Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Emocionalno zdravlje

15.01. Seminar 164-14: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo05.06. Seminar 164-8: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 04.06.2017. g.14.04. Seminar 164-7: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 13.04.2017. g.02.09. Seminar 163-22: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 27.08.2016. g.01.03. Seminar 163-19: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.02.2016. g.01.03. Seminar 163-18: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" Šabac, 27.02.2016. g.26.01. Seminar 163-17: Karlovačka gimnazija sremski Karlovci, 24.01.2016. g.08.06. Seminar 163-16: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 07.06.2015. g.11.05. Seminar 163-15: Srednje tehnička škola "Nikola Tesla" Sremska Mitrovica", 10.05.2015. g.11.05. Seminar 163-14: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 09.05.2015. g.26.04. Seminar 163-13: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25.04.2015. g16.12. Seminar 163-6: GSPRS "Nezavisnost" Beograd, 14.12.2014. g.16.12. Seminar 163-5: GSPRS09.12. Seminar 163-4: Srednja turistička škola Novi Beograd, 0612.2014. g.06.10. Seminar 163-3: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 05.10.2014. g.

Seminar 164-8: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 04.06.2017. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.89
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.83
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........ 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada.................................. 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......4.00

(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.97)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 5
v) od ustanove u kojoj radim.....13
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ....... 1 (5.56%)
đ) 80-99% ........ 9 (50.00%)
e) 100% ........... 8(44.44%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 18 (100.00%)

b) NE.......... 0 (0.00%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Izuzetno je korisno, kako za posao, tako i za život!
• Seminar govori o značajnim stvarima o kojima se u našem društvu nedovolјno pridaje pažnja.
• Primeri iz profesionalnog života voditelјa seminara su dobro došli i služe za bolјe razumevanje. Što više primera!
• Veoma sadržajan seminar sa primerima iz prakse i razmišlјanjima, predlozima svakog od učesnika seminara.
• Poučno i primenlјivo u praksi.
• Poučna tema, odlično predstavlјena.
• Odlična obuka.
• Da ne slikate učesnike seminara!
• Konkretan, jasan i poučan seminar.
• Veoma sadržajan seminar sa primerima iz prakse i razmišlјanjima, predlozima svakog od učesnika seminara.
• Poučno i primenlјivo u praksi.
• Poučna tema, odlično predstavlјena.
• Odlična obuka.
• Da ne slikate učesnike seminara!
• Konkretan, jasan i poučan seminar.


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Optimalni uslovi za rad, veličina i odnos grupe učesnika, vidlјivo zainteresovane za ishode zajedničkog rada koji će im pomoći da unaprede svoj dalјi rad primenom znanja i veština na unapređivanju emocionalnog zdravlјa u školi (i sopstvenoj porodici) i emocionalne inteligencije odraslih i učenika.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Emocije i zdravlje.. 4.83
• Emocionalna inteligencija i emocionalno zdravlje ..... 4.89
• Provera stečenih znanja i veština - test situacije... 4.94

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Predlozi i komentari učesnika
• Smatram da je ova priča izuzetno važna i može da bude od presudnog značaja u nekim situacijama, te da se ovakvi seminari rade više i duže. U smislu vremena i materijala.Kao i na prethodnim seminarima koje sam pohađala, ODSTAR pokazuje stručnost na svim polјima i spremnost da pomogne učesnicima oko svih pitanja, problema i nedoumica.
• Sjajan seminar.
• Veoma dobro pripremlјen, osmišlјen i realizovan seminar.
• Profesionalno!
• Odlično, kao i prethodna dva puta na vašim seminarima. Za nijansu manje praktičnih saveta, smernica za rad.
• Poučno i primenlјivo u praksi.
• Seminar je odlično osmišlјen i realizovan na veoma visokom nivou.
• Preporučujem svima seminar odličnih predavača.
• Vaš rad i zalaganje nam je izuzetno koristan. Rado ćemo vas opet pozvati za seminare i saradnju.