Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.83
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 3.90
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.90
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.80
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................ 0
b) od kolega........... 0
v) od ustanove u kojoj radim.... 28
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ........ 4(13.33%)
đ) 80-99% ........ 17(56.67%)
e) 100% ........... 8(26.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (96.67%)

b) NE........... 1 (3.330%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sadržaji su jako primenlјivi u nastavi, u svakodnevnom životu.
• Potpuno primenlјivo u praksi!
• Lepo i efikasno!
• Prijatno i zanimlјivo!
• Potrebno!
• Dobri predavači. Interesantni primeri. Dobra organizacija.
• Seminar je prilagodlјiv u praksi - profesiji i životu. Bilo je zadovolјstvo.
• 
• Korisno, dobro, savremeno i može da se primeni.
• Nije primenlјiv u praksi.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?

Dobro raspoloženje skoro svih učesnika i kvalitetna radna atmosfera, već utemelјena na prethodnim druženjima i međusobnom uvažavanju.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali je među učesnicima bila jedna osoba sa negativnim stavom prema programu ove obuke (tvrdnja na osnovu podataka iz evaluacionih instrumenata), sa obrazloženjem „Nije primenlјiv u praksi“.
I pored poziva realizatora i njihovog insistiranja i prvog i drugog dana, niko od učesnika nije pomenuo bilo šta što bi, po mišlјenju i prethodnom iskustvu bilo kog učesnika, moglo da ugrozi primenu ponuđenih informacija, znanja i umenja i ostvarivanje efekata koji se očekuju.
Ovakva kvalifikacija, pre pokušaja primene koja sledi tek u danima nakon seminara, može predstavlјati određen negativan uticaj pri ostvarivanju cilјeva zbog kojih je program i izabran.
To se može eliminisati prvim primerima dobre prakse ostalih učesika koji se, u skladu sa veličinom preostalog nastavnog perioda, mogu ostvariti već u ovoj školskoj godini.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Iskreno sve!
• Sve; Izlaganje; Energija koja cirkuliše.
• Primeri iz života.
• Mnogo primera zanimljivo izlaganje.
• Sve mi se svidelo.
• Sve!
• Današnje predavanje – sve -
• Da, bilo je super!
• SVE.
• 100%
• Sve,
• Sve 
• Razumljivo. Primeri.
• Neposrednost, mnoštvo primera iz prakse.
• Način izlaganja.
• 
• Da.
• Dobra atmosfera, korisna tema.
• Primeri iz života.
• Sve.
• Što je ispoštovano vreme. Interesantni primeri da lakše razumemo probleme.
• U potpunosti.
• Da.
• Sve!
• Organizacija, primeri!
• Primeri iz života.
• Sve.
• Sjajno sve, kao i do sada.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sve je OK.
• Sve mi se svidelo. Nemam primedbi.
• Nemam zamerke.
• Ništa.
• Zagušljiva učionica.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Stara garda sve prihvata, sve mi odgovara!
• Sve je odlično.
• Šta ako ne poštuju nikakav dogovor?
• Malo bezobrazluka od 8 do 8.15!
• Ništa.
• Ništa ne menjajte.
• Nastavite kao i danas.
• Da ponovimo efikasnost
• Sve isto kao danas.
• Seminar na bazenu 
• Nastavak
• Isto, kaomi prethodni seminar.
• Isto!
• Radionice.
• Dobru energiju kao danas.
• Samo nastavite istim tempom,
• Samo nastavite istim tempom, prezadovoljni smo.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom... 4.90
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost...... 4.73
Stvarni problemi i rešavanje... 4.80

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• UVEK NAM JE SA VAMA – VAŠOM EKIPOM SUPER! IMATE SNAGE DA NAS SASLUŠATE I DATE UPUTSTVO I VODILjU DO REŠENјA SLUČAJA.
• Odlično!
• Nemojte nas zaboraviti. Dođite nam opet.
• Divno, kao i uvek kada ste vi u pitanju!
• Brzo je prošlo! Hvala.
• Da profesor „Bole“ više drži predavanja, lepo predaje i korisno!
• Izvanredni ste, nastavite u tom ritmu.