Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.79
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.79
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.82
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.75
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.86
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.90)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(7.14%)
d) 60-79% ........ 2(7.14%)
đ) 80-99% ....... 19(67.86%)
e) 100% ...........5(17.86%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Apsolutno! Svaki prosvetni radnik bi trebalo da prisustvuje ovom seminaru jer su znanja i informacije koje čuju od nemerlјivog značaja za budući rad svakog prosvetnog radnika!
• Ukazano mi je alarmantno na moju potrebu poznavanja zakonskih akata, koja me štite i štite decu i školu. Svesnija sam da nam institucije mogu biti od veće pomoći.
• Pohađanje obuke bilo je veoma korisno, dobili smo odgovore na pitanja koji će nam pomoći u rešavanju postojećih "problema" i nedoumica.
• Primenlјivo u radu.
• Korisno, zanimlјivo.
• Veoma koristan seminar.
• Sve je bilo OK osim povremenog lutanja od teme predavača. Puno sreće u dalјem radu.
• Sjajan i značajan seminar!
• Preporučila bih jer je ovaj seminar poučan, sadržajan, inovativan i izuzetno koristan. Sve pohvale!
• Sadržajno, kvalitetno, primenlјivo, utrošeno vreme.
• Seminar je koristan, stečena znanja mogu se koristiti u svakodnevnom radu.
• Seminar je jako edukativan, za razliku od ostalih koje smo pohađali.
• Seminar je odličan!
• Izuzetan seminar, sve najlepše!
• Primena znanja u realnim situacijama.
• Jako koristan i zanimlјiv seminar.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dominatnost korisnosti i primenlјivosti u procenama učesnika o programskim sadržajima, organizaciji i načinu realizacije obuke.
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Što su teme bile sadržajne i rešavaju konkretne situacije.
• Dinamika, informatičnost, nema „grupnog rada“
• Na ovom seminaru sam dobila korisne i praktične savete.
• Korisni, praktični saveti.
• Opuštena atmosfera.
• Komunikacija.
• Dinamičnost, inovativno, zanimljivo, korisno, poučno...
• Tema, način rada, komunikacija sa predavačima.
• DA.
• Zanimljivo, držali mi pažnju ovog kišovitog dana!
• Predavanja su bila jako korisna.
• Dopalo mi se što nije bilo dosadno-klasično predavanje.
• Rad i vreme rada. Razmena mišljenja,
• Teme, atmosfera, sve mi se svidelo.
• Zanimljivo i korisno, vreme proletelo.
• Korišćenje (ključnih reči) – beli vitez, majmun, autopilot... , jer svaka podseća na neku priču koje se lako setiti.
• Puno korisnih informacija, dinamično.
• SVE! Najzanimljiviji seminar do sada.
• Seminar mi je sve vreme držao pažnju. Veoma korisne informacije.
• Sve.
• Sve. 
• Sve, bilo je jako zanimljivo i korisno.
• Priče iz prakse.
• Sve je super, teme, predavači...
• Nemam primedbi.
• SUPER;

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nema ničeg što mi se nije svidelo
• Sve OK.
• Sve je OK.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Isto ovako
• Čorba za ručak.
• Kraće pauze.
• Potrebno mi je da saznam o zdravstvenoj zaštiti prosvetnih radnika kako da se leči u toku rada ako treba 6 meseci da zakazuje ispitivanja a muči ga štitna žlezda.
• Da bude slično kao danas.
• Sličan rad kao danas.
• Da traje isto.
• Isto.
• Da nastavimo ovako.
• Ostanite na današnjem putu!
• Isto.
• Da traje kraće. 
• Da bude kao danas!
• Neka bude ovako!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.71
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.79
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.64

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 496
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.89
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar je izyzetno koristan. Rad na praktičnim primerima značajno nam je olakšao posao. Komunikacija sa predavačima je neposredna. Konkretne odgovore smo dobili na sva pitanja. Jedan od najbolјih seminara kojima sam prisustvovala.
• Izuzetno stručni i obučeni predavači koji su na izvanredan način preneli mnoge korisne informacije na sve učesnike seminar. Ovakvih seminara treba što više! Bravo za predavače!
• Čestitamo. Uzimajući u obzir da vrlo često držite seminare, dajete sve od sebe zdušno. Hvala.
• Pohađanje obuke bilo je izuzetno korisno. Nismo otišli bez odgovora na pitanja koja smo imali pre ovog seminara. Rešili smo neke nedoumice i svakako će nam pomoći u dalјem radu. 
• Zanimlјivo!
• Biće bolјe!
• Jedan od najbolјih seminara kojem sam prisustvovao. Razjašnjenja mnoga pitanja, nejasnoće. Mnogo toga sam naučio. Sjajni predavači. Dobra organizacija. Maksimalno dobro (moje) iskorišćeno vreme.
• Samo tako nastavite! Jedva čekam još neki vaš seminar.
• Seminar mi se jako svideo. Ništa ne bi dodala, a ni oduzela.
• Stekla sam utisak da već sve znate, svakako mnogo više od mene. Nastavite da prenosite svoja znanja kao i do sada.
• Seminar je primenlјiv u praksi, daje dosta korisnih informacija.
• Tema je izuzetno značajna, mnogo smo naučili i znam da će nam koristiti u radu. Nemam predloga sem da se ponovo družimo.
• Seminar je odličan. Sve pohvale realizatorima i voditelјima. Veoma korisno!
• Izuzetno sadržajan, interesantan i veoma koristan seminar. Sve pohvale!
• Seminar sadržajan i interesantan.
• Jako zanimlјiv i koristan seminar.