Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.83
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.93
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.93
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.76
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 3.97
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.86
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.90
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.87)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 0
v) od ustanove u kojoj radim.....29
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.45%)
d) 60-79% ....... 3(10.34%)
đ) 80-99% ........ 7(24.14%)
e) 100% ........... 18(62.07%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (96,55%)

b) NE.......... 1(3,45%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Primenlјivo u potpunosti! Veoma korisno!!!
• Seminar na interesantan i duhovit način prenosi veoma korisna i primenlјiva znanja.
• Izuzetno poučan i primenlјiv u praksi seminar.
• "Budućnost pripada nama pod jednim uslovom, da je iskoristimo." Mislim da će nam ovaj seminar pomoći u tome.
• Veoma podsticajan seminar, uživala sam.
• Veoma koristan seminar! Preporuka iz razloga dobijenog, odnosno prenesenog iskustva.
• Veoma sam zadovolјna seminarom što pokazuju gornji rezultati.
• Izizutne inspirativno, pokretački.
• Dobra energija!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dovolјan broj pokazatelјa koji potvrđuju pravilan izbor programa obuke u odnosu na potrebe zaposlenih i njihov preovlađujući stav da je seminar koristan i primenlјiv.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali je potrebno pomenuti da je jedna osoba otišla nezadovolјna sa seminara, pre svega zbog neiskorišćenih mogućnosti koje je autorsko realizatorski tim ponudio učesnicima na samom početku seminara.
Na nivou cele grupe može da brine činjenica da čak 20% učesnika u određenoj meri sumnja da informacije i stečena znanja i veštine mogu doprineti unapređenju sopstvenog rada, i ako tek treba da sledi primena u svakodnevnoj praksi.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Izuzetno koristan i primenqiv seminar, odlični predavači.
• Realizacija seminara.
• Sve.
• Da.
• Energija, način komuniciranja, pozitivan duh.
• Vrlo interesantno, dinamično.
• Sadržajno, jasmo.
• DA.
• Veoma, sve!
• Veoma, komunikacija savršena.
• Da.
• Veoma mi se svidelo, komunikacija odlična.
• Sve je odlično organizovano.
• Sve.
• Sve.
• Veoma.
• Sve.
• Veoma.
• Sadržaj seminara i podsticaj za razmišljanje.
• Neposrednost predavača.
• Sadržaj seminara, način prezentacije.
• Režija, izlaganje.
• Način izlaganja i tems.
• Odmereno, šarmantno.
• Voditeqka seminara šarmantna, odmerena.
• Veoma mi se svidelo sve.
• Bilo je efektivno, zanimljivo, poučno.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nema.
• Sve je bilo odlično.
• Sveje odlično.Da, zato što gradi autoritet nastavnika.
• Što moram vikendom na seminar (A to nema veze sa vama )

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Sve isto.
• Nastavite u istom ritmu!
• Još primera iz prakse i objašnjenja.
• Nastavite na isti način.
• Ne može biti bolje.
• Ne menjati ništa. Naša iskustva?
• Nema bolje! Dobro raspoloženje...
• Ispovesti kolega (Aka psihoanaliza)
• Nemam predlog.
• Da nastavimo sutra u istom duhu.
• Ne može bolje.
• Da se što efikasnije završi

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.55
2.2.2. Autoritet..................... 4.86
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.90
2.2.4. Liderstvo..................... 4.62
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 4.79
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.55

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 4.90
ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.66
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.86
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• HVALA I SVE NAJBOLjE U DALjEM RADU.
• Seminar je interesantan i primenlјiv. Koristan za rad u školi, a i generalno za život.
• Nadam se skorom viđenju na nekom sličnom seminaru.
• Samo nastavite u istom formatu i sa istom energijom 
• Sjajna komunikacija, inspiritavno, releventno.
• Sve je savršeno.
• Veoma dobar seminar.
• Sve je savršeno.