Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .........................3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika .......3.86
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ................................3.79
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici....................................3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad..........3.76
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi........... 3.90
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada .......... 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja................................ 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.....................................3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.........3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.90)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 0
b) od kolega............ 22
v) od ustanove u kojoj radim.....5
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 0
đ) na neki drugi način ........................2

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.45%)
d) 60-79% ....... 2(6.90%)
đ) 80-99% ........ 12(41.38%)
e) 100% ........... 14(48.28%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (96,55%)

b) NE.......... 1(3,45%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Seminar je veoma poučan, sa mnogo primera iz prakse.
• Zanimlјivo, konkretno i korisno! Hvala! :-)
• Divan seminar! Elokventni, interesantni, stručni predavači..
• Edukativno, savremeno, dobro pripremlјeno, realizacija odlična.
• Seminar je super i koristi mnogo stručnih znanja za primenu.
• Dinamično, savremeno, zanimlјivo. Sve preporuke!
• Uživala sam na ovom seminaru. Veoma korisne informacije koje se mogu upotrebiti profesionalno, ali i u svakodnevnom životu. Sve pohvale za ceo tim!
• Stručna znanja koja će nam pomoći u radu; prijatna atmosfera.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Činjenica je da je organizator obuke, Dom učenika srednjih škola, uspeo da obezbedi i učešće zaposlenih iz srednjih škola u kojima se školuju korisnici Doma.
Na taj način stvorena je mogućnost za kvalitetnu razmenu mišlјenja i donošenje konkretnih mera koje bi pomogle podizanju autoriteta zaposlenih i u školama i u Domu.
Procena realizatora je da postoje lјudski resursi koji bi mogli da ostvare napredak na tom planu već tokom iduće školske godine.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali bi učesnici trebali da budu svesni da npr. postoji osoba koja je izuzetno nezadovolјna otišla sa seminara, a da tokom seminara nije iskoristila mogućnost da saopšti svoje potrebe i dobije sve ono zbog čega je došla na obuku.
Ako se tome doda činjenica da je 17% učesnika, pre prve primene stečenih znanja i veština, izrazilo određenu sumnju o tome koliko će im ova obuka pomoći da unaprede sopstveni rad, onda bi bilo poželјno da se blagovremeno i planski pristupi zajedničkoj akciji.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Interakcija sa grupom, lepi primeri, divna priča, elokventnost predavača.
• Simbol za otkačeno – potvrđeno.
• Tema, energičnost predavača, savremeni sadržaji i pristup, znanje.
• Svidelo mi se, jer sam naučila nešto novo, podsetila se na nešto i učvrstila u uverenju da sam normalna.
• Puno primera iz prakse.
• Sve je bilo dobro. Volim kada predavači mnogo pruže na seminaru, a ovde je to bio slučaj. Odlično!
• Poštuje se vreme, puno primera iz prakse.
• Izuzetno korisno, posebno iz porodične terapije. Primeri.
• Način izlaganja, objašnjavanje. Primeri rešavanja situacija (pedagoških).
• Sve mi se veoma dopalo. Bilo je zanimljivo i poučno.
• Sve mi se svidelo.
• Svidelo mi se sve, a najviše što dajete mnogo primera.
• Volim ovakve seminare, koji nisu dosadni a itekako životni.
• Sve mi se svidelo.
• Atmosfera, tema, način prezentovanja.
• Sve mi se svidelo!
• Tema, izlaganje, atmosfera.
• Sve! 
• Zanimljivo, držite pažnju! 
• Sve. 
• Praktičnost, primeri iz svakodnevnog života.
• Dinamika izlaganja, konkretni primeri za svaku situaciju,
• Zanimljiva izlaganja, primeri i dobra atmosfera.
• Praktičnost, koristite dosta primera.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
(Nema primedbi)

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Ubaciti malo više audio-vizuelnih sredstava.
• Da bude kao i danas. 
• 
• Malo kraće.
• Nastavite samo u istom stilu!
• Nastavite kao što ste danas radili.
• Nastavite i sutra u istom pravcu!
• Nastavite ovako

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

2.2.1. Škola je sistem.............4.83
2.2.2. Autoritet..................... 4.86
2.2.3. Disciplina i poz. vasp. .. 4.83
2.2.4. Liderstvo..................... 4.79
2.2.5. Veštine razgovora sa nezgodnim sagov. (Samokontrola i kontrola u komunikaciji).......................... 4.79
2.2.6. Testovi autoriteta…........ 4.83

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

RAD VODITELJA... 4.93
ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.76
ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.83
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Odlični ste! Teme su aktuelne. Dođite nam opet!
• Još više uklјučiti učesnike i ne dozvoliti im da budu pasivni.
• Voditelјi odlično pripremlјeni, teme interesantne, saznala sam dosta toga što mogu iskoristiti u radu.
• Drago mi je da sam imala priliku da vas čujem, da li na vašem sajtu postoji informacija kako i gde se može pohađati neki od NLP- kurseva.
• Volela bih prisustvovati još nekom vašm seminaru.
• Uživala sam!
• Veoma dobar seminar, nova iskustva i saznanja.
• Bilo je veoma prijatno i poučno.
• Predlažem da nastavite ovako! Dinamično je, zanimlјivo, prilagođeno današnjem vremenu, sa puno primera. Naučila sam dosta toga.
• Sve je bilo odlično. Veoma koristan seminar. Primenlјiva znanja.
• Odličan je seminar! Svaka čast!
• Odličan je seminar.