Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.90
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.79
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.90
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............4
v) od ustanove u kojoj radim....22
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................3

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.45%)
g) 40-59% ....... 3(10.34%)
d) 60-79% ........ 5(17.24%)
đ) 80-99% ....... 14(48.28%)
e) 100% ...........6(20.69%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Korisno za dalјi rad.
• Primenlјivo, korisno.
• Korisno, efikasno, divni voditelјi.
• Primedbe ne postoje. Saradnja, nivo izlaganja, poznavanje materije, primeri...Sve najbolјe. Hvala vam i želim da se vidimo uskoro.
• Povećava utisak (stepen) sigurnosti u radu nastavnika.
• Drugi dan obuke je proteko u bolјoj atmosferi, bilo je mnogo više dvosmerne komunikacije.
• Odlično pripremlјen seminar, sjajna realizacija, dobri primeri, korisne informacije.
• Seminar je veoma koristan, jasno koncipiran i sve je upotreblјivo.
• Bila sam na mnogo seminara, ali je ovo je jedan od najbolјih! Svaka čast - znanje!
• Mnogo toga sam saznala, naučila...
• Razređili ste neke dileme koje smo imali, što pojedinačne, što kao škola. Koristan seminar!
• Osnažuje u segmentu u kojem su prosvetari "najtanji".
• Veoma praktično i primelјivo u svakodnevnom radu.
• Ovo je prvi seminar u Srbiji koji zaista smatram korisnim. Hvala!
• Sve teme i izlaganje je bilo na najvišem nivou.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dominantan stav učesnika da je program obuke preko potreban svakom zaposlenom u bilo kojoj školi, i da je primenlјiv u onoj meri u kojoj ga prihvata svaki pojedinac i podrži škola kao sistem.
Ni jedan učesnik na kraju dvodnevnog zajedničkog rada ne sumnja da će mu ova obuka pomoći da unapredi sopstveni rad.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Zanimljivo izlaganje; konkretni, praktični primeri.
• Tema.
• Poštovanje satnice, davanje konkretnih i realnih primera i njihova analiza.
• Kratka, jasna video prezentacija, odlični primeri iz prakse, način izlaganja (predavači)
• Primeri iz prakse.
• Konkretni primeri iz prakse, koraci za rešavanje problema na primerima.
• Prezentacija, konkretni primeri.
• Efikasnost.
• Sve mi se svidelo! Primeri naročito!
• Način rada i korišćenje primra iz realnog života.
• Svidelo mi se-„otkačeno“
• Korisne informacije sam dobila.
• Način komunikacije, primeri.
• Izlaganje, primeri. Sve je ok!
• Večito interesantne teme.
• Sve.
• Odlično je.
• Da, ekstremno da (sve).
• Sve do sada, sa akcentom na praktičnim primerima.
• Konkretni primeri.
• Uglavnom sve teme!
• Situacije koje smo detaljno obrazlagali.
• Primeri iz života.
• Sve mi se svidelo jer je objašnjeno na konkretnim primerima.
• Predavači, način izlaganja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Bez većih aktivnosti među učesnicima.
• Nisu baš svi bili zainteresovani za temu, pravili su buku.
• Ništa.
• Mnogo nebitne priče koja umara.
• Nemam zamerki.
• Previče monologa.
• Sumorne, teške saituacije, primeri iz prakse.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više radionica.
• Malo više o pravima
• nastavnika.
• Ništa, znam da će biti super!
• Da traje kraće.
• Više prostora z izlaganje nastavnika, dijalog.
• Predloge za neke naše probleme.
• Malo više pomoći oko organizacije dežurstva u školi.
• Jednako ovako.
• Još preciznih primera.
• Da nastavimo u ovom ritmu.
• Malo opuštenije.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.71
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.79
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.64

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 496
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.89
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar je izyzetno koristan. Rad na praktičnim primerima značajno nam je olakšao posao. Komunikacija sa predavačima je neposredna. Konkretne odgovore smo dobili na sva pitanja. Jedan od najbolјih seminara kojima sam prisustvovala.
• Izuzetno stručni i obučeni predavači koji su na izvanredan način preneli mnoge korisne informacije na sve učesnike seminar. Ovakvih seminara treba što više! Bravo za predavače!
• Čestitamo. Uzimajući u obzir da vrlo često držite seminare, dajete sve od sebe zdušno. Hvala.
• Pohađanje obuke bilo je izuzetno korisno. Nismo otišli bez odgovora na pitanja koja smo imali pre ovog seminara. Rešili smo neke nedoumice i svakako će nam pomoći u dalјem radu. 
• Zanimlјivo!
• Biće bolјe!
• Jedan od najbolјih seminara kojem sam prisustvovao. Razjašnjenja mnoga pitanja, nejasnoće. Mnogo toga sam naučio. Sjajni predavači. Dobra organizacija. Maksimalno dobro (moje) iskorišćeno vreme.
• Samo tako nastavite! Jedva čekam još neki vaš seminar.
• Seminar mi se jako svideo. Ništa ne bi dodala, a ni oduzela.
• Stekla sam utisak da već sve znate, svakako mnogo više od mene. Nastavite da prenosite svoja znanja kao i do sada.
• Seminar je primenlјiv u praksi, daje dosta korisnih informacija.
• Tema je izuzetno značajna, mnogo smo naučili i znam da će nam koristiti u radu. Nemam predloga sem da se ponovo družimo.
• Seminar je odličan. Sve pohvale realizatorima i voditelјima. Veoma korisno!
• Izuzetno sadržajan, interesantan i veoma koristan seminar. Sve pohvale!
• Seminar sadržajan i interesantan.
• Jako zanimlјiv i koristan seminar.