Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.97
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.87
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.93
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.97)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............13
v) od ustanove u kojoj radim....16
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 3(10.00%)
đ) 80-99% ....... 9(30.00%)
e) 100% ...........18(60.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Korisno, konkretno, upotreblјivo znanjekoje se stekne obukom. Daje potpuno novu dimenziju u svestu i razmišlјanju o problemina koje reševamo. Ne možeš sve sam - ne treba sve sam!
• Seminar daje odgovore na aktuelne probleme sa kojima se susrećemo u praksi.
• Tema seminara je primenlјiva i u mnogome olakšava rešavanje problema sa kojima se susreću prosvetni radnici.
• Tema , način realizacije, komentari.
• Rešavali smo konkretne problemske situacije vezane za nastavni proces i bolјe upoznali pravna akta.
• Konačno podrška prosvetnim radnicima, korisnim savetima!
• Realizatori seminara su izuzetno stručni spremni da podele svoja znanja i iskustva u svakom trenutku.
• Stručni predavači, korisni primeri, aktuelna tema!
• Saznanja primenlјiva u praksi. Sve sam razumela, mogla sam da pitam sve što me interesuje i dobila sam atmosferu, odlične odgovore. Predavači odlični.
• Mnogo toga možete da naučite. Osnažiće vas i pomoći da se osećate kao biće.
• U potpunosti koristan seminar, 100% primenlјiv u praksi.
• Korisni saveti, odgovori na praktična pitanja.
• Koristan seminar, prvenstveno zbog praktičnih primera.
• Na seminaru smo dobili veliki broj korisnih i konkretnih informacija.
• Izuzetno koristan seminar, mnogo odgovora na pitanja sa kojima se svakodnevno srećemo
• Konkretni i korisni prineri i saveti.
• Izuzetno koristan seminar!
• Veoma praktično, jasno i konkretno! Najbolјi seminar!
• Sadržajan, osmišlјen, koristan i primenlјiv u praksi.
• Sve odlično.
• Značajno iskustvo, korisni predlozi, realne situacije vrlo upotreblјive.
• Odličan seminar
• Konciznost, eksplicitnost u vidu primera, kompetentnost realizatora.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Tok realizacije i efekti zajedničkog rada bili su na nivou kao da je škola naručila do detalјa obuku koja im je neophodna za rad na aktuelnim problemima, i takvu i dobila.
Molim vas da se upoznate sa pisanim i video izjavama učesnika ove obuke koji su istaknuti na sajtu Udruženja, i uverite se u kojoj meri je suvišno bilo šta navoditi.
Najkraće – ostvarena je optimalna realizacija koja obećava primenu i želјene efekte.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije moglo da ih bude!

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sistematičnost i zaokružena celina sa zaključkom. Konkretni odgovori.
• Puno korisnih pravnih informacija.
• Da (“otkačeno“).
• Konkretni primeri.
• Životna priče i problemi koje smo rešavali. Što u diskusiji učestvuju svi.
• Upoznavanje sa protokolima.
• Konkretni saveti za probleme.
• Rešavanje problema u pričama. Razjašnjavanje dilema.
• Sve. Primeri iz prakse.
• Primeri iz prakse, zanimljivo i korisno.
• 
• Da.
• Način predavanja, mogućnost iznošenja svog mišljenja i iskustva.
• Tema seminara i podrška i saosećanje sa nastavnicima u okviru ove teme.
• Sve! Spremnost da odgovorite na sva pitanja, znanje, iskustvo, izuzetna stručnost.
• Atmosfera, način predavanja, diskusija.
• Sve mi se svidelo.
• Sve, mnoštvo primera, dragocenih saveta... Odličan seminar!
• Sve aktivnosti. Vrlo informativno.
• Način predavanja.
• Opušten, otvoren razgovor.
• Da.
• Da (“otkačeno“).
• Da (“otkačeno“).
• Konkretni primeri, znanje i iskustvo predavača.
• Sve od početka do kraja.
• Sve.
• Sve! 
• Da.
• Sve.


2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sutra ćemo i „malo sutra“ 
• Preopširan uvod i predstavljanje.
• Sve pohvale! 
• Sve mi se svidelo.
• Što su odgovori na pitanja po grupama rađeni posle ručka, kada su se već zaboravili.
• Vidi gore (prethodno)

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
Čekamo sutra.
Konciznija izlaganja.
Sve isto!
Još konkretnih saveta i uputstava.
Nastaviti s dobrim primerima iz prakse
Aktivniji rad i konkretno rešavanje nekog problema.
Da ostanete kakvi jeste! 
Više odgovora na konkretna pitanja.
Samo ovako da nastavimo.
Više primera.
Da bude kao i danas.
Nemam predloge, verujem predavačima.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Unutrašnja mreža podrške.. 4.97
• Snage zajednice i spoljašnja mreža podrške.... 5.00
• Vežbanje: Primena modela podrške u realnim situacijama..... 5.00

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Nakorisniji seminar na kome sam bila prisutna i koji sam pohađala. Osećam se osnaženo i ohrabreno. U mom razmišlјanju i svesti sada postoji potpuno nova dimenzija u pristupu rešavanja problema.
• Ostanite takvi, dostupni, inovativni i konkretni! Radujemo se sledećoj saradnji.
• Ostanite ovakvi kakvi ste!
• Volela bih da pohađam još neki seminar u vašoj realizaciji.Samo tako nastavite! Odlični ste!
• Odlično organizovan i izuzetno koristan seminar.
• Predavači odlični, teme odlične, mogla sam da pitam sve i dobila zadovolјavajuće odgovore.
• Samo nastavite tako – pozitivno, praktično i korisno.
• Jako stručni predavači.
• Da akreditujete još seminara.
• Dobar osećaj kada se uvidi da neko želi darazume profesiju. Dobar vetar u leđa. 
• Samo tako nastavite!
• Hvala! Vidimo se opet!
• Nastavite kao do sada!!!
• Odlično! Zaista ste nam pružili mnogo korisnih informacija. Mene lično ste mnogo osnažili. Hvala i sve najbolјe!
• Skratiti vreme predstavlјanja predavača.
• Sve je odlično, sve pohvale!!!
• Samo tako nastavite!
• Vrlo uspešno izlaganje i profesionalni pristup. Hvala!
• Seminar je bio veoma poučan. Hvala!
• Konciznost, eksplicitativnost kroz razrešavanje primera, uviđanje klјučnih problema i njihovo objašnjavanje (kako im pristupiti) kompetentnost realizatora.