Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.96
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... [b4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.99)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 2
b) od kolega............ 6
v) od ustanove u kojoj radim.....19
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 1
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.57%)
d) 60-79% ....... 7(25.00%
đ) 80-99% ........ 10(35.71%)
e) 100% ........... 10(35.71%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100,00%)

b) NE.......... 0(0,00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Ovaj seminar je do sada bio najdelotvorniji.
• Izuzetno važno i korisno!!!
• Jasno, precizno izloženo. Korisne radionice. Prijatna atmosfera.
• Otrežnjujući seminar, fenomenalno!
• Seminar odličan, predavači kompetentni i konkretni, vrlo jasno sve.
• Vrlo zanimlјiv i koristan seminar.
• Prijatna atmosfera, korisno.
• Sjajna atmosfera, podsticajno, primenlјivo!
• Osvežili ste i dopunili moje znanje.
• Konstruktivno, podsticajno, efikasno.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ako učesnici obuke u postupku evaluacije daju praktično maksimalno moguće ocene, 3.99 prema upitniku Zavoda (maksimalna 4.00) i 5.00 na evaluacionim listićima autora (maksimalna 5.00), onda je skoro suvišno isticati bilo koji segment te realizacije.
Jedino je poželјno pročitati i čuti komentare učesnika kao kvalitativnu dimenziju, ali je za to potrebno previše prostora.
Svi ti podaci nalaze se u izveštaju o ovoj realizaciji na sajtu Udruženja.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Kompletna koncepcija koja je u velikoj meri delotvorna i na veoma zanimljiv način prezentovana.
• Veoma poučne situacije za primenu u praksci,
• Podsticaj na rešavanje problema.
• Rešavanje situacija i zajedničko razmatranje kako odreagovati i uspešno rešiti problem,
• Jasno, precizno sve izloženo; Nema stikera u radionicama; Prijatna atmosfera.
• Odlična komunikacija uopšte. Odlična praktična primena (za ubuduće).
• Što je bilo puno primera iz prakse.
• Pedagoški primeri.
• Tema.
• Sveeee.
• Detaljni razgovori o različitim pedagoškim situacijama.
• Veoma realne situacije koje smo detaljno komentarisali.
• Efikasno; Date su informacije i rešenja.
• Sve teme današnjeg seminara su dobro odrađene i pomoći će mi u budućem radu sa učenicima.
• Sve.
• Sve!
• Radionice: životne situacije i predlog rešenja.
• Sve je bilo zanimljivo.
• Sve.
• Način rada, saveti uputstva.
• Komunikacija i atmosfera. Korisna i primenljiva znanja.
• Atmosfera, komunikacija.
• Što ima dosta primera iz prakse.
• Način izlaganja, razmena iskustava.
• Teme, način vođenja seminara, poštovanje satnice, poštovanje tuđeg mišljenja, odgovaranje na pitanja učesnika.
• Veoma zanimljivo i poučno.
• Način komunikacije u rešavanju situacija. Satnica.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve mi se sviđa.
• Svi seminari treba da traju jedan dan.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nešto dublje zalaženje u konkretnije situacije sa kojima smo suočeni mi sami kao i na rešavanju tih problema.
• Nastavite u istom tonu!
• Više grupne diskusije i rešavanja pedagoških problema.
• Više pauza.
• Duže pauze.
• Više zajedničkih diskusija.
• Da se nastavi na isti način.
• Ovakav nastavak...
• Na osnovu ovoga što smo videli danas, ništa ne bi menjali, tj. ne bih se mešala u organizaciju. 
• Da sve bude kao danas.
• Još konkretnih primera i saveta.
• Ne bih menjala.
• Iščekujem sutrašnji dan, da čujem šta će biti dalje.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.43
2.2.2. Autoritet..................... 4.88
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.79
2.2.4. Liderstvo..................... 4.71
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 4.89
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.75

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 5.00
ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Hvala vam puno za ovako kvalitetno provedeno vreme, bilo mi je veliko zadovolјstvo.
• Ovaj seminar je u meni probudio neke zaboravlјene segmente.
• Sve pohvale! Samo tako nastavite! Dođite nam opet!
• Konkretni primeri iz prakse čine seminar zanimlјivim i korisnim, a lјubaznost i neposrednost voditelјa doprinoseprijatnoj atmosferi.
• Dođite opet.
• Vidimo se.
• Još mnogo nnovih seminara da organizujete i realizujete! (Predlog – mentalne mape).
• Ali stvarno ste sjajni. Naučio sam ono što mi je dugo nedostajalo. Hvala!
• Sve pohvale. Zadovolјstvo mi je bilo drugi put družiti se sa vama.
• Povedite Kaju sledeći put. Bilo je vredno provesti vreme sa vama.
• Sjajna atmosfera, podsticajno, primenljivo!!! Nastavite tako!