizatori programa izjave da su spremni da prihvate svoj deo odgovornosti za primenu informacija, znanja i veština stečenih tokom ove obuke.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.77
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.83
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.80

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.87
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.87
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Dobro je osmišlјeno.
• Odličan timski rad, prezentari jasni, dopunjuju se međusobno, povezuju sa ličnim primerima i primerima iz svakodnevnog života. Svaka čast. Odlično.
• Odlično: zanimlјivo, dinamično, profesionalno.
• Lično, psihologija me jako interesuje i ovi sadržaji su mi jako inspirativni i primenlјivi.
• Ništa ne menjati.
• Više test situacija...
• Super!
• Seminar je veoma koristan.
• Nastavite tako, super ste!
• Što više ovakvih seminara bi bilo vrlo značajno!