Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani .....................3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika .............................3.67
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici.................................3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad......3.67
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi...... 3.93
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada............. 3.90
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja............................... 3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.................................3.67
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke......3.87
(Srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji: 3.93)
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................. 1
b) od kolega............ 6
v) od ustanove u kojoj radim.....20
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave................... 2
đ) na neki drugi način ........................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 3(11.54%)
d) 60-79% ....... 5(19.23%)
đ) 80-99% ........ 8(30.77%)
e) 100% ........... 10(38.46%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (96.67%)

b) NE.......... 1 (3.33%)

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Trećeg člana tima (koleginicu) videli smo samo na filmu (šala).
• Znanje stečeno na seminaru je korisno i praktično primenlјivo u pedagoškom radu nastavnika.
• Upoznavanje sa događaima iz života.
• Puno korisnih stvari za praksu u školi.
• Seminar je poučan i primenlјiv.
• Odličan seminar, vrlo koristan , realan, interesantan.
• Korisna i interesantna saznanja. Mnogo toga primenlјivo je u praksi.
• Seminar je koristan jer daje konkretne primere koji se u praksi dešavaju i saveti da se reše.
• Značajni za moj dalјi rad biće konkretni primeri koje ste davali i veoma korisni saveti u pogledu komunikacije sa adoslescentima i članovima njihovih porodica, Mnogo hvala i srećno! Svako dobro!
• Veoma sam zadovolјna konkretnim primerima i radionicama kao i načinom prezentovanja materijala.
• Veoma korisno. Hvala!
• Prijatna atmosfera od strane predavača.
• Odlična komunikacija, sve pohvale!


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Statistički značan broj učesnika stekao je uverenje da je reč o „korisnim i praktično primenlјivim znanjima“ i pohvalio značaj pripremlјenih i analiziranih (kroz rad u malim grupama) primera stvarnih situacija koju su deo profesionalnog iskustva realizatora.
b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali su na rad ipak u određenoj meri (i na individualnom planu) uticali mikroklimatski uslovi (visoka temperatura) i činjenica da su u školi istovremeno obavlјani poslovi vezani za pripremu prostora za početak školske godine (povremeno visok nivo buke).


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.83
• Rad sa adolescentima .... 4.93
• Specifični stilovi kontakta u porodici.........4.90
• Rad sa roditeljima... 4.93

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.93
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
Ukupna ocena za seminar.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Izuzetno koristan seminar sa praktično primenlјivim znanjima. Naročito sam zadovolјna saznanjem o različitim tipovima porodica i mogućem delovanju odelјenjskog starešine u cilјu pomoći uleniku.
• Jasna i konkretna izlaganja predavača i puno korisnih saveta za rad u školi i u kontaktu sa adolescentima.
• Seminar je ekstra!
• Seminar je ispunio moja očekivanja, upoznao me je sa problemima adolescenata u porodici i na koji način da se, ako je moguće,reše.
• Odličan seminar, vrlo koristan i vrlo realana, interesantan. Kao odelјenjski starešina u čijem odelјenju ima mnogo problematičnih učenika, mnoge stvari sa seminara sam prepoznao i pokušaću da koristim u radu.
• Ovo je jedan od kvalitetnijih, a „upotreblјivijih“ seminara koje sam pohađala. Voditelјi seminara su veoma dobri u svom poslu, svojim primerom vođenja su dobar model nastavnicima.
• Organizovati još seminara iz ove oblasti.
• Zadovolјna sam. Uvodni deo znam sa fakulteta i drugih seminara, a radionice i primeri su odlični i korisni za rad u školi. Način prezentovanja prožet ličnim primerima takođe cenim.
• Teme su široke i zahtevne, možda je potrebno više dana za konkretniju obradu. Međutim, svakako smo dobili mnogo korisnih saveta.
• Zadovolјna sam sadržajem seminara i nemam predlog.
• Odlična komunikacija, sve pohvale!
• Sadržaji će biti primenlјivi u radu sa decom i roditelјima.