Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.97
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.93
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.97
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.98)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....24
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 2(6.90%)
đ) 80-99% ....... 12(41.38%)
e) 100% ...........15(51.72%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Dinamičan seminar na kome sam mnogo naučila.
• Izuzetno koncizno, korisno, osećam se osnaženo i sigurno, a odgovorna jesam!
• Zadovolјna sam što sam prisustvovala ovakvom seminaru i dobila neophodna znanja i veštine.
• Korisno i informativno.
• Bili ste divni, čuli smo dosta toga novog, razrešili neke nedoumice!
• Sjajan seminar, izuzetno koristan.
• Veoma korisno, zanimlјivo! Bravo! Svaka čast!
• Veoma praktično i upotreblјivo,
• SKROOOZ!!! :-) Jedva čekam novi susret sa vama!!! :-)
• Veoma koristan seminar.
• Izuzetno korisno znanje za rad u školi.
• Veoma koristan seminar.
• Veoma koristan seminar! Dosta praktičnih primera!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Optimalna povezanost učesnika sa realizatorima u svim klјučnim elementima koji obezbeđuju očekivane ishode zajedničkog rada i nagoveštavaju uspešnu primenu i želјene efekte na nivou svakog iskreno zainteresovanog pojedinca, ali i na nivo škole kao sistema.
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Seminar obuhvata aktuelne probleme; dobri predavači.
• Da, edukativno, konstruktivno.
• Sve.
• Jasno, primerom potkrepljenja rešenja! Zanimljivo, korisno,
• Važna pitanja su započeta, jer je puno problema u školskom sistemu.
• Postupnost – rad po koracima, izbor tema (problema za rešavanje), ukazivanje na pravilnike, zakone i propise koje možemo da koristimo.
• Tema i način na koji nam prezentujete sadržaj.
• Konkretni primeri.
• Svideo mi se veoma način na koji je seminar izveden.
• SVE!!!
• Prvi deo seminara je bio veoma koristan i informativan.
• SVE!!!
• Celodnevni sadržaj mi se svideo. Teme su pažqivo odabrane. Predavači su odlični.
• SVE MI SE DOPALO!!! SKROOOOOZ!!! 
• Bilo je veoma zanimljivo i korisno.
• Sve.
• Sve – praktično i korisno,
• Sve mi se svidelo. Predavači su interesantni, umeju da prenesu informacije.
• Oduševljena temom i načinom izlaganja,
• SVE!
• Satnica, organizacija, stručnost predavača...
• Sve je bilo super.
• SVE,
• Sve.
• Plan aktivnosti, voditelji, način izlaganja.
• Da („otkačeno“)


2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Divni ste.
• Nemam zamerki.
• KRATKO JE TRAJALO!!! (Znam da ste praktični

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Ne bih menjala...
• Da nastavimo i dajemo konkretne predloge.
• Nastaviti sa rešavanjem konkretnih situacija, konkretno u našoj školi.
• Da sutra bude kao i danas, ne treba bolje!
• Isto dobro raspoloženje kao i danas.
• Kao i danas praktični primeri.
• SAMO BUDITE TAKVI!!! 
• Da bude lepo kao i danas.
• Ništa ne bih menjala!
• Nemam konkretnih predloga, neka ostane ovako.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.93
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 4.97
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 4.97

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Veoma uspeo seminar!
• Nemam ideju jer je seminar veoma uspešan.
• Hvala puno! Divno! Vreme je brzo prošlo! Veoma ste dobronamerni, strplјivi i na raspolaganju!
• Sviđaju mi se CD, jer nam pisanje ne odvlači pažnju.
• Divni ste i praktični u svakom pogledu!
• Sjajni ste! Izuzetno koristan seminar.
• Sve je proteklo u savršenom redu i veoma sam zadovolјna predavačima i iznetim životnim situacijama. Hvala!
• Bez zamerke. Interesantno, poučno. Hvala Vam za divno provedeno vreme.
• 
• Još ovakvih seminara!!!
• Izvanredno! Sjajni ste!
• Sjajan seminar, još ovakvih!
• Sve u superlativu!!!
• Vi ste dokaz kako spojiti lepo i korisno!!! Jedva čekam novi susret sa vama!!! 
• Dožite nam ponovo, mnogo ste nam pomogli.
• Dođite nam opet!