Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Odgovornost

02.09. Seminar 26-17: Osnovna škola "Đura Filipović" Pločica, 30. i 31.08.2017.g.02.09. Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,22.05. Seminar 26-15: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 20. i 21.05.2017. g.10.04. Seminar 26-14: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 08. i 09.04.2017. g.20.03. Seminar 26-13: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, 18. i 19.03.2017. g.13.02. Seminar 26-12: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo06.02. Seminar 26-11: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 04 i 05.02.2016. g.01.02. Seminar 26-10: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo, 30. i 31.01.2017. g.28.12. Seminar 26-9: Osnovna škola "Draževac" iz Draževca, 24. i 25.12.2016. g.12.12. Seminar 26-7: Osnovna škola "Grabovac" u Grabovcu, 10. i 11.12.2016. g.21.11. Seminar 26-6: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, 19. i 20.11.2016. g.06.11. Seminar 26-5: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 05. i 06.11.2016. g.17.10. Seminar 26-3: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 15. i 16.10.2016. g.04.10. Seminar 26-1: Osnovna muzička škola Grocka, 01. i 02.10.2016. g.

Seminar 26-16: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 28. i 29,08,2017,g,

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika.......... 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.97
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.97
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada................................ 3.97
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja..............................4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga................ 0
b) od kolega........... 0
v) od ustanove u kojoj radim.... 29
g) od centra za stručno usavršavanje.....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 2(6.90%)
đ) 80-99% ........ 13(44.83%)
e) 100% ........... 14(48.28%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Zato što na efikasan način obezbeđuje unapređivanje sopstvenog rada.
• Korisne informacije. Dinamično! Konkretno!!!
• Veoma je korisno poznavati svoja prava i mogućnosti, tj. domen odgovornosti.
• Seminar je koristan, i pohađanje će pomoći da unapredim svoj rad.
• Sjajno! Sve pohvale i veliko hvala!
• Seminar je koristan za dalјe unapređivanje obrazovno - vaspitnog rada.
• Divni ste! Nemojte se menjati.
• Sadržaji i kvalitet seminara.
• Sve pohvale!
• Super!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Potvrđeni dobri rezultati ostvareni kroz prethodna druženja. Uočeno dosta nagoveštaja da će biti primera dobre prakse zasnovanih na realizovanim programskim sadržajima ove obuke.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Da se bolje snađem kada je u pitanju „bezobrazluk“ učenika.
• Veoma.
• Sve je u potpunom redu! Posebno primeri dobre prakse.
• Primeri.
• Sve, najiskrenije!
• 10! Bravo Kajo! Superiška!
• Primeri iz svakodnevnog života.
• Način izlaganja predavača, konkretni primeri i životne situacije,
• Interesantna tema; energično i zanimqivo.
• Sve.
• Primeri iz svakodnevnog života.
• Veoma mi se svidelo.
• Sve što ste pričali o odgovornosti.
• Konstruktivno predavanje, način izlaganja, zanimljivostb izlaganja.
• Da (otkačeno)
• Način izlaganja, zanimljiva tema,odličan predavač.
• Da. 
• Divno je bilo.
• Sve!
• Konkretne stvari, zanimljivi primeri, priče...
• Tema, izlaganje, atmosfera, ostvarena očekivanja.
• Zanimljivo izlaganje (puno anegdota), korisni saveti.
• Da,
• Da,
• Da, svidelo mi se, naročito primeri iz života.
• Sve je bilo zanimljivo.
• Svidelo mi se.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nema.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nastavite samo istim načinom.
• Zanimljivo kao danas!
• Konkretne radionice, kako to sprovesti u praksi.
• Želim vam prijatan dan.
• Isti način rada i sutra.
• Isti način rada kao i danas.
• Ništa ne menjati!
• Nastavite na isti način!
• Da nastavite tako!Da. Veoma mi se svidela prezentacija. Dopala mi se dinamika u izlaganju, navođenje primera iz prakse (predavača).
• Nastavite ovako!
• I dalje nastavite sa ovakvim izlaganjem.
• Isto.
• Još više realnih situacija (primera).

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Prvi dan:
Odgovornost i u vezi sa njom... 5.00
• Drugi dan:
Participacija i odgovornost...... 4.72
Stvarni problemi i rešavanje... 4.90

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara

• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 5.00
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sve pohvale! Bilo je zanimlјivo i poučno kao i uvek!
• Divni ste!
• Uvek za preporuku i pohvalu! Stručnost i odgovornost! Volim Vas!
• Hvala Vam na navedenim primerima,sugestijama, predlozima i divnoj atmosferi (dinamici izlaganja)!
• Zanimlјivo predavanje koje mogu da primenim u praksi i životu!
• Svaka čast! Posle 300 sati seminara sve korisno!
• Zanimlјivo, korisno, primenlјivo!